+100%-

Fa’n opetusta New Yorkin vuoden 2019 Fa-konferenssissa

Li Hongzhi
17. toukokuuta 2019

Hyvää huomenta!

(Yleisö vastaa: Hyvää huomenta, Mestari!)

Meillä on nykyään yksi Fa-konferenssi vuodessa, ja jotkut teistä ovat tulleet varsin kaukaa, myös Manner-Kiinasta. Tästä on aiheutunut varsin merkittäviä kustannuksia. Te käytätte vuotuisissa Fa-konferensseissamme rahaa yhteensä kymmeniä miljoonia matkoihin, ruokaan ja majoituksiin, koska näette konferenssit mahdollisuutena edistyä kultivoinnissanne ja oppia toistenne kokemuksista. Tämä osoittaa, että kultivoinnin harjoittajina suhtaudutte omaan kultivointiinne vakavasti. Dafa-opetuslasten pitää tehdä kolmea asiaa hyvin. Mutta se ei ole mahdollista, ellette kultivoi itseänne hyvin. Tietysti ymmärrän, että jotkut teistä pitävät tätä myös mahdollisuutena nähdä Mestarin. Mutta joka tapauksessa teidän tulisi muistaa, että teillä on Fa, joka voi ohjata teitä kultivoinnissanne.

Minä elän tavallisen ihmisen elämää, joten minun täytyy tehdä tietyt asiat tavallisten ihmisten tavoin. Monia tavallisten ihmisen asioita ei voi käsitellä jumalallisin keinoin. Pyydän siis teitä kaikkia käyttämään Fa’n opetuksia oman toimintanne perustana, ja käyttämään mestarinanne Fa’ta. Fa on se asia, joka on mahdollistanut Dafa-opetuslasten selviytyä tähän vaiheeseen. Olipa kyse tämän päiväisestä Fa-konferenssista tai henkilökohtaisesta kultivoinnistanne, olette selviytyneet tähän päivään asti seuraamalla Fa’ta. Tarkoitan, että ilman tätä Fa’ta ette olisi voineet selviytyä tähän saakka. Sen vuoksi kultivointi on Dafa-opetuslapsille aina ensisijaista, ja se on erityisen tärkeää tässä viimeisessä vaiheessa.

Viimeisestä vaiheesta puheen ollen; olette itsekin nähneet tässä maailmassa tapahtuvan muutoksia, jotka vastaavat suurempia, kosmisia muutoksia. Esimerkiksi Dafa-opetuslasten häijy vaino on päätynyt umpikujaan, ja pahuus pystyy vaivoin suojelemaan edes itseään. Vain Dafa-opetuslapsia vainoava koneisto on enää toiminnassa. Mutta kuten juuri sanoin, jotta voisimme läpäistä viimeisen vaiheen, meidän tulee toimia vieläkin paremmin niissä asioissa, joita meidän on määrä tehdä, koska loppua kohti asiat muuttuvat yhä kriittisemmiksi. Aiemmin onnistuitte selviämään olosuhteista, jotka olivat hyvin vaikeat, sekä asioista, jotka olivat erittäin pahoja, joten nyt viimeisessä vaiheessa teillä ei ole mitään syytä olla toimimatta vieläkin paremmin. Kun vaino alkoi, tiedotusvälineet ympäri maailmaa levittivät tarkoituksellisesti KKP:n valtiollisten tiedotusvälineiden valheita, ja ihmisten eri puolilla maailmaa oli vaikea ymmärtää mitä oli aidosti tapahtumassa. Mutta jopa tällaisessa vaikeassa tilanteessa Dafa-opetuslapset ympäri maailmaa onnistuivat tosiasioita selventämällä muuttamaan ihmisten näkemyksiä ja tekemään läpimurtoja. Joten nyt, kun olemme loppuvaiheessa, teidän tulee vaalia kaikkea mitä olette saavuttaneet, ettekä ehdottomasti saa antaa periksi omassa kultivoinnissanne.

Olen myös havainnut, että Kiinassa monien Dafa-opetuslasten on ollut vaikea välttää saamasta vaikutteita sikäläisestä yhteiskunnasta, jossa ihmissuhteet, ihmisten käyttäytyminen ja ajattelutavat ovat kaikki vääristyneet. Vaikka Dafa-opetuslasten on tarkoitus seurata Dafaa, kun he poistuvat kodeistaan, he joutuvat heti tekemisiin tällaisten tavallisen maailman ihmissuhteiden kanssa. Koko yhteiskunnan kaikki asiat ovat kieroutuneita. Näin ollen heidän on elettävä sen mukaisesti, mistä seuraa se, että he alkavat ajan myötä mukailla ihmisten tapaa olla vuorovaikutuksessa keskenään. He jopa tottuvat näihin ajattelutapoihin ja tällaiseen elämään, ja lopulta pitävät sitä itsestään selvänä. Monet Kiinasta ulkomaille matkustavat ihmiset ovat ihmeissään huomattuaan, kuinka yksinkertaisia ihmiset siellä ovat, ja kuinka rauhallisia he ovat puhuessaan ja tehdessään asioita. Sitä vastoin Manner-Kiinasta tulleet ihmiset menevät äärimmäisyyksiin tehdessään asioita. He ylireagoivat ja menevät liian pitkälle, ja heillä kaikilla on tällainen mentaliteetti. Mutta tämä ei ole ihmisten normaali tila, joten jos tulette Kiinan rajojen ulkopuolelle ja tuotte mukananne tällaisen tavan ajatella ja käyttäytyä, se herättää paheksuntaa ihmisten keskuudessa.

Muiden mielestä Manner-Kiinasta tulevat ihmiset ovat lähes aina käsittämättömiä, ja ihmiset ihmettelevät miksi kiinalaiset ovat sellaisia. Tämä johtuu itse asiassa siitä, että häijy KKP on tarkoituksella ja systemaattisesti pilannut kiinalaisten käytöksen ja luonteenpiirteet. Puolue on tuhonnut heiltä perinteisen kulttuurin, moraalin ja yleismaailmalliset arvot. Kaikki, mitä Kiinasta on jäljellä, on korvattu häijyn KKP:n äärimmäisellä puoluekulttuurilla, mikä tietysti on erilaista. Ihmiset alkavat muuttua vasta asuttuaan ulkomailla pitkään.

Jotkut mannerkiinalaiset harjoittajat asuvat nykyisin muissa maissa, ja kenties he eivät ole toimineet hyvin ollessaan Manner-Kiinassa. Näin ollen näiden harjoittajien tulisi entistäkin enemmän kultivoida itseään tässä uudessa ympäristössä ja tehdä hyvin ne asiat, joita heidän on määrä tehdä. Äärimmäisyyksiin menevä ajattelu todennäköisesti häiritsee tätä Dafa-opetuslasten ympäristöä, joten älkää enää tehkö asioita sellaisella mielenlaadulla. Tiedättehän, että Kiinan ulkopuolella ihmiset eivät yleensä puhu toisista ihmisistä pahaa heidän selkänsä takana. Monien ihmisten ajattelu, ideat, käytös ja tavat toimia ovat suoraviivaisia ja yleismaailmallisia. He pyrkivät olemaan hyviä ja kilttejä ihmisiä ja kohtelemaan toisiaan hyvin. Tavallisesti he eivät yritä vahingoittaa muita hyötyäkseen siitä itse, kuten jotkut kiinalaiset tekevät. Sen vuoksi heidän, joilla on paljon Manner-Kiinassa kehittyneitä tottumuksia ja tapoja, täytyy muuttua, koska he asuvat nyt ulkomailla. Puhun tästä asiasta, koska Manner-Kiinasta on tulossa yhä enemmän ja enemmän harjoittajia, jopa enemmän kuin muissa maissa on alun perin ollut paikallisia Dafa-opetuslapsia. He saattavat jopa muodostaa enemmistön. Teidän tulee siis kiinnittää vieläkin enemmän huomiota tähän asiaan.

Ette ehkä ole ymmärtäneet sitä, mutta alkuaikoina, kun Dafa-opetuslasten vaino Kiinassa oli kerrassaan musertavaa, myös muualla maailmassa heidän tilanteensa oli vaikea, vaikkakaan he eivät kohdanneet siellä väkivaltaa. Heitä painostettiin, syrjittiin ja ymmärrettiin väärin, mikä johtui siitä, että tiedotusvälineet kaikkialla maailmassa levittivät KKP:n häijyn median propagandaa ja valheita. Tuolloin kukaan ei tiennyt todellista tilannetta. Kiinan ulkopuolella oli siihen aikaan rajallinen määrä Dafa-opetuslapsia, mutta he tekivät asioita tehokkaasti. He perustivat omia tiedotusvälineitä ja monia työryhmiä, jotka selvensivät tosiasioita hallitukselle, medialle ja niin edelleen. He perustivat myös monia paikkoja tietoisuuden lisäämiseksi, sekä medioita, verkkosivustoja ynnä muita. Näiden ponnistelujen kautta he onnistuivat muuttamaan tilannetta Kiinan ulkopuolella, sekä kumoamaan häijyn puolueen tiedotusvälineiden ihmisiin iskostamat valheet ja väärinkäsitykset. Se oli todella merkittävää. Nykyiset olosuhteet eivät ole olleet helposti saavutettavissa, ja he todella arvostavat niitä. Älkää siis antako mannerkiinalaisten harjoittajien puoluekulttuurin synnyttämän ajattelun ja tekojen tuhota tätä ympäristöä. Sanon tämän, koska olen nähnyt monia tapauksia, joissa ulkomaalaiset ihmiset ovat saaneet huonoja vaikutteita mannerkiinalaisilta ei-harjoittajilta. Heidän käytöksensä on todella noloa, ja se aiheuttaa kiinalaisissa syvää myötähäpeää. Älkää olko sellaisia. Te olette kultivoinnin harjoittajia, joten teidän tulisi tunnistaa omat puutteenne. Kyse ei ole vain kiinalaisten imagosta, kyse on suuremmasta asiasta, koska te kannatte harteillanne vastuuta kaikkien maailman ihmisten pelastamisesta. Näin ollen teidän täytyy muuttaa omaa ajatteluanne ja käyttäytymistänne.

