+100%-

Kuinka teidän tulee suhtautua Mestarin perheenjäseniin ja käyttäytyä heitä kohtaan

Opettaja Hongzhi Li
13. syyskuuta 2023

Henkinen harjoittaminen Dafan mukaisesti on vakava asia. Kun Mestari ensimmäisen kerran tuli tähän maailmaan, sen pohjimmaisena tarkoituksena oli pelastaa kaikki elämät tuholta. Hän lähti tähän rappeutuneeseen paikkaan yksin, ilman perhesiteitä tai huolia, ja hän ruumiillistui ihmisten joukkoon. Hän eteni syntyen uudelleen lukemattomiksi kehoiksi, kaikkialla maailmassa ja jokaisessa kansakunnassa samanaikaisesti – kaikenlaisiin rooleihin kuninkaista aatelittomiin ja Kolmen maailman taivaallisista olennoista alamaailman olentoihin. Missään ei ollut paikkaa, jota hän ei olisi saavuttanut. Näin toimiessaan hän muodosti sukulaisuussiteet valtavaan joukkoon elämiä, kattaen kaikki maailmat. Elämässä toisensa jälkeen hän loi perhesuhteita lukemattomiin vanhempiin, vaimoihin, lapsiin ja sisaruksiin eri maailmoissa. Tämän tarkoituksena oli ensinnäkin turvata tämän ihmisten maailman moraalinen hyvinvointi; toiseksi sen tarkoituksena oli muodostaa elämien kanssa pyhä side, jota voitaisiin käyttää hyödyksi silloin, kun ihmiskehoihin pukeutuneita pelastetaan. Pitkän historian aikana useimmilla elämillä ja useimmilla ihmisillä täällä maan päällä on ollut jonkinlainen kohtalonside minun kanssani. Suurimmalla osalla ihmisistä täällä maan päällä, erityisesti täällä, on ollut sukulaisuus minun kanssani. Ja erityisesti vielä useimmat Dafa-opetuslapset ovat olleet minun lähisukulaisiani useiden elämien ajan. Ja tämä on tärkein syy, miksi heidän kohtalonsa oli tulla Dafa-opetuslapsiksi.

Maailmankaikkeuden Fa-oikaisu on parhaillaan käynnissä. Jotkut elämät tulivat tänne tullakseen Dafa-opetuslapsiksi; jotkut tulivat odottamaan kaikkien elämien pelastusta; ja joistakin tuli minun sukulaisiani, ystäviäni, luokkakavereitani tai työkavereitani. Ja tietysti jotkut tulivat tänne ollakseen minun veljiäni, siskojani, vaimojani tai lapsiani. Toisin kuin Mestari, he kaikki kuitenkin kehittävät itseään henkisesti Dafan mukaisesti ja kantavat harteillaan tehtävää pelastaa itseään ja toisia, sekä auttavat minua pelastamaan olentoja.

Mutta tähän lopun ajan viimeiseen vaiheeseen saavuttuaan ihmiset ovat surkeasti rappeutuneet, heidän moraalinsa on pahasti puutteellista ja heidän ajattelustaan ja käytöksestään on tullut poikkeavaa. Ja häijyn Kiinan kommunistisen puolueen aiheuttama vahinko ihmisten moraalille on ollut erityisen pahaa. Dafa-opetuslasten on mahdotonta olla ottamatta vaikutteita nykyisestä ympäristöstään, kun he yrittävät pelastaa ihmisiä ja kehittää itseään henkisesti tällaisessa levottomassa maailmassa. Kun he rentoutuvat henkisessä harjoittamisessaan, heillä on taipumusta tarkastella asioita inhimillisin kiintymyksin ja maallisin tavoin, mikä on pitkään jatkuessaan vaarallista. Tästä syystä kehotan kaikkia olemaan löysentämättä otettaan henkisessä harjoituksessaan.

