+100%-

Kommentti apusieluista kertovan artikkelin aiheuttamaan ailahteluun

Li Hongzhi
19. elokuuta 2016

Mestarinanne tunnustan ainoastaan Dafa-opetuslasten pääsielut. Sitä paitsi Dafa-opetuslasten menneisyyden suuret saavutukset ja mahtavan hyveen osoitukset ovat maanpäällisten pääkehojen aikaansaannoksia – mikään ei voi muuttaa tätä. Kosmoksen Fa-oikaisun monimutkaisuus ylittää ihmisten käsityskyvyn, minkä lisäksi vanhojen voimien aiheuttama häiriö on ollut huomattavan ankaraa. Mestari ei yksinkertaisesti ole halunnut antaa teidän vajota tämän sekavan vyyhdin yksityiskohtiin ja suoda sille mahdollisuutta vaikuttaa kultivointiinne. Sen sijaan pyydän teitä kohtelemaan tuntevia olentoja äärimmäisen jalomielisesti ja myötätuntoisesti. Kun altistutte mille tahansa häiriölle, älkää jääkö jumiin kyseiseen tilanteeseen ja antako sen häiritä teitä; ainoastaan silloin voitte selviytyä kaikesta, ja mahtava hyveenne kasvaa entisestään.

Itse asiassa kaikki, mikä ei ole linjassa Dafan ja Dafa-opetuslasten oikeamielisten ajatusten kanssa, on vanhojen voimien sekaantumisen aiheuttamaa. Tähän sisältyvät kaikki omat tekijänne, jotka eivät ole oikeamielisiä. Sen vuoksi olen tehnyt oikeamielisten ajatusten lähettämisestä yhden Dafa-opetuslasten kolmesta päätehtävästä. Oikeamielisten ajatusten lähettäminen kohdistuu sekä ulko- että sisäpuolelle, eivätkä mitkään olennot, jotka eivät ole oikeamielisiä, voi paeta. Kyse on vain siitä, että sekä suhtautumisemme oikeamielisten ajatusten lähettämiseen että tapamme käsitellä sitä vaihtelee.

Turmeltuneiden periaatteiden kaoottisessa maailmassa Dafa-opetuslapset pelastavat tuntevia olentoja myötätuntoisesti, mikä ehdottomasti kattaa elämät heidän omilla alueillaan. Tuntevien olentojen pelastaminen tulee varmasti antamaan olennoille mahdollisuuksia. Joillekin niistä suodaan mahdollisuuksia pidennetyn ajan. Prosessin aikana joistakin on todella tullut hyviä; on myös niitä, jotka eivät lopultakaan ole riittävän hyviä. Ne, jotka eivät ole hyviä, puhdistetaan pois – tosiasiassa olette tehneet tällaisia asioita kultivointinne prosessissa pitkin matkaa. Mestarinanne olen myös tehnyt näitä asioita teidän puolestanne. Tämä on vain yksi lukuisten häiriöiden muodoista, eikä siinä ole kyse mistään erityisestä. Olette selviytyneet kaikkein ankarimmasta häiriöstä. Jotkut oppilaat ovat saattaneet nähdä tiettyjä asioita – kuitenkaan kyse ei ole muusta kuin siitä, miten tuntevat olennot käyttäytyvät kaaoksen keskellä, hyvällä vai huonolla tavalla, samaan aikaan kun Dafa-opetuslapset yrittävät myötätuntoisesti pelastaa olentoja. Jos haluatte pelastaa tuntevia olentoja, ette voi vain tuhota heitä kaikkia. Sen sijaan teidän on katsottava, voiko heidät vielä pelastaa. Tämän prosessin aikana elämät luonnollisesti käyttäytyvät positiivisella ja negatiivisella tavalla. Fa-oikaisussa tätä tapahtuu vääjäämättä. Kun kohtaatte negatiivisia, kaoottisia ilmentymiä, ei ole mitään tarvetta ailahdella. Opiskelkaa Fa’ta hyvin ja tehkää kolmea asiaa hyvin – siinä on kaikki, mitä tarvitsette. Itse asiassa vanhat voimat, jotka on jo tuomittu demoneiksi Fa-oikaisussa, siivotaan pois. Mestari on täällä ja Fa on täällä, joten mikään ei voi olla kaoottista.