Älkää pitäkö kansainvälisen yhteisön ihmisiä yksinkertaisina. Vaikka heidän ajattelunsa on suhteellisen yksinkertaista, he näkevät asiat selkeämmin. Mitä yksinkertaisempi ihmisen mieli on, sitä selkeämpi se on. Nämä ihmiset vain eivät ilmaise asioita tai puhu niistä samalla tavoin kuin te, mutta he tietävät varsin hyvin mitä on tekeillä. Ihmismielen rakenne on kaikilla samanlainen, ja kaikki ovat yhtä älykkäitä kuin toiset. He eivät ole yhtään typerämpiä kuin muutkaan. Heidän ajattelunsa ja käytöksensä eivät vajoa tietyn mittapuun alapuolelle, ja he noudattavat moraalisääntöjä. He eivät toimi samalla tavalla kuin jotkut mannerkiinalaiset toimivat. Mannerkiinalaiset ovat kehittäneet itselleen erään tavan: he menevät äärimmäisyyksiin kirjoittaessaan tai tehdessään muita asioita. Ihmisten kansainvälisessä yhteisössä on hyvin vaikea sietää sen kaltaista käytöstä ja ajattelutapaa. Itse asiassa silloin, kun häijyä KKP:ta ei vielä ollut olemassa, myös kiinalaisten arvot olivat hyviä ja pyrkimykset hyveellisiä. Syy siihen, miksi häijy KKP käynnisti kampanjan toisensa perään, oli se, että aiemmin kiinalaiset olivat sivistyneitä, ja heidän yleinen arvomaailmansa oli samanlainen kuin muillakin. Jatkuvien kampanjoiden tarkoituksena oli tuhota kiinalainen kulttuuri, hävittää kulttuurieliitti ja iskostaa ihmisiin pahoja kommunistisia asioita. Heidän tarkoitusperänsä olivat hyvin selkeät: saada kiinalaiset ajattelemaan ja käyttäytymään kuin roskasakki. Koska Kiinasta on muuttamassa yhä enemmän ja enemmän Dafa-opetuslapsia ulkomaille, nämä ongelmat alkavat näkyä yhä selkeämmin, joten minun on pitänyt käsitellä tätä aihetta. Teidän täytyy todella puuttua tähän asiaan ja kiinnittää siihen huomiota.

Toinen asia on, että teillä on ollut todella valtava vaikutus, kun te Dafa-opetuslapsina olette perustaneet tiimejä ja toteuttaneet aktiviteetteja tosiasioiden selventämiseksi, ja sitä kautta lisänneet ihmisten tietoisuutta ja pelastaneet heitä. Se on hienoa! Kyse ei ole siitä, missä mittakaavassa asioita tehdään. Kyse on saavutetuista tuloksista ja siitä, teettekö asioita täydestä sydämestänne, ja teettekö niitä kultivoinnin harjoittajan mielenlaadulla. He, jotka ovat viettäneet vuosikausia Kiinan konsulaattien ja suurlähetystöjen ulkopuolella, sekä tosiasioiden selventämispaikoissamme, ovat todella merkittäviä! Jotkut heistä ovat vanhempia harjoittajia, ja jotkut toiset ovat kommentoineet, että nämä vanhemmat harjoittajat ”soveltuvat hyvin” näihin aktiviteetteihin. No, kysytäänpä sitten heiltä, jotka näin sanovat: Mitä te itse olette tehneet? Sama koskee kaikkia, ja kyse on siitä, millä tavoin Dafa-opetuslapset asioita hoitavat.

Kerran eräs harjoittaja kysyi minulta: ”Mestari, kuinka monen ihmisen pitää vetäytyä puolueesta, että häijy KKP romahtaa?” (Mestari naurahtaa) Näytin viittä sormea. Näin ollen hän ajatteli: ”Hei, viisi tuhatta ihmistä enää, ja sitten puolue kaatuu.” (Yleisö nauraa) Viisi tuhatta ihmistä erosi hyvin nopeasti. Niinpä hän ajatteli: ”Mitä? Miten tämä on mahdollista? Mestari näytti viittä sormea… Ahaa, sen täytyy tarkoittaa 50 000 ihmistä.” Mutta eipä aikaakaan, kun 50 000 ihmistä oli eronnut. Sitten hän ajatteli: ”Tässä ei ole mitään järkeä. Miksi Mestari näytti viittä sormea? Ahaa, sen täytyykin tarkoittaa 500 000 ihmistä.” (Mestari naurahtaa) Sekä 5 miljoonan että 50 miljoonankin ihmisen raja on jo saavutettu, ja määrä on nyt jo yli 300 miljoonaa. Kiinan väkiluku on yli 1,5 miljardia, joten viiden tuhannen ihmisen vetäytyminen puolueesta ei vaikuta millään tavalla. (Mestari naurahtaa) Itse asiassa tarkoitin sitä symbolisesti. Halusin korostaa, että tekemämme asiat ovat ratkaisevan tärkeitä, ja ne tuhoavat häijyn KKP:n henkisesti. Ja miten KKP:lla sitten menee tällä hetkellä? Kaikki sen jäsenet, lukuun ottamatta niitä harvoja, jotka ovat vallassa, miettivät: ”Milloin se romahtaa?” He kaikki yrittävät valmistella itselleen pääsyä ulos, kun se kaatuu. He kaikki valmistautuvat sen loppuun. He yrittävät siirtää rahojaan ulkomaille ja lähettävät lapsiaan pois Kiinasta. He tavoittelevat itselleen oikeudellista asemaa ja passia ulkomaille; he valmistautuvat livahtamaan pois kun jokin menee vikaan. He kaikki ajattelevat, että loppu on lähellä.

He pettävät itseään ja toisiaan pitääkseen hallituksen pystyssä. Monet heidän salaisista agenteistaan ​​ovat uskollisia rupikonnademonille, ja he kaikki pettävät puolueen nykyistä johtajaa. Jo ennen kuin nykyiset puoluejohtajat ottivat vallan, he tehtailivat vääriä raportteja, ja ovat jatkaneet tätä käytäntöä siitä lähtien. He eivät tiedä mitä muualla tosiasiassa tapahtuu, ja heidän saamiensa valheellisten raporttien jäljet johtavat Jiang-paholaiseen. Heidän politiikkaansa ei noudateta edes heidän omassa päämajassaan Zhongnanhaissa. Ajan myötä heidän sisäinen taistelunsa on voimistunut entisestään – se on elämän ja kuoleman kamppailu. Riippumatta siitä, mitä nykyinen puolueen johtaja tekee, hän ei kykene miellyttämään enää ketään. Lisäksi hän on menettänyt sekä demokratiaa ajavien uudismielisten että häijyn KKP:n luottamuksen. Todellisuudessa kukaan ei ole hänelle uskollinen.

Olette jo nähneet, että häijy puolue ei voi enää kauaa pysyä koossa. Tämä johtuu siitä, että KKP:n olemassaolo ja Dafa-opetuslasten vaino ovat olleet vanhojen voimien järjestelyjä, joiden tarkoitus on ollut koetella Dafa-opetuslapsia, eikö niin? Kiina on kuin Laotsen sulatusastia: Dafa-opetuslapsia sulatetaan ja liekit roihuavat. Se on kuin vakava koettelemus, jonka tarkoituksena on poistaa inhimillistä ajattelua ja kiintymyksiä. Kärsimystä on tietysti vaikea kestää, mutta siinä jalostetaan aitoa kultaa. Häijy KKP toimii hiilenä prosessissa, ja mitä kuumempi on liekki, sitä raivokkaammalta se näyttää. Mutta kun liekki on sammutettu, huomaatte aidon kullan tulleen esiin. Ja mitä häijystä KKP:sta sitten tulee? Tuhkaa. Yksi puhallus vain, ja se on poissa. (Aplodit) On todella sääli nähdä, kun Dafa-opetuslapsia vainotaan, mutta vielä enemmän säälittää nähdä niitä ihmisiä, jotka seuraavat häijyä KKP:ta – se on kaikista surullisin asia. Heitä tullaan pitämään vastuullisina kaikista häijyn puolueen tekemistä rikoksista koko sen historian ajalta.

Ajatelkaapa tätä kaikki: Häijyn KKP:n johtajat ovat tehneet kaikenlaisia kauhistuttavia rikoksia, mutta silti he ovat saaneet nauttia monista asioista. He ovat elinaikanaan tehneet kaikenlaisia pahoja asioita, ja samalla kuluttaneet siunauksensa loppuun. Mutta nykyisen puolueen johtajan pitäisi huomioida, että jos hän edelleen seuraa häijyä KKP:ta, hän on typerys, jonka maksettavaksi kaikki sen tekemät rikokset jäävät. Toisin sanoen: häntä pidetään lopulta vastuullisena kaikista KKP:n tekemistä rikoksista. Luulen, että ymmärrätte, miten se toimii, eikö niin? Tämä johtuu siitä, että hän on häijyn KKP:n johtaja. Itse asiassa mietin joskus, ajatteleeko hän voivansa käyttää KKP:ta hyväkseen pystyäkseen pitämään yllä omaa valtaansa. Menneisyydessä asia on voinutkin olla näin, mutta onko tilanne edelleen sama? Aiemmin kiinalaiset eivät uskaltaneet arvostella häijyä KKP:ta edes ollessaan yksinään kylpyhuoneessa. Näin todellakin oli. Kommunismin häijyjä aaveita oli kaikkialla. Nyt ne kaikki on tuhottu, ja kaikki tuomitsevat häijyn puolueen. Vaikuttaa siltä, että kun ihmiset syövät yhdessä, häijyn puolueen tuomitsemisesta on tullut heille miltei välttämätön osa keskustelua, ja jos joku ei puhu siitä pahaa, toiset ajattelevat että hänessä on oltava jotain vialla. Näin asiat ovat nyt. (Aplodit) Tässä vaiheessa häijy KKP horjuu ja on romahtamisen partaalla, ja joku vielä luottaa siihen, että se auttaa häntä ylläpitämään valtaansa; eikö hän ole tehnyt hirvittävän virhearvion? Häijy KKP turvautuu häneen voidakseen selviytyä, eikä päinvastoin! Jos nyt vallassa oleva henkilö sanoisi yksinkertaisesti: ”Me emme kaipaa KKP:ta”, se ei kestäisi enää päivääkään. Huomenna se olisi poissa. (Aplodit) Tämä johtuu siitä, että kaikki odottavat sitä päivää. (Aplodit) Sanoisin, että nykyinen valtaapitävä henkilö on tehnyt jotain todella typerää.

