+100%-

Dafan harjoittaminen on vakava asia

Opettaja Hongzhi Li
1. syyskuuta 2023

”Harjoittakaa sillä sydämellä, joka teillä alussa oli, ja menestys on taattu.” Nämä totuuden sanat ovat peräisin henkiseltä yhteisöltä. Dafan, eli Suuren Tien, opettamisen myötä suurelle yleisölle paljastettiin monia korkeampia ja erittäin tärkeitä salaisuuksia. Niiden paljastaminen oli häkellyttävää, ennennäkemätöntä, eikä pelkästään suurelle yleisölle, vaan myös henkisten koulukuntien johtavassa asemassa oleville ja jopa heille, jotka ovat jumalallisissa maailmoissa. Yksi toisensa jälkeen ihmiset, olipa heillä ennalta määrätty suhde tai ei, tulivat vastaanottamaan Dafan opetuksia ja aloittivat henkisen harjoituksen. Vaikka jotkut olivatkin hyvin päättäväisiä aloittaessaan harjoittamisen, joukossa on kuitenkin jonkin verran myös heitä, joiden on harjoittaessaan ollut vaikea päästää irti ajan myötä kehittämistään lukuisista kiintymyksistä. Aikojen saatossa jotkut heistä ovat veltostuneet. Kun tähän lisätään vielä työn vaatima aika ja se, että he eivät ole hoitaneet perheasioitaan hyvin, nämä henkilöt ovat huomanneet, että heillä on käytettävissään vieläkin vähemmän aikaa Fa’n opiskeluun ja harjoituksiin. Ja vaikka he saattavat toisinaan osallistua harjoittajien ryhmäaktiviteetteihin, he eivät pysty olemaan ahkeria ja tunnollisia. Ajan myötä he ovat muuttuneet niin, että he eivät ole enää lainkaan henkisen menetelmän harjoittajan kaltaisia, ja he ovat jopa alkaneet tehdä asioita, joita kenenkään harjoittajan ei pitäisi tehdä. Vaara uhkaa, jos he jatkavat näin!

Jokainen henkilö, hänen tietoinen puolensa, vannoi aikanaan valan ja antoi lupauksen Jumalalliselle liittyessään Fa-oikaisun aikakauden Dafa-opetuslasten joukkoon, ja sieluaan vastaan hän vannoi täyttävänsä sen historiallisen tehtävän, joka Dafa-opetuslasten on määrä suorittaa, joten siitä lähtien hän ei enää ole ollut Kolmen maailman hallinnassa. Ja sen vuoksi minä, teidän Mestarinne, poistin kaikkien Dafa-opetuslasten nimet Kolmen maailman, ihmisten maailman, alamaailman ja jopa Helvetin kirjanpidosta. Siitä lähtien Dafa-opetuslasten elämä on ollut vain Dafan käsissä, ja se on vapautettu jälleensyntymien kiertokulusta; edes he, joilla on syntejä kannettavanaan, eivät enää ole sidoksissa Helvettiin. Henkinen täydellistyminen odottaa heitä, jotka toimivat harjoituksessaan hyvin. He palaavat asemaansa uudessa maailmankaikkeudessa, jossa he tulevat hallitsemaan omia taivaallisia valtakuntiaan. He, jotka eivät onnistu kultivoimaan itseään, ja jotka rikkovat lupauksensa tai tekevät syntiä Suurta Tietä vastaan, joutuvat kohtaamaan seurauksia, jotka ovat sopusoinnussa heidän omaa sieluaan vastaan antamansa lupauksen kanssa! Mutta minä olen armollisesti antanut heille lisää mahdollisuuksia. He eivät itse edes ymmärrä, että heidän pitäisi olla siitä kiitollisia, vaan he ovat pitäneet itsepintaisesti kiinni omista kiintymyksistään.

