+100%-

Pysykää loitolla vaarasta

Opettajanne,
Hongzhi Li

31. elokuuta 2023

Suuri Tie (Dafa) on täällä pelastaakseen ihmisiä näinä lopun aikoina, ja se ohjaa ihmisiä kehittämään itseään henkisesti. Jotkut ihmiset eivät ole todella työstäneet itseään henkisesti, vaikka he ovatkin Dafa-opetuslasten joukossa. Ratkaisevina hetkinä he arvioivat asioita aina inhimillisin kiintymyksin, inhimillisin ajatuksin ja inhimillisin tuntein. Jotkut heistä ovat jopa sanoneet: ”Olen tehnyt sitä ja tätä Dafan hyväksi”, tai ”Olen antanut niin ja niin suuren summan rahaa Dafan hyväksi”, ja niin edelleen. Tämä ihmisryhmä joutuu todennäköisimmin Kiinan kommunistisen puolueen (KKP) häijyjen agenttien hyväksikäyttämäksi.

Suuri Tie on aina ollut olemassa. Näinä lopun aikoina se on tullut julki ihmisten maailmassa vain ihmiskunnan pelastuksen vuoksi. Miten se voisi tarvita ihmisiä toimimaan sen hyväksi!? Suuri Tie pelastaa ihmiset! Asia ei ole niin, että ihmiset tekisivät asioita Suuren Tien hyväksi! Kun te, ihmiset, kärsitte henkisen matkanne aikana epäoikeudenmukaisuudesta tai pahuuden vainosta, Opettajanne suojelee teitä ja kantaa harteillaan teidän karmaanne ja syntejänne teidän puolestanne. Opettajanne ei ole teille mitään velkaa! Ainoastaan teidän pelastuksenne vuoksi hän alistaa itsensä niille sanallisille hyökkäyksille, joita jumalaton KKP sysää hänen päälleen. Kun velkojat, joille olette kerryttäneet saamisia elämä toisensa jälkeen, ja jopa he, jotka ovat kärsineet teidän useiden elämienne aikana tekemistänne massiivisesti velkaannuttavista asioista, vaativat teitä maksamaan ne takaisin, niin mitä voidaan tehdä? Maailmankaikkeuden lait arvioivat myös jokaisen yksilön. Tämän vuoksi kohtaatte koettelemuksia henkisellä matkallanne ja olette joutuneet vainon kohteiksi. Valitettavasti, jos ette käyttäydy vainon aikana asianmukaisesti, koettelemuksistanne tulee entistäkin ankarampia. Ja kun ette pysty selviytymään niistä, jotkut teistä alkavat vihata Dafaa tai jopa minua. Mutta kaikki nämä asiat tapahtuvat teidän omien ongelmienne vuoksi. Opettajanne ei ole teille mitään velkaa. Kun Opettaja pelastaa teidät, Hän ottaa harteilleen myös teidän syntejänne ja karmaanne teidän puolestanne, ja yrittää jopa löytää kaikenlaisia tapoja kompensoida niitä. Tosiasiassa te olette velkaa Opettajallenne. Älkää virheellisesti ajatelko, että kun olette auttaneet lisäämään tietoisuutta Dafasta ja vainosta, osallistuneet Dafa-aktiviteetteihin tai osallistuneet Dafa-projekteihin, olisitte tehneet jotain Dafan hyväksi, tai minun hyväkseni. Olen antanut teille tapoja pelastaa ja auttaa toinen toisianne, pelastaa ihmisiä yhdessä ja samaan aikaan pelastaa itseänne; joten näinä lopun aikoina olennot voivat auttaa pelastamaan toisiaan. Te ette tee näitä asioita Suuren Tien eli Dafan vuoksi. Suuri Tie on aina ollut olemassa, eikä kukaan voi vaikuttaa siihen. Se on tullut tähän maailmaan pelastaakseen ihmisiä lopun aikoina, eivätkä ihmiset muuten edes tietäisi Suuren Tien olemassaolosta maailmankaikkeudessa.