Mutta olipa tilanne mikä hyvänsä, me ymmärrämme nämä asiat erittäin selvästi. Olen puhunut vain siitä, miten asiat ovat tällä hetkellä. Tässä vaiheessa Dafa-opetuslapsia koettelevia tekijöitä on jäljellä enää vain muutamia, ja vain vähän hiiltä on jäljellä. Aitoa kultaa ei enää ole paljoakaan jalostettavaksi. Eikö siis voi sanoa, että tuli on sammumaisillaan? Näin tulee tapahtumaan. (Innokkaat aplodit) Mitä siis seuraavaksi tapahtuu? Dafa-opetuslasten kultivointi saavuttaa täydellistymisen, eikö niin? (Aplodit) Vaikka jotkut Dafa-opetuslapset vielä jatkaisivat ihmisten maailman Fa-oikaisun aikakautta minun rinnallani, meidän täytyy kuitenkin vetää raja johonkin. Tämä prosessi, jonka Dafa-opetuslapset ovat Fa-oikaisun aikakaudella käyneet läpi, on kriittisen tärkeä. En aio puhua enempää siitä, mitä sen jälkeen tapahtuu.

Olin eilen puhumassa iltajuhlassa Vuorella. Muistutin siitä, kuinka olen usein puhunut vanhoista voimista. Jokainen teistä periaatteessa ymmärtää tämän käsitteen, mutta se, miten vanhat voimat ovat syntyneet, aiheuttaa edelleen jonkin verran hämmennystä. Jos mietitte asiaa, vanhojen voimien syntymiseen on itse asiassa ollut historialliset syynsä. Kosmos käy läpi muodostumisen, vakauden, rappion ja tuhon prosessin, kun taas ihmisillä on syntymä, ikääntyminen, sairaus ja kuolema. Kuten kaikki tiedätte, kun henkilö on teini-ikäinen, 15-, 16-, 17- tai 18-vuotias, hän käy läpi ”muodostumisen” prosessia; sitten noin 18-, 19- ja 20-vuotiaasta aina 30-vuotiaaseen asti hän on ”vakauden” prosessissa; ja noin 40 ikävuoden jälkeen hän alkaa heikentyä, mikä on ”rappion” prosessi. Kun hänen kehonsa on jo hyvin huonossa kunnossa ja todella heikko, ja hän vanhenee ja kuolee, se on ”tuhon” prosessi.

Ihmisille tämä prosessi on varsin lyhyt, mutta kuinka pitkä se on maailmankaikkeuden näkökulmasta? Tai mitä se tarkoittaa vieläkin suuremman kosmisen kehon kannalta? Yritän parhaani mukaan löytää sanoja kuvaamaan sitä. ”Muodostumisen” vaihe kestää lukemattomia ja taas lukemattomia, mittaamattoman monia biljoonia vuosia. Ja voitte vain kuvitella, kuinka monia elämiä ehtii syntyä ja lopulta menehtyä näiden käsittämättömän monien biljoonien vuosien aikana! Jumalalliset olennotkin käyvät läpi vastaavan syklisen prosessin; asia ei ole niin, etteivät he koskaan menehtyisi. Mutta he tietävät, milloin heidän on aika kuolla, ja tietävät myös, milloin heidän tulee syntyä. He eivät vain kanna mukanaan muistoja menneisyydestään. Tällaiseen kuolemaan ja jälleensyntymiseen kuluu pitkä aika, ja jossain vaiheessa he saattavat jopa tylsistyä omaan elämäänsä. Tämän kehityskulun aikainen sykli on elämän uudistumisen prosessi, eikä kukaan tiedä, kuinka monta biljoonaa kertaa hän syntyy uudelleen pelkästään ”muodostumisen” vaiheessa tässä syklisessä prosessissa. Kuvailen sitä termillä ”biljoonaa”, koska se on suurin numero, jota ihmiset yleensä käyttävät laskemiseen. Termin ”yi” (100 miljoonaa) käyttö numerona ei riittäisi; tässä on kuitenkin kyse lukemattomista biljoonista. Numero on käsittämätön jopa jumalallisille olennoille, ihmisistä puhumattakaan. Kosmoksen ajanjakso on tavattoman pitkä.

Mitä tulee ”vakauden” vaiheeseen; se on vieläkin pidempi prosessi, pisin kaikista. Tämän vaiheen uskomatonta pituutta ja kestoa ei yksinkertaisesti pysty kuvaamaan sanoin, ei vaikka sen kuvaamiseen käyttäisi kuinka monia biljoonia. Kosmoksessa ei ole ainuttakaan elämää, joka olisi ollut olemassa koko kosmoksen muodostumisen, vakauden, rappion ja tuhon prosessin ajan. Mikään elämä ei ole elänyt edes ”muodostumisen” vaiheesta ”vakauden” vaiheeseen. Jopa kosmoksen korkeimmat elämät ovat kadonneet, riippumatta siitä, kuinka korkeita ne olivat. Ne ovat kaikki kadonneet. Se vastaa ihmiskehon solujen jakaantumisen prosessia: alkuperäisiä soluja ei enää ole. Tämä sama pätee kaikkiin elämiin, ja se jatkuu kuin viestijuoksu. Koska nämä vaiheet ovat niin valtavia ja pitkiä, jos ”vakauden” vaiheen olennoilta kysyttäisiin millaista oli elää ”muodostumisen” vaiheen aikana, heillä ei olisi siitä mitään käsitystä, eivätkä he pystyisi edes kuvittelemaan sitä.

Kun kosmos sitten saavuttaa ”rappion” vaiheen, sekin on pitkä prosessi, äärimmäisen pitkä aika – lukemattomia biljoonia vuosia. Se on yhtä lukematon kuin hiukkasten määrä meidän avaruudessamme – ajatelkaapa vain kuinka monia hiukkasia ilmassa on! Jos ”rappion” vaiheen olennoilta kysyttäisiin, millaista oli elää ”vakauden” vaiheen aikana, heillä ei olisi siitä minkäänlaista aavistusta. Miksi ei? Siksi, että jopa kosmoksen Fa on muuttunut tämän prosessin aikana – kaikki on muuttunut syntymän, ikääntymisen, sairauden ja kuoleman prosessien aikana – tai muodostumisen, vakauden, rappion ja tuhon [prosessien aikana].

Kun saavutaan ”tuhon” vaiheeseen, sekin on hyvin pitkä prosessi, joka lopulta päättyy täydelliseen hävitykseen. Tämänkin aikakauden pituus mitataan biljoonissa vuosissa, ja niitä kuluu lukematon määrä. Tässä vaiheessa on yhä olemassa lukemattomia jumalia kaikilla tasoilla, ja suurempia ja vieläkin suurempia jumalia, sekä erilaisten valtakuntien kuninkaita ja valtiaita. Jos heiltä kysyttäisiin, millainen kosmos oli alussa tai keskivaiheilla, heillä ei olisi siitä aavistustakaan.

Mikä sitten synnytti vanhat voimat minun Fa-oikaisuni aikana? Jos minä en oikaisisi Fa’ta muodostumisen, vakauden, rappion ja tuhon alkuvaiheen tilaan, voitaisiinko sitä kutsua Fa-oikaisuksi? (Aplodit) Mutta kovinkaan monella ”tuhon” vaiheen jumalalla, tasostaan riippumatta, ei ole aavistustakaan mistä tässä on kyse, koska he kaikki ovat ”tuhon” vaiheen jumalallisia olentoja. Kyse on vain siitä, että kaikki eri tasot voidaan vielä erottaa toisistaan, ja erilaiset maailmat voidaan vielä erottaa toisistaan, mutta minkään tason mittapuu ei enää vastaa kyseisen tason alkuperäistä mittapuuta. Koko kosmos on rappeutunut, joten se suuntaa kohti tuhoa. Juuri ”tuhon” aikakauden olennot ovat niitä, jotka muodostivat vanhat voimat. Ne sanoivat minulle: ”Sinun Fa-oikaisusi ei tule onnistumaan tällä tavalla. Me emme ole koskaan nähneet mitään tällaista. Se ei voi onnistua. Me autamme sinua onnistumaan.” Ja niin ne alkoivat toimia kuten ovat toimineet. Mutta mikä on niiden mittapuu? Ne ovat ”tuhon” vaiheen jumalia, ja kuninkaita kosmoksen ”tuhon” vaiheessa. Mitä siis arvelette näiden jumalien, jotka halusivat osallistua ja auttaa minua oikaisemaan Fa’n, voivan saavuttaa? Niiden korkein mittapuu on vain kosmoksen ”tuhon” vaiheen korkein mittapuu. Näin ollen, jos asiat tehtäisiin niiden haluamalla tavalla, tulisiko Fa aidosti oikaistua? Voisiko se todella tulla oikaistuksi, jos toimisin niiden toiveiden mukaisesti? Jos niiden mittapuuta käytettäisiin, voisivatko asiat palautua siihen tilaan, missä ne olivat ”muodostumisen” alkuvaiheessa? Asiat palautuisivat vain ”tuhon” vaiheen mittapuun mukaisiksi, eikä mitään edistystä saavutettaisi. Kuinka kaukana se olisikaan kosmoksen perustavinta laatua olevasta mittapuusta – ”muodostumisen” aikakauden mittapuusta.