Vaikka Dafa-opetuslasten harjoittama henkinen menetelmä on muodoltaan varsin vapaa, henkiseen kehitykseen sitoutuneina yksilöinä mittapuu heille on tiukka ja vakavasti otettava, ja heidän historialliset tehtävänsä ovat vakavia ja raskaita. Henkisen täydellistymisen saavuttaneista Dafa-opetuslapsista tulee erityisiä olentoja, ja maailmankaikkeuden kaikkien jumalallisten silmissä he ovat poikkeuksellisen pyhiä olentoja, jotka on muovattu Fa-oikaisun aikakauden aikana. Miksi vanhat voimat ovat olleet niin ankaria Dafa-opetuslapsia kohtaan? Toisaalta ne ovat teille kateellisia. Toisaalta ne taas halveksivat tiettyjä Dafa-opetuslapsia, joilla on liian paljon ja liian suuria kiintymyksiä, ja jotka eivät eri tilanteissa ole ottaneet perustakseen Fa’ta, ja jotka tarkastelevat asioita inhimillisin tavoin. Tämän vuoksi koettelemukset ovat suuria heille, jotka eivät toimi oikein, ja jos tilanne jatkuu tällaisena, se on suorastaan vaarallista!

Fa-oikaisu on nyt saapumassa päätökseensä, ja vanhat voimat haluavat kitkeä pois joukon ihmisiä, jotka eivät harjoittaessaan ole onnistuneet työstämään itseään aidosti, tai jotka ovat pitkään olleet kunnioittamatta lupauksiaan ja täyttämättä historiallisia tehtäviään. Näin ollen ne ovat laittaneet demoniset olennot riivaamaan harjoittajien joukkoon sekoittuneiden huonoimpien yksilöiden kehoja, ja tarttumaan heidän inhimilliseen ajatteluunsa, kiintymyksiinsä, kaunaansa ja muihin pahoihin ajatuksiinsa. Tämän tarkoituksena on ollut hermostuttaa Fa’sta harhautuneita harjoittajia, jotka eivät ole aidosti työstäneet itseään pitkään aikaan. Vaikka tämä vaikuttaa siltä, että pyrkimyksenä on ollut saastuttaa Dafa-opetuslasten yhteisöä, niin todellisuudessa vanhat voimat käyttävät näitä ihmisiä puhdistamaan Dafa-opetuslasten yhtä kehoa, ja paljastamaan Dafa-opetuslasten keskuudesta heidät, jotka ovat vain sekoittaneet asioita kaikkialla, ja jotka eivät harjoittaessaan pysty vapauttamaan itseään omista kiintymyksistään, ja jotka eivät ole pitkään aikaan ottaneet perustakseen Fa’ta, ja jotka ovat muuttuneet aina siihen pisteeseen, etteivät he enää pysty harjoittamaan. Tänä kriittisenä aikana kuka tahansa, joka on samaa mieltä näiden henkilöiden kanssa, on joku, joka on jo valmiiksi tunnistettu, ja tavoitteena on puhdistaa hänet pois. Tämä on todellinen syy sille, miksi vanhat voimat ovat – kulissien takaa – käyttäneet näitä ongelmia aiheuttavia yksilöitä.

He, jotka lietsovat ongelmia, ovat demonisten olentojen hallinnassa, vaikka he itse eivät olekaan siitä tietoisia, ja tietysti he itse hylkäävät tämän idean. Ongelmana on se, että on aidosti olemassa sellaisia ihmisiä, joilla on kiintymyksiä ja valituksen aiheita, ja jotka antavat heille yleisön ja ovat heidän kanssaan samaa mieltä, ja jotka ovat vastaanottavaisia ja kuuntelevat heitä sekä katsovat tai lukevat heidän asioitaan, jättäen täysin huomiotta Dafan ja henkisen harjoituksen pyhyyden ja vakavuuden. Mutta Dafa on Taivaan Tie, eikä se ole mitään sellaista, jota kukaan voisi häiritä! Ihmisten mieli on se, jota voi häiritä. Ja he, jotka esittävät tätä osaa, ovat juuri niitä, joista vanhat voimat haluavat hankkiutua eroon. Ihmisten, jotka ovat pitkään olleet harhautuneena Fa’sta, on kiinnitettävä tähän asiaan erityistä huomiota. He, jotka ovat eniten samaa mieltä [näiden ongelmia aiheuttavien yksilöiden] kanssa, ovat ihmisiä, jotka pitävät sisällään kiintymyksiä ja kaunaa, tai jotka on tekemiensä virheiden tai tyytymättömyytensä takia saatettu jopa siirtää pois ihmisten pelastamiseen tarkoitetuista Dafa-projekteista. Ja kun nämä ihmiset keskustelevat keskenään ja tuovat julki valituksenaiheitaan, kyseessä on massiivinen osoitus heidän inhimillisestä ajattelustaan. Voimme nähdä että ne ihmiset, joihin viittaan, eivät koskaan arvioi asioita perustuen meidän opetuksiimme tai Fa’han, saati että he kysyisivät itseltään: onko se oikein, että minä olen niin katkera? Onko se soveliasta henkilölle, joka on sitoutunut kultivoimaan itseään? Onko se meidän opetustemme mukaista? Kun henkilö toimii huonosti henkisessä harjoituksessaan, se on hänen oma, henkilökohtainen asiansa. Mutta kun hänen toimintansa vahingoittaa vakavasti meidän harjoitusmenetelmäämme ja vaikuttaa meidän pyrkimyksiimme pelastaa ihmisiä, kyseessä on hyvin vakava asia. Kuinka ihmisten voitaisiin antaa häiritä tätä uskomattoman tärkeää Fa-oikaisua, joka on Luojan ja monien jumalallisten miljoonia ja miljoonia vuosia kestänyt työ, ja jonka päämääränä on kaikkien elämien pelastaminen?! Sellainen häiriö on vertaansa vailla olevaa syntiä, jota yhdenkään olennon ei missään maailmassa pitäisi rohjeta tehdä!

On myös heitä, jotka väittävät lopettaneensa harjoittamisen kauan sitten, ja jotka ajattelevat, etteivät he enää kuulu meidän joukkoomme, joten heidän mielestään on aivan hyväksyttävää sanoa tai tehdä asioita, jotka ovat haitallisia Dafalle. Sanon heille tämän: pystyitte astumaan sisään tähän harjoitukseen, koska vannoitte valan omaa elämäänne vastaan. Sillä ei ole merkitystä, kuinka vanhoja olette tai kuinka kauan siitä onkaan; vannotut valat ovat vakava asia. Tämä tarkoittaa sitä, että heidän, jotka sanovat lopettaneensa harjoittamisen – eikä sillä ole merkitystä, jättivätkö he Dafan kauan sitten vai aivan äskettäin: teidän täytyy täyttää lupauksenne, vaikka ette enää harjoittaisikaan.” Se, että te alun perin halusitte tulla maailmankaikkeuden Suuren Tien opetuslapsiksi Fa-oikaisun aikakauden aikana, on uskomattoman vakava asia! Se on valtavan tärkeä valinta mille tahansa olennolle, ja allekirjoitetun lupauksen vastineena on koko elämänne! Luuletteko, että se on niin yksinkertaista, että voitte vain harjoittaa jos haluatte, ja olla harjoittamatta jos ette halua? Voitaisiinko ihmisen antaa vain kevyesti sivuuttaa kosmisen mittakaavan, jumalallisten olentojen ja Luojan vastuu?! Teidän on täytettävä valanne, koska allekirjoititte lupauksen!

Myötätunnostani annan tämän opetuksen vielä uudelleen – ja viimeisen kerran – tälle ryhmälle ihmisiä. Tehkää itsellenne palvelus ja valitkaa parhaan etunne mukainen polku tästä eteenpäin! Eikö henkisen harjoituksenne vakavuuden pitäisi olla ilmeistä, kun vanhat voimat ovat kuitenkin usuttaneet kokonaisen massiivisen kansan, jota häijy Kiinan kommunistinen puolue hallitsee, tukahduttamaan meitä täydellä voimallaan? Ihmisistä ei ole koskaan aikaisemmin tullut jumalallisia. Kuinka kyseessä ei siis olisi vakava asia? Eivätkö ne tuskalliset opetukset niiltä Dafa-opetuslapsilta, jotka eivät toimineet hyvin harjoittaessaan, riitä herättämään teitä?