Dafa-opetuslasten tietoisuuden lisäämisen tarkoituksena on täydentää itseään henkisesti, sekä samalla karaista itseään koettelemusten kautta, mikä johtaa heidän karmansa vähenemiseen. Tämä antaa henkiselle harjoittamiselle vieläkin suuremman tarkoituksen ja tekee siitä entistäkin upeampaa. Tätäkään ei tehdä Dafan vuoksi, vaan henkilön itsensä vuoksi. Vainon aikana kärsimänne huonon kohtelun ja epäoikeudenmukaisuuksien tarkoituksena on ollut työstää pois teidän syntejänne; asia ei ole niin, että te kärsisitte jotakin Dafan vuoksi, saati Opettajanne vuoksi! Dafa on täällä pelastaakseen kaikki elämät, mukaan lukien teidät! Kuinka se voisi olla teille mitään velkaa, kun se pelastaa teidät? Te itse annoitte lupauksen tulla tänne maan päälle lopun aikoina, ennen lopullista tuhoa, jotta voisitte harjoittaa Dafaa pelastaaksenne edustamanne elämät. Toisin sanoen annoitte elämänne pantiksi allekirjoittaessanne lupauksen, jotta voisitte tulla Dafan seuraajiksi ja liittyä henkiseen harjoitukseen Dafan ohjauksessa. Alussa, kuultuanne Dafa-opetuslapsilta että Dafa on täällä, te ryhdyitte harjoittamaan – ette sen vuoksi, että joku olisi pakottanut teidät siihen. Henkilö voi aina päättää olla harjoittamatta Dafaa, vaikka annoittekin elämänne pantiksi saapuessanne tähän maailmaan. Mutta jos te haluatte rikkoa tämän lupauksen, se on teidän oma asianne, ei kenenkään muun. Se, harjoitatteko te vai ette, on teidän oma valintanne!

Jotkut ihmiset sanovat olevansa harjoittajia, mutta todellisuudessa mitkään heidän tekemänsä asiat eivät ole niitä, joita henkisen menetelmän harjoittajien on määrä tehdä, ja usein he jopa häpäisevät arvonimen ”Dafa-opetuslapsi”.

Tämän vuoksi haluan kertoa teille, jotka ette ole aidosti työstäneet itseänne henkisesti, ja jotka olette katkeroituneet epäonnistuttuanne läpäisemään koetuksia henkisessä harjoituksessanne: henkinen harjoittaminen tarkoittaa itsensä työstämistä. Kaikki ne asiat, jota te teette, mukaan lukien tietoisuuden lisäämiseksi tekemänne asiat ja tämän prosessin aikana sietämänne vaino, ovat osa teidän henkistä kehittymistänne, ja ne ovat asioita, jotka teidän on määrä tehdä ja käydä läpi. Vanhojen voimien teihin kohdistama vaino on myöskin seurausta teidän omasta karmastanne. Mitään tekemistänne asioista ei tehdä Dafan vuoksi, eikä niitä tehdä Opettajanne vuoksi. Pikemminkin karmiset velkanne ovat antaneet vanhoille voimille jotakin, mitä käyttää teitä vastaan.

Onko asia niin, että myötätunnostani kaikkia olentoja kohtaan minä, teidän Opettajanne, olen ottanut kantaakseni liian paljon teidän puolestanne, ja tehnyt liikaa teidän hyväksenne, toivoen että te voitte menestyä itsenne kultivoinnissa, ja tämä on johtanut siihen, että te olette ottaneet kaiken tämän itsestäänselvyytenä? Jotkut teistä ovat jopa saattaneet ajatella, että Opettajanne jollakin tavalla hyötyy teistä. Opettajanne kantaa harteillaan asioita teidän puolestanne, saamatta teiltä mitään, ja hän tekee tämän kaiken vain säälistä kaikkia elämiä kohtaan! Se, onnistutteko te henkisessä matkassanne vai ette, on teidän itsenne päätettävissä. Kosmoksen Fa-oikaisu on saavuttanut viimeisen vaiheensa, ja tämän ajanjakson jälkeen tulee olemaan vakava valinta- ja eliminointiprosessi. Toimikaa siis niin kuin parhaaksi näette! Jumalalliset olennot pitävät suuressa arvossa Dafa-opetuslapsia, jotka ovat käyneet läpi tämän historiallisen ajanjakson. Teidänkin tulisi arvostaa itseänne ja löytää keinot selviytyä tästä ennennäkemättömästä ja kaikista pahimmasta vainosta. Tulkaa todellisiksi valaistuneiksi olennoiksi! Näiden asioiden kautta tulette saavuttamaan jotain, mitä jumalalliset olennot pitävät upeana!