Olette ehkä joskus miettineet, miten ne voivat olla niin julmia, ja miten ne voivat tehdä sellaisia asioita. Ne uskovat aidosti olevansa oikeassa. Korkeimman tason vanhojen voimien ajatukset ovat olleet tällaisia: ”Minä olen korkein jumala ja tiedän tämän. Minun tietämystäni korkeampaa ei ole. Tämä on totuus.” Mutta ne eivät ole ymmärtäneet, että niiden mittapuu on ”tuhon” vaiheen mittapuu. Joskus kun opetan Fa’ta, Dafa-opetuslapset ymmärtävät sen, mutta vanhat voimat eivät itse asiassa ymmärrä. Toisinaan olen ajatellut, että ne vain teeskentelevät etteivät ymmärrä. Mutta miksi ne sitten tekevät asioita niin kuin tekevät? Pohjimmiltaan tämä johtuu itse asiassa siitä, että minulla on ihmiskeho, ja toimin enemmän tai vähemmän ihmisen tavoin. Ne ajattelevat jumalallisten olentojen tavoin, ja niiden asenne on: ”Kuinka me emme olisi vahvempia kuin sinä?” Tällainen ajattelu on ollut niiden kompastuskivi! Opettamani Fa on ilmaistu yksinkertaisin ja selvin sanoin ja periaattein, eikä se jätä mitään arvailujen varaan – kaikki on esitetty selkeästi. Mutta ”tuhon” vaiheen olennot ovat tottuneet siihen, että merkitykset joutuu arvaamaan ja päättelemään. Ne ajattelevat, että jonkin asian todellisen sisällön löytämiseksi on nähtävä vaivaa. Ne ovat tottuneet sellaiseen. Tästä johtuu se, että vaikka opettamani Fa ei ole mysteeri ihmisille, nämä ”tuhon” vaiheen olennot eivät itse asiassa näe sen todellista olemusta, joten ne uskovat, ettei Fa voisi mitenkään olla niin suoraviivaista. Joskus suoraviivaisuus siis muodostaa niille ”mysteerin” – ne hämmentyvät, koska mysteeriä ei ole. (Mestari naurahtaa) Asia on todellakin näin. Nyt siis tiedätte, miten vanhat voimat ovat syntyneet.

Yksikään olento ei tiedä, mitä minä yritän todella saavuttaa, koska edes kukaan tämän aikakauden korkeimmista jumalista ei tiedä, millaisessa tilassa ”muodostumisen” ajanjakson kosmos oli, tai millaista oli ”muodostumisen” aikaisessa vaiheessa. He ovat yksinkertaisesti liian kaukana siitä, joten he eivät voi ymmärtää [mitä olen tekemässä]. He ovat jopa sanoneet: ”Me emme tiedä, millä tavoin meidän pitäisi tehdä niin kuin sinä haluat, joten me teemme mitä osaamme.” Mutta jos he eivät osaa, miksi heidän pitää edes yrittää osallistua? He sanovat: ”Minulla ei ole muuta vaihtoehtoa, koska korkeammat olennot ovat pyytäneet minua tekemään niin.” Ja kun lopulta tavoitin pahimman heistä, sen korkeimman, tämä olevainen sanoi: ”Minä teen asiat parhaalla mahdollisella tavalla. Minä autan sinua.” Silti ääretön määrä elämiä on tuhottu – lukematon määrä elämiä läpi koko kosmoksen.

Dafa-opetuslapsina teidän tulee kultivoida opettamani Fa’n mukaisesti. Mestari sanoi kerran: ”Asettakaa kultivointinne tavoite niin korkealle kuin haluatte, niin kauas kuin rohkeutenne riittää!” Te kaikki tiedätte, että kultivointi ei ole helppoa: teidän on poistettava karmaa, käytävä läpi koettelemuksia ja kohdattava sietämättömiä tilanteita, kun ihmiset koettelevat luonteenlaatuanne. Monet niistä ovat vaikeasti ylitettäviä – miten aiotte selviytyä niistä?! Ihmiset, jotka ymmärtävät nämä asiat, ovat kauhuissaan ajatellessaan niitä. Se on todella, todella vaikeaa! Ja riippumatta siitä, kuinka pahoja ihmissuhdeongelmia kohtaatte, teidän tulee tarkastella niitä positiivisesti: ”Ah, tämähän auttaa minua edistymään.” Kun sitten kohtaatte ristiriitoja, riippumatta siitä kuka on syyllinen, teidän on ensin katsottava sisäänpäin. Jos kultivoinnin harjoittaja ei pysty muodostamaan tällaista tapaa – ellei hän tarkastele asioita päinvastoin kuin ihmiset yleensä tekevät – ainakin niissä tapauksissa, joissa hän ei kenties onnistu toimimaan oikein, hän juuttuu ikiajoiksi ihmisten tasolle.

Joskus, kun ristiriitoja ilmenee, mielenne ei ole rauhallinen. Mutta kun rauhoitutte ja ajattelette asiaa uudemman kerran, ymmärrätte: ”Olen kultivoinnin harjoittaja. Tässä tapauksessa olin väärässä, enkä läpäissyt koetusta hyvin.” Epäilemättä kyse oli koetuksesta, kuten kaikki tiedätte. Mestari on opettanut mistä tämä johtuu: siitä, että kun teistä on tullut osa kultivointiyhteisöä, mikään elämän aikana kohtaamanne asia ei ole sattumaa. Niiden kaikkien tarkoituksena on auttaa teitä edistymään. Kuitenkin niin moni teistä etsii syyllistä ulkopuolelta, eikä siinä kaikki; kaiken lisäksi teistä on jopa tullut varsin ovelia. Joskus, kun autan ihmisiä tekemään jotakin, he jopa valehtelevat minulle vasten kasvoja ja esittävät tekosyitä. Kun huomaan heidän tekevän niin, pidän sitä melko huvittavana, mutta samaan aikaan ymmärrän, että sellaisia ihmiset ovat. Inhimillinen ajattelu hallitsee sitä osaa teistä, jota ei vielä ole täysin kultivoitu, ja juuri sellaisia ihmiset ovat.

Annan teidän pitää asiat, joita tarvitsette voidaksenne elää tavallisten ihmisten maailmassa, eivätkä ne vaikuta teidän kultivointiinne. Voitte elää tavallista elämää. Mutta kun kohtaatte ristiriitoja ihmisten kanssa, erityisesti Dafa-opetuslapsina ne ovat teille kriittistä aikaa – olipa kyse sitten omasta edistymisestänne tai siitä, kun työskentelette yhteistyössä toisten kanssa voidaksenne tehdä hyvin kolmea asiaa, joita teidän on määrä tehdä. Teidän on äärimmäisen tärkeää kehittää itseänne. Monet asiat, jotka aiemmin menivät pieleen, johtuivat teidän itse aiheuttamistanne ongelmista, ettekä tehneet hyvin niitä asioita, jotka teidän oli määrä tehdä hyvin. Vainon alkuvaiheessa oli aikoja, jolloin tarkastelitte asioita inhimillisin ajatuksin, riitelitte keskenänne ja jopa vihastuitte. Mutta viha, jonka koitte, ja ajatukset, joita teillä oli riidellessänne keskenänne, olivat kaikki inhimillisiä asioita!

Teidän tulisi olla yleviä ja jalomielisiä, ja tehdä hyvää yhteistyötä muiden kanssa. Sillä ei ole merkitystä, kenen idea on paras. Vaikka jonkun idea ei olisikaan hyvä, ja vaikka kaikkea ei olisikaan otettu huomioon, teidän tulisi kaikessa hiljaisuudessa ja hienotunteisesti keksiä keinot auttaa se onnistumaan. Tehkää perusteellista työtä! Vain sillä tavoin ansaitsette jumalallisten olentojen ihailun, puhumattakaan siitä, että olette tehneet sen vieläpä huomiota herättämättä! Tärkeintä ei ole se, keneltä idea alun perin tuli, vaan se, kuka on kehittänyt itseään omassa kultivointiprosessissaan – jokainen, joka on kultivoinut itseään, on edistynyt. (Aplodit) Puhun näistä asioista kertoakseni teille kaikille, että olemme nyt saavuttaneet viimeisen vaiheen. Voin kertoa tämän teille selkeästi: Jo varhaisessa vaiheessa Mestari järjesti asiat niin, että vaino tulisi loppumaan tänä vuonna (lämpimät aplodit), 20 vuoden kuluttua sen alkamisesta. Vaikka vanhat voimat myöhemmin häiritsivät ja muuttivat joitakin asioita, sulatusuunin kuumentamiseen käytettävä hiili on loppumassa, eikä liekin voima enää ole tarpeeksi vahva. Tämä tulee siis päättymään hyvin pian. Näin ollen kaikkien on syytä toimia vieläkin paremmin. Dafa-opetuslapset – toisena päivänä puhuin juuri tästä ja kysyin: ”Miettikääpä, kenestä voisi tulla Dafa-opetuslapsia?” Siihen tarvitaan erikoislaatuinen kohtalonsuhde.

Aiemmin, kun istuin autossa, eräs henkilö huomautti minulle, että jotkut ihmiset eivät ymmärrä fysiikan termejä kuten ”hiukkanen” tai ”molekyyli”. No, minähän vain käytän nykyihmisten kieltä asioiden ilmaisuun. Mitä muutakaan voisin tehdä? Jos asioita halutaan aidosti kuvata, ne todellakin ovat näin. Jos näkemiämme planeettoja tarkasteltaisiin sellaisesta näkökulmasta, että ne olisivat yhtä pieniä kuin molekyylit, niin eivätkö ne olisi aivan samanlaisia kuin molekyylit? Kun maailmankaikkeuden korkeammat olennot tarkastelevat maapalloa ja muita planeettoja tässä avaruudessa, eivätkö ne näytä samalta kuin molekyylit meidän silmissämme? Ja eikö vieläkin korkeampien olentojen silmin tarkasteltuna meidän maapallomme näytä samalta kuin atomi ihmisen silmin? Korkeampien jumalallisten olentojen näkökulmasta asiat näyttäytyvät juuri näin. Planeetoilla ja tähdillä on olomuotonsa kaikissa ulottuvuuksissa. Mitä te voitte nähdä ja mitä ette, se riippuu omasta näkökyvystänne. Vaikka ihmiskunnan teknologia olisi miten kehittynyttä hyvänsä, ihmiset eivät koskaan pysty näkemään maailmankaikkeutta kokonaisuudessaan. Tämä johtuu siitä, että kosmoksessa on kaikenlaisia esteitä rajoittamassa heidän näkökykyään. Tämän vuoksi olen puhunut kosmoksen ”rajallisesta näkymästä”; ihmiskunta ei voi koskaan nähdä millainen kosminen kokonaisuus todella on.

