+100%-

Uudelleenluominen

Li Hongzhi
25. huhtikuuta 2017

Niin laaja on Taivas ja Maa – kuka pitää kiinni ohjaksista?
Elämän tarkoitus ja kulku ovat usein arvoitus
Muodostuminen, vakaus, rappio ja tuho – tämä on laki
Nyt, vaaran hetkellä, mitä voidaan tehdä?
Maailman ihmiset, etsikää nopeasti totuus
Taivaan portit ovat auki, mutta eivät enää pitkään
Paluu perinteeseen on polku, joka johtaa taivaaseen
Luoja armahtaa kaiken olemassa olevan