Siitä, miten te suhtaudutte minun perheenjäseniini ja käyttäydytte heitä kohtaan tässä elämässä, on tullut toinen merkittävä kysymys, joka heijastaa teidän inhimillistä ajatteluanne, ja tähän haluan nyt puuttua. Joskus te ette kuuntele tai noudata edes minun antamiani ohjeita. Jos te ette noudata minun ohjeitani, oletteko edelleen minun opetuslapsiani? Kun te imartelette perheenjäseniäni tai käyttäydytte huonosti heitä kohtaan, se voi vaikuttaa heidän henkiseen kehitykseensä. Eikö tämä ole juolahtanut mieleenne? Näettehän, että kun te mielistelette kohtuuttomasti minun perheenjäseniäni, vahingoitatte heitä. Jotkut ihmiset kohtelevat heitä kuin he olisivat minä, kun taas toiset antavat heille rahaa tai muita asioita. Mikä teitä motivoi tekemään niin? Mikään Dafa-projekti ei saa tehdä varainkeruuta harjoittajien keskuudessa. Ja vaikka olosuhteet olisivat erityiset, mikään projekti ei saa hyväksyä enempää kuin tuhat dollaria ilman lupaa. He, jotka toimivat omin päin ja antavat rahaa, vahingoittavat sekä toisia että itseään. Ja te häpäisette perheeni ja minut! Jotkut ihmiset todella toivovat saavansa jotain perheenjäseniltäni tehdessään tätä, ja jotkut toivovat oikotietä henkiselle polulleen. Näissä tapauksissa kaikenlaiset naurettavat inhimilliset kiintymykset ovat toiminnassa. Ja jotkut ihmiset ovat toivoneet, että minä antaisin heille jonkinlaista erityiskohtelua saatuani selville, mitä he tekivät. Kuinka he saattoivat ajatella minusta noin? Totuus on, että perheenjäseneni eivät uskaltaisi kertoa minulle, vaikka he ottaisivatkin lahjanne vastaan. Jotkut ihmiset eivät hyväksyneet sitä, että rahan antamisen jälkeen he eivät saaneetkaan mitään vastineeksi; jotkut heistä halusivat perua sanansa ja siten aiheuttivat ongelmia. Mutta kaikki nämä ovat juuri niitä asioita, joita KKP:n taustalla vaikuttava punainen peto haluaa teidän tekevän!

Maailmankaikkeus on tuhoutumassa, ja lopun aikoina vain kohtaamalla ja hyväksymällä Dafan voi paeta tätä kohtaloa. Miten te ette ottaisi tällaista kosmista painolastia todella vakavasti? Aiemmin edes maailmankaikkeuden jumalalliset olennot eivät tienneet Tien olemassaolosta maailmankaikkeudessa, mutta nykyään sitä tarjotaan ihmisille heidän henkistä kehittymistään varten. Mikä erityinen kohtalo teillä onkaan! Ja kuinka valtava onkaan armo sen takana! Ajatelkaa siis, miten teidän pitäisi suhtautua siihen! Siitä päivästä lähtien, kun Dafaa alettiin ensimmäistä kertaa opettaa julkisesti, olen koko ajan ottanut huomioon sen, että ihmiset ja jopa jumalalliset olennot ovat tehneet lukemattomia syntejä monien elämiensä aikana maailmankaikkeuden pitkän ajanjakson kuluessa. Ja tämä pätee erityisesti ihmisiin. Koska tilanne on tämä, elämät voidaan pelastaa vain antamalla heidän menneisyytensä synnit anteeksi. Ajatelkaapa, kuinka valtava Dafan pelastava armo on, kuinka valtavaa myötätuntoa se osoittaa, ja kuinka pyhä onkaan sen tarjoama jumalallinen armo! Mutta kuinka moni ihminen on tajunnut tämän? Osoittavatko he, jotka tarkastelevat Dafaa ja Mestaria inhimillisin kiintymyksin ja inhimillisin tavoin, sellaisia ajattelutapoja, jotka ansaitsevat heille annetut valtavat tehtävät ja heille osoitetun jumalallisen armon?

Totuus on, että vaikka tavoitteena on pelastaa mahdollisimman monia elämiä, asia ei kuitenkaan ole niin, että pelastuksen aikana ei olisi olemassa minkäänlaista vähimmäisvaatimustasoa, kun kyse on olentojen menneisyyden syntien anteeksiantamisesta. Maailmankaikkeuden Fa-oikaisun ollessa kyseessä tarkastellaan sekä ihmisten että jumalallisten olentojen sydämiä. Koska te harjoitatte henkisesti maailmassa, joka on levottomampi kuin koskaan aiemmin, teidän sallitaan käyttää jonkin verran aikaa asioiden ymmärtämiseen; on sallittua, että on ahkeria ja tunnollisia yksilöitä sekä niitä, jotka eivät hetkittäin ole; ja että on yksilöitä, jotka ymmärtävät [opetuksemme] sekä niitä, jotka ovat hetken hämmentyneitä. Loppujen lopuksi ihmisten viisaus on rajallista. Mutta nykypäivän ihmiskunnan jäseninä ja Dafa-opetuslapsina on kaksi asiaa, joita te ette saa koskaan tehdä. Ensimmäinen on se, että ette saa pettää mestarianne! Toinen on, että ette saa häiritä elämien pelastamista! Nämä ovat perimmäiset kriteerit jotka ratkaisevat, säilytetäänkö elämä [vai ei]. Niitä ei kannata vähätellä!

Lopuksi haluaisin kertoa teille, että vaikka myötätuntoni on lähes ääretön, olennon pelastuksen saavuttamiseksi asetetut vaatimukset ja mittapuu, jotka Dafa-opetuslapsen on täytettävä, ovat vakavia ja äärimmäisen tiukkoja!