Toisin sanoen tasosta riippumatta idea on sama. Kun korkeammat olennot tarkastelevat alapuolellaan olevaa tasoa, he näkevät pieniä hiukkasia; kun matalamman tason olennot tarkastelevat yläpuolellaan olevaa tasoa, he näkevät planeettoja ja tähtiä. Ja mitä tulee atomin pinnalla eläviin olentoihin, eivätkö he pidäkin atomeja planeettoina ja tähtinä? Olennot, jotka elävät molekyylien tasolla, sanovat katsellessaan maapalloa: ”Vau, se näyttää niin valtavalta.” Jokaisella tasolla suurempien ja pienempien hiukkasten suhde on tällainen. Hiukkasia on joka ainoalla tasolla. Myös maapallo on hiukkanen, samoin aurinko, sekä meidän Linnunratamme ja kaikki muutkin asiat. Koko kosmisen kokonaisuuden rakenne on pohjimmiltaan tällainen.

Hiukkaset ilmenevät monella muullakin tavalla kuin vain ihmissilmin nähtävinä hiukkasina, planeettoina tai tähtinä. On olemassa erilaisia hiukkasia, joita ihmiset eivät näe. Niin ikään molekyylejä ilmenee erilaisin tavoin tässä ulottuvuudessa; erilaisissa muodoissa olevien molekyylien pinnoilla elää lukemattomia olentoja, ja ne kaikki sijaitsevat tässä ihmisten ulottuvuudessa. Molekyylien ohella on olemassa myös muita hiukkasia, joita esiintyy toisenlaisissa muodoissa. Ne ovat levittäytyneet kaikkialle, joten kaikki tila täällä on ääriään myöten täynnä. Ihmiset ja muut tämän tason olennot elävät ikään kuin likakerroksessa, ja nykytiedemiehet tiedostavat vain ne hiukkaset, jotka he ovat itse pystyneet havaitsemaan. Puhun asioista vain ihmisten tämänhetkisen tietämyksen valossa. Tosiasiassa on olemassa paljon muutakin, todella paljon muuta. Kaikkineen tämä tarkoittaa sitä, että on olemassa kaikenlaista elämää – uskomattomia määriä eläviä olentoja. Kun hengitätte sisäänpäin, imette sisäänne suuren joukon molekyylejä, joista käyttämänne ilma koostuu. Ja koska nämä molekyylit ovat planeettoja, kuinka monia maailmoja niissä on? Kuinka monia eläviä olentoja? Hengitätte niitä, ja kehonne sisällä ne muutetaan elimistönne tarvitsemiksi ravinteiksi. (Mestari hymyilee)

Koska tähän liittyy liiankin syvällisiä asioita, ja koska menneisyydessä ihmisten tietämys oli rajallista, jumalalliset olennot eivät koskaan ole puhuneet tästä asiasta, eikä heillä ole ollut keinoja puhua siitä. Jeesus sanoi, että ”kaikki ihmiset ovat tehneet syntiä”, mutta hän ei täsmentänyt mitä ”synti” tarkoittaa. Minäkin olen puhunut teille tästä asiasta. Olen sanonut, että niin kauan kuin ihmiset ovat elossa, he synnyttävät karmaa: syödessään, asuessaan, liikkuessaan ja osallistuessaan yhteiskunnalliseen toimintaan muiden kanssa – kaikki tämä synnyttää karmaa. Oletetaan siis, että joku haluaisi välttää synnyttämästä karmaa, jota aiheutuu ihmisen kanssa vuorovaikutuksessa olemisesta tässä maailmassa. Oletetaan, että hän aloittaisi luostarielämän, tai että hän vain päättäisi meditoida kasvot kohti seinää. Mutta jopa silloin, kun hän istuisi siellä liikkumatta, hän synnyttäisi karmaa (Mestari hymyilee), koska monissa maailmoissa tapahtuisi muutoksia vain sen tähden, että hän on elossa. Mutta olipa asia miten hyvänsä, olen myös opettanut teille erään periaatteen: ihmisillä täytyy olla elinympäristönsä, eikä kaikkea heidän olemassaolonsa takia syntynyttä karmaa voida lukea heidän omaksi syykseen. Siitä ei tietenkään aiheudu heille haittaa. Tähän liittyy kuitenkin eräs toinen ongelma, nimittäin se, että karmaa syntyy joka tapauksessa. Se on varmaa. Uudessa testamentissa tarkoitetaan siis tätä, kun siinä sanotaan että ”kaikki ovat tehneet syntiä”. Näin ollen jotkut ihmiset sanovat, että eläminen tässä maailmassa tarkoittaa väistämättä kärsimystä, ja että jos joku ei sairastu koko elämänsä aikana, hän joutuu varmasti helvettiin kuolemansa jälkeen. Miksi? Hän ei ole lainkaan maksanut karmavelkaansa koko elämänsä aikana, joten se on kasvanut valtavaksi. Karma edustaa loppujen lopuksi syntiä, joten hänen on mentävä helvettiin maksaakseen sen takaisin. Tätä se tarkoittaa.

Tästä syystä me kultivoinnin harjoittajat emme pidä pieniä vastoinkäymisiä tai vähäistä kärsimystä päivittäisessä elämässämme huonoina asioina. Joskus, kun karmaa hävitetään, saatatte ajatella: ”Voi ei, olen sairas. Minulla on flunssa”, tai ”minä en voi hyvin”, tai ”sattuu tänne ja tuonne”. Tosiasiassa kyse on karman hävittämisestä. Uudet harjoittajat eivät kenties ymmärrä tätä ja ajattelevat: ”Selvä… Kun voin huonosti, minun ei pitäisi käyttää sanaa ‘sairaus’. Minun pitäisi sanoa: ‘hävitän karmaa’ ”. Mutta idea ei ole tämä. Kyse todellakin on karman hävittämisestä. Teidän kultivointinne polku on järjestetty niin, että kehonne ei voi sairastua. Tämä on totta, sen ei ole lupa sairastua. Mikään sairaus ei enää voi vahingoittaa teitä, koska positiivinen energianne tappaa kaikki taudinaiheuttajat. Mutta ihmiset synnyttävät karmaa, ja kun karmaa syntyy, se ilmenee teidän kehossanne sairauden tavoin. Jos karmaa ilmenee nenässänne, nenä on tukossa tai vuotaa. Saatatte ajatella: ”No niin, nyt minulla on flunssa.” Ajattelette sen olevan flunssaa (Mestari naurahtaa), mutta se ei ole flunssaa. Jos karmaa ilmenee vatsassanne, teillä on vatsakipuja. Saatatte ajatella: ”Au, olen tainnut syödä tänään jotain sopimatonta.” (Mestari naurahtaa) Mutta kyse ei ole siitä. Se on karmaa, joka on lähetetty tähän paikkaan. Miksi karmaa sitten lähetettiin juuri sinne? Tosiasiassa sitä ei olisi tarvinnut lähettää nimenomaan siihen paikkaan; se olisi voitu lähettää myös johonkin toiseen paikkaan. Se lähetettiin sinne jonkin teillä olevan kiintymyksen vuoksi, ja tämän tavoitteena on auttaa teitä kultivoimaan.

Annan esimerkin: Joku oli kenties vakavasti sairas ennen kuin aloitti harjoittamisen, ja nyt kultivoinnin myötä hän on parantunut. Hän on iloinen, mutta aina silloin tällöin hän miettii: ”Aiemmin minulla oli vakava sairaus, mutta todennäköisesti en enää sairastu uudelleen.” Kun hän miettii mielessään: ”Se ei ehkä koskaan enää palaa”, itse asiassa hän on jo huolissaan. Näennäisesti hän miettii: ”Kyllä, minä olen kunnossa.” Mutta kun vanhat voimat näkevät sen, ne ajattelevat: ”Mitä sinä oikein teet?” (Mestari hymyilee) Ne reagoivat tällä tavoin, eikö niin? Aikoinaan ne vainosivat myös Jeesuksen ja Sakyamunin opetuslapsia samalla tavalla. Ne sanoivat: ”Me autamme heitä kultivoimaan.” Ja kun ne näkevät, että olette yhä jossain määrin huolissanne sairaudesta, ne odottavat kunnes karmaa kerääntyy tietty määrä, kokoavat sen yhteen ja sysäävät sen tähän samaan paikkaan kehossanne. Kenties huudahdatte: ”Voi ei, sairauteni on palannut!” (Yleisö nauraa)

Kultivoinnin harjoittajina sydäntänne tullaan koettelemaan tällä tavoin. Ja kun näin tapahtuu, kyse on todellisesta koetuksesta. Se osoittaa, suhtaudutteko asiaan kultivoinnin harjoittajan vai tavallisten ihmisten tavoin. Jos käsittelette asiaa tavallisten ihmisten tavoin, vanhat voimat ajattelevat, että teidän on parasta mennä sairaalaan tai lääkäriin. Mutta jos joku ei ole niin ahkera ja tunnollinen kultivoinnissaan, tai jos hän on uusi oppilas, meidän täytyy huomioida muitakin asioita. Tämä siksi, että hänen luonteenlaatunsa ei vielä ole tarpeeksi korkea, toisin sanoen hänen ajatusmaailmansa ei vielä ole riittävällä tasolla, joten vaikka väittäisitte hänelle, että ”se ei ole sairaus”, hän ei todellakaan olisi varma siitä. Hänen ajatusmaailmansa ei ole saavuttanut tätä tasoa, joten hän uskoo aidosti, että ”se on sairaus!” Siinä tapauksessa hänen on todella mentävä sairaalaan tai lääkäriin, sillä kun vanhat voimat koettelevat ihmisiä, ne eivät tee sitä pilan päiten. Ne ovat vakavissaan. Ne ajattelevat: ”En halua, että sinusta tulee jumalallinen olento. Heti, kun huomaan sinulla inhimillisen kiintymyksen, aion ehdottomasti pudottaa sinut alas. Joten nyt, kun olet itse todennut että se on sairaus, muutan kyseisen osan kehoasi näyttämään siltä kuin se todella olisi sairas – laitan jopa röntgenkuvat ja laboratoriotestit näyttämään samoilta kuin sairaudessa.”

Tämän vuoksi monet ihmiset ovat menehtyneet. Mutta eikö se ole epäoikeudenmukaista? Heidän hyväkseen ei kuitenkaan voitu tehdä mitään, koska he eivät olleet ahkeria ja tunnollisia. Jotkut heistä olivat hyvinkin ahkeria ja tunnollisia, mutta he eivät pystyneet päästämään irti tästä yhdestä ainoasta asiasta. Tilanne oli siis melko monimutkainen. He saattoivat olla horjumattomia kaikilla muilla alueilla, paitsi tässä yhdessä asiassa. Tiedätte kaikki, että kultivoinnin myötä ihmisistä on tarkoitus tulla ”vapaita laiminlyönneistä”. Jos teillä on laiminlyöntejä, antaisivatko ne teidän kohota taivaaseen? Näin se on. Vaikka vanhat voimat ovat ”tuhon” aikakaudella syntyneitä olentoja, ja vaikka niiden mittapuu on matalampi, vaatimukset niiden omalla tasolla pätevät edelleen. Vasta sitten, kun teillä ei enää ole tätä kiintymystä, tai kun olette niiden vaatimustason mukaisesti luopuneet tästä kiintymyksestä, ”olette saavuttaneet meidän vaatimustasomme”.

Monet harjoittajat ovat aina toimineet hyvin Dafa-opetuslasten vetämissä projekteissa ja ponnistelleet kaksin verroin. Mutta monet ovat myös tehneet asioita rutiininomaisesti, koska paineita ei enää ole niin paljon. Mutta teidän tulee pitää mielessä että pelastatte tuntevia olentoja, ja että kaikki tekemänne asiat tähtäävät tähän. Ette saa antaa periksi, koska niin monet olennot odottavat teidän pelastavan heidät. Kunnioitan todella niitä harjoittajia, jotka työskentelevät erinäisissä Dafa-projekteissa, kuten Minghui.orgissa. He eivät voi osallistua aktiviteetteihin ja toimintaan kuten muut. Useimmiten he eivät pysty osallistumaan Dafa-opetuslasten aktiviteetteihin. Ja vaikka he osallistuisivatkin niihin, he eivät voi kertoa minkä parissa he työskentelevät, sillä tämä on loppujen lopuksi erityinen ajanjakso. Jotkut sanovat: Minä olen The Epoch Timesin toimittaja, tai minä olen New Tang Dynastyn toimittaja, tai minä olen sitä ja tätä. Dafa-opetuslapset kantavat suuren vastuun ja ovat siitä ylpeitä. Mutta nämä mainitsemani harjoittajat eivät voi sanoa tällaisia asioita. Vaikka heidän saavutuksensa olisivat kuinka suuria tahansa, heidän on pidettävä ne omana tietonaan. Jos sitä kestäisi vain päivän tai kaksi, tai kenties vuoden tai kaksi, se ei olisi niin iso asia. Mutta sitä on jatkunut jo kaksikymmentä vuotta. (Aplodit) Itse asiassa Dafa-projekteissa on paljon kaikessa hiljaisuudessa työskenteleviä opetuslapsia, ja monet muutkin Dafa-opetuslapset tekevät asioita samalla tavoin. Se on todella merkittävää. Jumalalliset olennot kunnioittavat heitä suuresti. Myös minä kunnioitan sellaisia oppilaita paljon. (Aplodit)

Käytän hieman aikaa ja sanon ohimennen muutaman sanan Shen Yunista. Kuten olette huomanneet, ihmisten pelastamisen näkökulmasta Shen Yunilla on merkittävä rooli, joten sen täytyy saavuttaa korkeampi mittapuu kaikilla osa-alueilla: tekniikassa, taidoissa ja taiteellisuudessa. Meidän tulee saavuttaa jotain, mitä muut eivät ole saavuttaneet, tai mitä muut eivät pysty saavuttamaan. Ja vain siinä tapauksessa, että olemme kaikilla osa-alueilla parempia kuin muut, voimme saavuttaa merkittävämmän roolin ja houkutella suurta yleisöä. Emme pystyisi saavuttamaan paljoakaan, jos vain pitäisimme tätä pelkkänä muodollisuutena.

Niihin aikoihin, kun Shen Yun perustettiin – kuten tiedätte, ja kuten olen jo aiemmin maininnut – siihen aikaan mukana olleiden harjoittajien yhteistyö ei ollut kovin sujuvaa. Minä tarkkailin miten yleisö reagoi ja kuulin heidän sanovan kaikenlaisia asioita. Teokset eivät olleet niin laadukkaita, joten jotkut katsojat sanoivat: ”No jaa, ei tämä ollutkaan kovin hyvä”. Tuntui pahalta kuulla tämä. Dafa-opetuslapset olivat kuitenkin ponnistelleet vilpittömästi sen eteen. Mutta mitä oli tehtävissä? Kaikki työskentelivät jo ahkerasti, ja vaikka yhteistyössä oli jonkin verran puutteita, kaikki yrittivät kovasti. Tästä syystä päätin myöhemmin, että osallistun toimintaan ja alan johtaa sitä ohjatakseni heitä ja auttaakseni heitä kehittymään. Halusin nähdä, miten se onnistuu. Mutta nyt kun olen johdossa, en voi luopua siitä, koska kukaan muu ei voi ottaa minun paikkaani.

Shen Yun on joka suhteessa poikkeuksellinen. Muilla esittävien taiteiden ryhmillä ei ole sellaisia asioita, joita meillä on. Tämä pätee monessakin mielessä. Shen Yun ylittää ne teknisesti ja laadullisesti, sekä toimintatapojensa osalta. Lisäksi, koska meidän taiteilijamme ovat kultivoinnin harjoittajia, he kykenevät useimmiten tekemään kaiken tehokkaammin. Miksi me toimimme tällä tavoin? Siksi, että ihmisten pelastaminen vaatii toimimaan näin. Meidän on tietysti saavutettava todellisia tuloksia, jotta voimme pelastaa tuntevia olentoja. Jokaisen esityksen jälkeen yli 90% katsojista – joita on tuhannesta kahteen tuhanteen per esitys – ovat esityksen nähtyään muuttaneet ajatteluaan ja ymmärtäneet monia asioita. (Aplodit) He ovat ymmärtäneet millaisia ihmisiä Dafa-opetuslapset ovat, ja sen, että Dafa-opetuslasten usko on oikeamielinen. He tietävät, miksi Kiinan kommunistinen puolue vainoaa Dafa-opetuslapsia. Vain yhden sanattoman esityksen myötä kaikki hallituksen valheet paljastuvat. (Aplodit) Koko esityksen aikana ei käytetä lainkaan sanoja, pois lukien seremoniamestarien esittelyrepliikit. Silti ihmiset ymmärtävät kaiken. Muiden tietoisuuden lisäämisen keinojen avulla olisi todella vaikeaa selittää kaikki nämä asiat niin selvästi, olla niin kattava ja saavuttaa tällainen suuri vaikutus – vaikka tekemiseen panostettaisiin kuinka valtavasti.

Lisäksi Shen Yun saavuttaa kaiken tämän yhdellä kertaa. Jotkut ihmiset haluavat oppia Falun Gongia nähtyään esityksen. Toiset sanovat, että he ymmärtävät mitä me olemme tekemässä. Ja jotkut ovat jopa nähneet aitoja ja todellisia jumalallisia olentoja näyttämöllä. Näin ollen sen vaikutus on ollut valtava. Kun lasketaan yhteen kuuden esitysryhmän esitykset, ja kun esityksissä on keskimäärin 1500 katsojaa, yhden kiertueen aikana saavutetaan miljoona ihmistä. (Lämpimät aplodit) Miljoona ihmistä – miljoona katsojaa näkee esityksen. Siinä näette, kuinka tehokas se on ihmisten pelastamisen näkökulmasta. Shen Yunin vaikutus jatkaa kasvuaan, tai tavallisten ihmisten sanoin ilmaistuna: markkinat kasvavat ja kulutus ylittää tarjonnan. Mitä asialle voi tehdä? Ongelman ratkaisemiseksi perustamme tänä vuonna vielä yhden esitysryhmän lisää. (Mestari hymyilee, yleisö taputtaa innokkaasti) KKP:n pyrkimys sotkea asioita on osoittautunut turhaksi. Dafa-opetuslapsia vainoava rikkinäinen koneisto on yhä käynnissä, eikä se voi olla aiheuttamatta meille ongelmia. Mutta sillä ei enää voi olla suurta vaikutusta, koska ihmiset ympäri maailmaa ovat selvästi alkaneet ymmärtää Shen Yunia.

Shen Yun ei ole käyttänyt liiketoimintamallissaan mediakampanjoita. Meidän suosiomme perustuu suurelta osin siihen, että sana on levinnyt henkilöltä toiselle. Aivan kuin aiemmin opettaessani Fa’ta; meidän menetelmämme levisi vastaavalla tavalla henkilöltä toiselle, ei julkisuuden kautta. Sana kulki hyvin nopeasti henkilöltä toiselle. Sama pätee Shen Yuniin tänä päivänä. Shen Yunin saama maailmanlaajuinen tunnustus perustuu sen oman tuotteen vahvuuteen. Tämän ansiosta ihmiset kokevat, että se on todellakin erinomainen. Ihmiset puhuvat siitä keskenään julkisesti, sekä kotona perheensä parissa, ja sanan leviäminen tällä tavoin on todellista. Kun kerrotte ystävillenne jonkin asian olevan hyvä, he tietävät teidän tarkoittavan sitä, ja sama pätee perheeseenne. Toisin sanoen ihmiset luottavat teidän sanaanne. Mainokset eivät pysty saavuttamaan tällaista vaikutusta. Tämän vuoksi yhä useammat ja useammat ihmiset haluavat nähdä Shen Yunin. Niissä paikoissa, joissa Shen Yunin esitykset olosuhteiden pakosta jouduttiin perumaan, jotkut lipun ostaneet ja rahansa takaisin saaneet ovat olleet kyyneleet silmissä. Minkä vuoksi? Siksi, että monet ihmiset tietävät mistä on kyse, ja kun ihmiset keskustelevat yksityisesti, he ylistävät Shen Yunia. Jotkut ihmiset osaavat kertoa hyvin selkeästi mitä on tekeillä, ja he tietävät mitä Shen Yun on tekemässä. Olen myös huomannut, että parin viime vuoden aikana ihmisille on muodostunut vieläkin selkeämpi käsitys siitä, mitä Shen Yun tekee. Juuri tämän me haluamme nähdä tapahtuvan.

Historian aikana monia oikeamielistä Fa’ta levittäneitä ihmisiä on kuollut vainon takia. Kun ihmisten syvään juurtuneet uskomukset asetetaan kyseenalaisiksi, tai kun he kokevat jonkin asian uhkaavan heitä, he reagoivat inhimillisin tavoin. Pintapuolisesti tarkasteltuna Shen Yun on vain esitys, ja on jokaisen henkilökohtainen asia haluaako hän nähdä sen vai ei. Eikä se ole aivan ilmainenkaan; ihmisten pitää maksaa melko paljon nähdäkseen sen. Ihmiset tulevat omasta vapaasta tahdostaan, ja jos joku ei halua nähdä sitä, hän voi vapaasti olla ostamatta lippuja. Näin ollen mitään ongelmaa ei pitäisi olla. Mehän vain tuotamme esityksiä. Mutta tämä on se asia, jota kaikki tuntevat olennot ovat odottaneet. Kukaan ei ole osannut ajatellakaan, että tällaista lähestymistapaa voisi käyttää tuntevien olentojen pelastamiseen. Mutta se on mahdollista, koska yhteiskunta on saavuttanut tämän pisteen, ja historian aikana on ollut monia valitettavia opetuksia. Oli miten oli, mitä tulee Dafa-opetuslapsiin, me yritämme miettiä keinoja ihmisten pelastamiseksi, ja siitä tässä on kyse.

Kuten juuri sanoin, KKP:lta loppuvat kohta keinot aiheuttaa meille ongelmia. He ovat jopa esiintyneet harjoittajina ja sanoneet joitakin järjettömyyksiä. Kerran eräs teatterinjohtaja näytti meille kirjeen, jonka KKP oli kirjoittanut. Hän nauroi sille ja sanoi, että he todellakin yrittävät kaikenlaisia keinoja, ja että kaikki tietävät tämän. KKP:n on yhä vaikeampaa lahjoa ihmisiä, sillä heidän rahansa käyvät vähiin. Yksinkertaisesti sanottuna he eivät enää pysty estämään meitä, eivät edes rahalla. Koska kaikki ihmiset tietävät Shen Yunin, ja koska kaikki tietävät että se on hyvä, he haluavat nähdä sen. Toisinaan olen vitsaillut, että jos jossakin tietyssä paikassa lipunmyynti ei suju hyvin, miksi ette soittaisi Kiinan suurlähetystöön tai konsulaattiin? (Yleisö nauraa) Kertokaa heille, että Shen Yun on tulossa sinne esiintymään, ja että heidän on ryhdyttävä toimiin. (Yleisö nauraa) Ideana tässä on se, että heti kun KKP aloittaa oman propagandansa, tai heti kun se yrittää häiritä asioita, tai heti kun se julkaisee joitakin sanomalehtiartikkeleita – vau, kaikki saavat tietää että Shen Yun on tulossa, ja kaikki tulevat heti katsomaan sitä. (Aplodit)

Tänään on vielä jonkin verran aikaa jäljellä, joten vastaan teidän kysymyksiinne. (Aplodit) Nyt voitte toimittaa kysymyslappujanne.

Kysymys: Dafaa on levitetty 27 vuoden ajan. Shen Yunin tämän vuoden avausesityksessä Mestari sanoi: ”Laskeutukaa kanssani maailmaan, Fa oikaisee ihmisten maailman.” Tarkoittaako tämä sitä, että ihmisten maailman Fa-oikaisussa on alkanut uusi vaihe?

Mestari: Esitys on tietenkin vain esitys. Mutta nykytilannetta tarkastelemalla voi nähdä, että ihmisten maailman Fa-oikaisu lähestyy nopeasti. (Aplodit) Shen Yunista puheen ollen; kun se jatkaa esiintymisiään, ihmiset tietävät mitä tehdä. Kun meillä oli paraati New Yorkissa, joku sivullinen katsoja kysyi: ”Mitä nämä ihmiset tekevät?” Tiedättekö, mitä joku toinen katsoja väkijoukossa sanoi? Hän oli vain tavallinen ihminen, ja hän sanoi: ”He pelastavat kaikki ihmiset koko maailmassa.” (Aplodit)

Kysymys: Kaikki on nyt helpompaa ja rennompaa kuin aikaisemmin. Niinpä jotkut harjoittajat eivät kiinnitä yhtä paljon huomiota kultivointiin ja tosiasioiden selventämiseen kuin aiemmin, vaan sen sijaan he käyttävät paljon energiaa tavallisten ihmisten työhön, tai keskittyvät usein mukavan elämän viettämiseen. Mitä meidän pitäisi tehdä kannustaaksemme toisiamme ja auttaaksemme jokaista pysymään ahkerina ja tunnollisina?

Mestari: On aivan selvää, mitkä ovat ne kolme asiaa joita Dafa-opetuslasten on määrä tehdä. Oletteko tehneet niitä kaikkia? Jos ette ole, niin tehkää. Teidän ei pitäisi ajatella, että tosiasioiden selventämispaikat ovat yksinomaan vanhemmille naisillemme. Sitä paitsi teidän pitäisi tietää, että voitte halutessanne tehdä monia asioita. Omassa ympäristössänne on monia asioita, joita voitte tehdä. Jos vaikka kirjoittaisitte muutaman hyvän artikkelin (jotka lisäävät tietoisuutta) ja ne julkaistaisiin verkossa, sillä olisi vaikutusta. Dafa-opetuslapsina teidän tulisi tehdä niitä asioita, joita teidän on määrä tehdä.

Kysymys: Tänä vuonna on Minghui-verkkosivuston 20. juhlavuosi. Minghuin palveluksessa työskentelevät Dafa-opetuslapset ovat voineet seurata Mestarin Fa-oikaisua yli 20 vuoden ajan. Me koemme sen olevan erittäin suuri etuoikeus ja kunnia. Tässä prosessissa Dafa on karaissut, puhdistanut ja muokannut meitä, ja olemme selviytyneet läpi koettelemusten ja vastoinkäymisten. Jokainen opetuslapsi, joka on tehnyt tätä työtä täydellä sydämellä, tuntee sen olevan valtavan palkitsevaa suhteessa tekemiimme uhrauksiin. Viime vuosina Minghui-verkkosivuston Falun Dafa -päivänä vastaanottamien korttien määrä on kasvanut kymmenestä tuhannesta yli kahteenkymmeneen tuhanteen. Uudenvuoden ja muiden juhlapäivien aikoihin olemme yleensä niin kiireisiä lajitellessamme ja julkaistessamme muiden lähettämiä kortteja, että saamme harvoin tilaisuuden ilmaista omia tervehdyksiämme. 20. vuosipäivänä haluamme osoittaa kiitollisuutemme Mestarille myötätunnostanne, ja siitä, että olette pelastaneet meidät, sekä siitä, että annoitte meille opetuslapsille niin pyhän tehtävän, ja että olette auttaneet meitä kehittymään kokonaisuutena. (Mestari hymyilee, yleisö taputtaa)

Kaksikymmentä vuotta on kulunut, ja jotkut harjoittajamme ovat jo yli 80-vuotiaita. (Mestari: Todellakin, vuosia tulee lisää.) Ja he, jotka olivat alussa nuoria, ovat nyt keski-ikäisiä. Haluaisin kysyä Mestarilta, milloin Dafa-opetuslasten nuorempi sukupolvi tulee mukaan ja ottaa vastuun Minghuin tehtävistä, kuten me aikanaan teimme?

Mestari: Vaikuttaa siltä, että nuorilla on taipumusta asettaa tavoitteensa liian korkealle, ja että heidän on vaikea pitää mielensä vakaana. Mutta te olette Dafa-opetuslapsia, joten mitä tahansa teette, teidän pitäisi tehdä se vakaasti ja vastuullisesti, koska olette kultivoinnin harjoittajia. Aiemmin henkilö saattoi onnistua kultivoimaan jumalalliseksi olennoksi vain meditoimalla kasvot kohti seinää yhdeksän vuotta. Hän saattoi kultivoida itsestään jumalallisen olennon vain istumalla kasvot kohti seinää, tekemättä mitään muuta. Vaikka ihmisiä pelastaessanne saatatte tuntea olonne hieman yksinäiseksi, teillä on kuitenkin jotakin mitä tehdä. (Aplodit)

Kysymys: Jotkut oppilaat harjoittivat Dafan kultivointia muutamia vuosia ja siirtyivät myöhemmin buddhalaisuuteen. Onko tällaisilla ihmisillä edelleen mahdollisuuksia tulevaisuudessa?

Mestari: Kyllä heillä on. Kunhan he vain eivät siirry pahuuden puolelle, heillä on edelleen mahdollisuuksia. (Aplodit) Olen sanonut, että jos olette Dafa-opetuslapsia, teillä ei enää tässä vaiheessa ole paljoa mahdollisuuksia jäljellä. Aika, joka Dafa-opetuslapsilla on jäljellä, on hyvin lyhyt. Kun tämä aikakausi on ohi, mahdollisuuksia ei enää ole.

Kysymys: Muutamat henkilöt, jotka väittävät olevansa harjoittajia, ovat nostaneet oikeusjuttuja ja häirinneet Dafa-yhdistystä, Minghui.orgia ja joitakin meidän harjoittajiemme projekteja. He ovat uhanneet turvautua tavallisten ihmisten oikeudellisiin keinoihin.

Mestari: Kerron teille, että kuka tahansa, joka tekee tällaisia asioita, riippumatta mitä tekosyitä hänellä on, tekee paholaisen työtä! Kaikki Dafa-opetuslapset ovat kärsimysten keskellä, ja jokainen taistelee vainoa vastaan ja yrittää pelastaa ihmisiä, mutta silti te aiheutatte häiriöitä ja vahingoitatte heidän ponnistelujaan? Ettekö ymmärrä, kuinka vakava synti se on? Väitätte olevanne kultivoinnin harjoittajia, mutta silti hyökkäätte kultivointiasioiden kimppuun käyttäen tavallisten ihmisten laillisia keinoja. Tavallisten ihmisten lait on tarkoitettu tavallisten ihmisten asioiden käsittelemiseen. Sen sijaan, että hankkiutuisitte eroon omista kiintymyksistänne ja kultivoisitte hyvin, käytätte lakia tekosyynä antaaksenne kiintymykset itsellenne anteeksi – teette asioita, joita demonit tekevät. Riippumatta siitä, kenestä on kyse, kaikki te, jotka haluatte nostaa oikeusjutun Dafa-opetuslasten projekteja vastaan, tai Dafa-yhdistystä vastaan, tai jotakin henkilöä vastaan, tai mitä tahansa ihmisten pelastamiseen tai kultivointiin liittyvää vastaan: lopettakaa välittömästi!! Mahdollisuudet käyvät vähiin, ja myös aika on loppumassa. Lisäksi teidän on hyvitettävä aiheuttamanne tappiot!! (Aplodit)

Jotkut ihmiset ovat jopa käyttäneet vanhaa kiinalaista ilmaisua ”hankkiudutaan eroon noista pahoista virkamiehistä, jotka ovat lähellä keisaria”. Luuletteko te, että minä olen tavallinen ihminen? Minä olen shifu, teidän Mestarinne. Onko olemassa mitään, mitä minä en tietäisi? Onko olemassa mitään, mitä en osaisi käsitellä? Tarvitsenko teitä päästäkseni eroon jostakin? Oletteko te sen arvoisia?! Miten voitte sanoa tällaisia asioita? Minä olen täällä pelastamassa teitä! Yritättekö te pelastaa minut?! Kun ihminen astuu demoniselle polulle, hän uskaltaa sanoa mitä tahansa.

Mestari antaa teille vielä mahdollisuuden, joten kiirehtikää ja hyvittäkää välittömästi aiheuttamanne häiriöt. Mutta aikaa ei ole paljon, joten toimikaa nopeasti! Vanhat voimat pitävät teitä otteessaan ja saavat järkenne sumenemaan. Ne laittavat teidät tekemään tällaisia asioita.

Kysymys: Big data (massadata, eli suurien tietomassojen kerääminen) on tänä päivänä keskeinen asia tavallisessa yhteiskunnassa. Manner-Kiinaan asennetaan yhä enemmän ja enemmän valvontakameroita. Lisäksi on kasvojentunnistusta, eleiden tunnistusta ja niin edelleen, ja tietoa analysoidaan valtavasti. Kohtaavatko Dafa-opetuslapset, jotka jakavat esitteitä ja selventävät tosiasioita, yhä suurempia turvallisuuskysymyksiä tulevaisuudessa? Vai pitäisikö meidän vain olla huolehtimatta liiaksi tästä asiasta?

Mestari: Dafa-opetuslapset kulkevat Dafa-opetuslapsille viitoitettuja polkuja. Mitä tahansa teettekin, jos teette sitä oikeamielisesti, teitä häiritään vähemmän. Asia on kuten olen aina sanonut: jos kuljette polkuanne oikeamielisesti, teillä ei ole ongelmia. Mutta jos teillä on inhimillisiä kiintymyksiä tehdessänne asioita, vaikka työskentelisittekin Dafan hyväksi, ongelmiin ajautumista on vaikea välttää. Mutta tällaisen mittapuun täyttäminen ja vaaditun tason saavuttaminen ei ole helppoa. Ilman tämän perustan luomista on kuitenkin todella vaikea toimia, joten tulette törmäämään ongelmiin.

Mutta toisaalta… Te kaikki tiedätte, että ihmiset ympäri maailmaa ajattelevat Manner-Kiinassa valmistettujen tuotteiden olevan laadultaan kaikista huonoimpia, eikö niin? Mitä tulee näihin valvontakameroihin, olen kuullut, että jokaisesta tuhannesta asennetusta kamerasta viisisataa on rikki. (Yleisö nauraa ja taputtaa) Kun he saavat yhden korjattua, toinen hajoaa. Heidän valmistamiensa tuotteiden heikko laatu yhdistettynä siihen tosiasiaan, että ihmiset ovat levottomia tehdessään asioita… Joka tapauksessa kaikesta, mitä KKP tekee, on seurauksena skandaali. Eivätkö he yritä saada maailmaa käyttämään omaa 5G-teknologiaansa? Jonkin ajan kuluttua kaikki tietävät, että heidän tuotteensa ovat huonolaatuisia, joten voivatko he jatkaa? Ihmiset heittävät ne nopeasti pois. (Aplodit)

Kysymys: Kun olen auttanut vakavasta sairauskarmasta kärsiviä toisia harjoittajia, esimerkiksi jakamalla syvällisesti ymmärrystäni ja puhdistamalla heidän ulottuvuuskenttänsä, olen myös itse kohdannut joitakin vakavia vaikeuksia: olen kokenut fyysistä tai psyykkistä kärsimystä, pudonnut toisissa ulottuvuuksissa asetettuihin ansoihin ja niin edelleen. Luetaanko tämä normaaliksi auttamiseen kuuluvaksi uhraukseksi, vai johtuuko se omasta puutteellisuudestani?

Mestari: Meidän jokaisen velvollisuutena on auttaa Dafa-opetuslapsia voittamaan omat koettelemuksensa. Niin kuuluu tehdä, eikä se ole väärin. Mutta ellei autettava henkilö itse muutu, vaan luottaa täysin muiden apuun, se ei ehdottomasti käy päinsä. Jos teidän avullanne hänen positiiviset ja hyvät ajatuksensa vahvistuvat vahvistumistaan, silloin antamanne ulkoinen apu auttaa saavuttamaan yhä paremman ja paremman lopputuloksen. Tällä tavoin nämä asiat liittyvät toisiinsa.

Kysymys: Kiinan ulkopuolella on aina ollut joitakin harjoittajia, joiden mielestä Minghui.org ei sovi tavallisille ihmisille, ja sen vuoksi he kieltäytyvät mainostamasta sitä. Tilanne on ollut tällainen jo lähes 20 vuotta. Minghui.org on aina kohdannut paljon vastarintaa Kiinan ulkopuolisten harjoittajien keskuudessa, kun taas Manner-Kiinassa sen merkitys tunnustetaan ja hyväksytään. Alusta alkaen olemme yrittäneet pohtia, miten tällaiset ongelmat pitäisi ratkaista.

Mestari: On totta, että osa Minghui.orgin sisällöstä on tarkoitettu kultivoinnin harjoittajien luettavaksi ja jaettavaksi toisten harjoittajien kanssa. Jos tavallisen ihmisen henkinen taso ei ole tarpeeksi korkea, hän ei pysty ymmärtämään sitä. Mutta jotkut artikkelit sopivat myös tavallisten ihmisten luettaviksi. Aina on tietysti ihmisiä, jotka tekevät asioista tarpeettoman monimutkaisia. Vaikka Minghui.org onkin kultivoinnin harjoittajien foorumi, jossa keskustellaan siitä, miten harjoittajat voivat kohottaa luonteenlaatuaan, silti jotkut tavalliset ihmiset voivat ymmärtää sitä.

Ihmiset tässä yhteiskunnassa ovat eri tasoilla. Näette tavallisilta näyttäviä ihmisiä kulkemassa kadulla, mutta he kaikki ovat erilaisia. Joidenkin ihmisten moraali on korkeampi, ja he näkevät asiat eri tavalla kuin muut. Joillakin on vielä sitäkin korkeampi moraali, ja heidän ymmärryksensä ovat vielä erilaisempia. Jotkut ihmiset ovat hyvin kyvykkäitä, ja joissakin tapauksissa heillä on yliluonnollisia kykyjä. Tällaisia ihmisiä on paljon, ja he tulevat vieläpä eri yhteiskuntaluokista. Ne ihmiset, joilla on saman tyyppisiä kykyjä, ovat yhteydessä toisiinsa. Ja he, joilla on vieläkin suuremmat taidot, kuuluvat myös omaan kategoriaansa. He kaikki pystyvät olemaan yhteydessä toisiinsa. Tämä ihmisten maailma ei ole niin yksinkertainen kuin kuvitellaan. Älkää antako piintyneiden käsitysten vaikuttaa siihen, kuinka tarkastelette maailmaa.

Kysymys: Kultivointitilassani on ollut ylä- ja alamäkiä. Joskus minulla on kiintymyksiä asioihin, joista pidän, kuten internetissä surffailuun tietokoneella, videopelien pelaamiseen tai matkapuhelimeni selaamiseen. Tästä on ollut haittaa minun kultivoinnilleni. Mitä minun pitäisi tehdä voidakseni hillitä itseni ja pysyäkseni ahkerana ja tunnollisena?

Mestari: Ihmiset sanovat olevansa riippuvaisia… kerronpa teille, mistä riippuvuudessa on kyse. Ihmiset ajattelevat, lääketieteellisesti siis, että kun riippuvuutta aiheuttavaa hermoa stimuloidaan ja siitä tulee voimakas, ihmisellä on riippuvuus. Mutta tämä ei itse asiassa pidä paikkaansa. Mitä se sitten on? Henkilön kehon sisällä muodostuu ajan myötä “hän”, jolla on sama ulkonäkö kuin henkilöllä itsellään. Se alkaa hallita häntä. Koska se koostuu vahvasta kiintymyksestä, ja koska sillä on hänen ulkonäkönsä, se on tarpeeksi voimakas voidakseen hallita hänen sydäntään. Tämä johtuu siitä, että sen on muodostanut erittäin voimakas kiintymys.

Myös huumeriippuvaisilla tilanne on sama. Jotkut huumeita käyttävät ihmiset sanovat, ettei se ole heille iso asia, ja ettei heillä ole ongelmaa sen kanssa. Tietysti silloin, kun he kokeilivat sitä, se tuntui melko hyvältä. Entä jos he kokeilevat uudelleen? Ei mitään ongelmaa. Entä vielä kerran? Selvä, nyt sitä ei enää voi hallita. Miksi ei? Kun henkilö hengittää ainetta sisään, kehon sisällä aineesta muodostuu hyvin ohut ja kevyt versio hänestä itsestään. Yksi sisäänhengitys riittää, koska se aiheuttaa erittäin tehokkaasti riippuvuutta. Kun hän hengittää sitä sisään toisen kerran, tästä ohuesta ja heikosta “hänestä” tulee entistä aineellisempi. Uusi sisäänhengitys tekee siitä vielä aineellisemman. Vielä useammat sisäänhengitykset tekevät siitä yhä vain aineellisemman, joten se vahvistuu. Sillä on henkilön kehon täydellinen koostumus ja rakenne, mukaan lukien hänen mielensä, ja se on demoninen “hän, joka koostuu kokonaan huumeesta”. Tietenkään se ei välttämättä tee mitään muuta – se haluaa vain, että henkilö hengittää huumetta sisään. Se ei voi olla ilman huumetta. Miksi ei? