+100%-

Toinen keppiherätys

Li Hongzhi
5. heinäkuuta 2020

Tervehdys Japanin harjoittajille!

Nykyisessä tilanteessa näyttää siltä, ​​että Mestarilla ei ole muuta vaihtoehtoa kuin puhua muutama sana, että asiat saadaan rauhoittumaan. Kultivoinnin harjoittaminen itsessään on jumalallisen polun kulkemista, ja inhimilliset kiintymykset asettavat esteitä sen jokaisessa vaiheessa. Mutta meidän polkumme on hyvin kapea. Jos huomionne herpaantuu hetkeksikin, voitte astua harhaan, ja kun olette astuneet harhaan, teille tulee ongelmia – jopa erittäin suuria ongelmia. Jos ette pysty palaamaan takaisin, tulette ikuisesti katumaan sitä.

Koska se, mitä Dafa-opetuslapset saavuttavat, on suurempi Hedelmä, ja koska samaan aikaan jokaisen heistä vastuulla on pelastaa lukemattomia ja lukemattomia tuntevia olentoja – mukaan lukien erittäin korkealla tasolla olevia olentoja – kosmisen kokonaisuuden tietystä osasta, tämän valtavan vastuun vuoksi heidän kohottamisensa mittapuun on oltava äärimmäisen tiukka. Heidän saavuttamansa Hedelmä on valtava, joten myös heidän vaikeutensa kaikissa suhteissa ovat valtavia, ja heidän kultivointinsa keskellä illuusiota on äärimmäisen vaikeaa. Monet teistä olette vaikean kultivointinne aikana olleet jatkuvasti ahkeria ja tunnollisia, ja vaikka ette edes tiedä omaa, todellista kultivointitilaanne, ette ole veltostuneet. Mitä korkeammalle henkilö kultivoi, ja mitä suurempi hänen vastuunsa on, sitä tiukemmin hänen kehonsa sinetöidään. Mestaria lukuun ottamatta yhdelläkään elävällä olennolla ei ole oikeutta tietää Dafa-opetuslasten todellista tilannetta, koska sillä on suora vaikutus siihen, kuinka puhdas uusi maailmankaikkeus tulee olemaan.

Vuosien varrella on aina ollut vakoojia, jotka ovat teeskennelleet olevansa harjoittajia, ja heidän joukossaan on myös ollut vanhojen voimien alkuaikoina harjoittajiksi järjestämiä soluttautujia. Määrättynä ajankohtana nämä ihmiset tulevat esiin ja tekevät niitä asioita, joita heidän on määrä tehdä. Mutta koska he ovat olleet pitkiä aikoja soluttautuneina harjoittajiemme keskuuteen, he tulevat olemaan vieläkin petollisempia. (Useimmissa tapauksissa näiden ihmisten inhimillinen puoli, heidän pintapuolinen hahmonsa, ei tiedä tätä. Jotkut heistä ovat Dafan mahtavan hyveen kohdattuaan alkaneet vilpittömästi toimia Dafan mukaisesti. He ovat pystyneet kohtelemaan itseään Mestarin vaatimusten mukaisesti ja vakaasti hylänneet vanhojen voimien järjestelyt. Heistä on tullut todellisia Dafa-opetuslapsia.) Tietysti vanhojen voimien tekosyynä tähän on ollut se, että kultivointiharjoituksessa on aina ihmisiä, joilla on inhimillisiä kiintymyksiä, sekä myös heitä, jotka haluavat tietää miten heidän kultivointiharjoituksensa sujuu. Sitten on ihmisiä, jotka ihailevat yliluonnollisia kykyjä, ja heitä, jotka kohtelevat karman takaisinmaksua sairautena. Näin ollen he pyytävät jonkun yliluonnollisia kykyjä omaavan tekemään itsestään diagnoosin. Tästä syystä, kun etenette kultivointiharjoituksenne polulla, aika-ajoin muutamat ihmiset, joilla on ns. yliluonnollisia kykyjä, tulevat esiin ja rehentelevät ja mahtailevat niillä. Pintapuolisesti kaikki heidän sanomansa asiat vaikuttavat olevan peräisin minun Fa’stani. Tämän tarkoituksena on kuitenkin vain muodostaa tekosyy ja johtaa harhaan niitä ihmisiä, jotka tavoittelevat sellaisia ​​asioita. Joitakin harjoittajia on jymäytetty jopa varsin raskaasti, ja jotkut ovat auttaneet levittämään tietoa siitä, kuinka kykenevä kyseinen henkilö on. Tämä on synnyttänyt häiriötä harjoittajien kultivointiin ja kasannut esteitä polulle, jonka Mestari on teille järjestänyt.

Kultivointiharjoituksessa tiukka täsmällisyys tarkoittaa sitä, että jokainen vaihe on kytketty seuraavaan, eikä ainuttakaan hetkeä tai vaihetta tulisi mennä muuttamaan haitallisesti. Singaporesta teille sinne Japaniin matkustaneella henkilöllä, joka jatkuvasti irrottaa minun Fa’tani asiayhteydestään ja aiheuttaa haittaa harjoittajille, on epäilemättä ongelmia. Mutta eikö tämä itse asiassa ole jotain, minkä olette itse aiheuttaneet itsellenne? Eikö olekin niin, että niiden ihmisten puutteita on käytetty hyväksi, joilla on tavoittelun kiintymys? Tämä tilanne on herättänyt jo melkoisesti sekaannusta harjoittajien keskuudessa, ja se on häirinnyt vakavasti teidän normaalia kultivoinnin harjoittamistanne. Eikö tämä ole ongelma? Kukaan muu kuin Mestari ei voi nähdä miten Dafa-opetuslasten kultivointi sujuu, tai sitä, mikä on heidän kehojensa todellinen tila, koska näillä asioilla on vaikutusta tulevaisuuden maailmankaikkeuden turvallisuuteen. Olen monta kertaa aiemminkin puhunut tästä asiasta erilaisissa yhteyksissä, ja kaikki ymmärtävät sen, joten miksi uskotte kaikkeen tuohon hölynpölyyn? Henkilön pintatasolla tulee olemaan joitain merkityksettömiä ongelmia, jotka yliluonnollisia kykyjä omaavat ihmiset voivat nähdä, mutta mikään niistä ei vaikuta perustavaa laatua oleviin asioihin. Jos joku yrittää tarkastella toisten harjoittajien kultivointia tai nähdä millaista sairauskarmaa heillä on, ja puhuu vastuuttomasti roskaa, se häiritsee heidän harjoittamistaan. Jos joku toinen tunnistaa mitä kiintymyksiä teillä on – harjoitatteko te silloin itse kultivointia, vai onko se hän, joka kultivoi? Jokaisen täytyy itse valaistua niihin asioihin, joihin hän on kiintynyt. Jos hän onnistuu siinä, se on todellista kohoamista. Jos toiset paljastavat teille kaikki teidän ongelmanne, lasketaanko se teidän omaksi kultivoinniksenne? Kultivoinnin harjoittamiseen kuuluu tietysti myös vinkkejä, joita Mestari antaa teille muiden ihmisten suun kautta. Mutta tämä johtuu siitä, että teidän kultivointiharjoituksenne on minun järjestämäni, ei näiden ihmisten. Minun on kysyttävä teiltä, jotka olette niin halukkaita kuuntelemaan ja uskomaan tällaisen henkilön esittämää hölynpölyä: Oletteko ottaneet tämän henkilön mestariksenne? Uskotteko todella minuun, Mestariin?

Tosiasiassa ihmiskehon pintapuoli on erittäin monimutkainen. He, jotka väittävät pystyvänsä näkemään yliluonnollisten kykyjensä avulla, eivät näe selvästi jokaisen eri tason todellista tilannetta, eivätkä he näe eri tasojen todellisten tilanteiden keskinäistä vuorovaikutusta. Suurin osa ihmisistä tänä päivänä on taivaallisia jumalallisia olentoja, joten he eivät tiedä miten ihmisenä kuuluu käyttäytyä, eivätkä he pysty elämään täällä kuolevaisten keskuudessa. Ja koska tilanne on tämä, heidän syntyessään uudelleen suurin osa heistä varustettiin eläimen luonteella. Vain siten he pystyivät elämään täällä kuolevaisten keskuudessa, ja vain siten he voivat käyttäytyä kuin ihmiset. Kun Sakyamuni syntyi, eikö hänen äitinsä nähnytkin suuren, valkoisen norsun? Kaikille taivaasta tänne saapuneille on pitänyt tehdä jotakin tällaista. Ne ihmiset, jotka väittävät pystyvänsä näkemään, eivät pysty erottamaan näitä asioita, puhumattakaan siitä, että he tietäisivät tämän taivaallisen salaisuuden. Näin ollen he kiertelevät puhumassa huolimattomasti, että tämä henkilö on jälleensyntynyt tästä, ja että tuo toinen henkilö on jälleensyntynyt tuosta. Ihmisen pintapuoli on erittäin monimutkainen, ja eri ulottuvuuksissa on lukemattomia erilaisia tilanteita. Jotta voisitte selviytyä tästä vastoinkäymisestä, minun on puhuttava eräästä toisesta taivaallisesta salaisuudesta, mutta tiedättekö, mitä siitä seuraa? Voisivatko vanhat voimat päästää otteestaan ne harjoittajat, jotka ovat olleet tässä vahvasti mukana?

Kun Minghuin verkkosivustolla keskusteltiin tästä tilanteesta, monet ihmiset yrittivät edelleen puolustella [tätä Singaporesta saapunutta henkilöä], ja he jopa julkaisivat joitakin asioita verkossa. Haluatteko häiritä Dafa-opetuslasten kultivointia vieläkin enemmän? Järkytyittekö asiaa koskevasta Minghuin raportista? Olette niin kiihdyksissänne – eikö se ole inhimillinen kiintymys? Onko tämä kultivoinnin harjoittajan tila? Oletteko tässä prosessin vaiheessa katsoneet sisäänpäin? Oli miten oli, Mestari todella vaalii teitä kaikkia Dafa-opetuslapsia, jotka olette selviytyneet vuoden 1999 heinäkuun 20. päivästä aina tähän päivään, ja kaikki lukemattomat jumalat pitävät teitä suuressa arvossa. Mutta teidän tulisi myös itse tietää miten kunnioittaa itseänne. Herätkää! Olette jo selviytyneet matkan vaikeimmasta osuudesta; älkää ohjatko pelastuksenne laivaa lietteiseen ojaan näinä lopun aikoina. Ehdotan, että pysytte erossa tästä henkilöstä, ettekä huomioi häntä. Pelastus on suunnattu kaikille ihmisille. Riippumatta henkilöllisyydestänne, poistakaa verkkoon laittamanne asiat, koska jos ne jätetään sinne, ne tulevat olemaan vankka todiste siitä, että ette voi saavuttaa täydellistymistä. Mestari haluaa sanoa vielä yhden asian: Olette joka hetki kultivointiharjoituksenne polulla, ja minä olen se, joka aina huolehtii teistä. Ette saa hankkia itsellenne häiriöitä. Kulkekaa jäljellä oleva lyhyt polkunne hyvin.

———

(Yhdistelty suomennos englanninkielisistä Team Blue ja Team Yellow -käännöksistä)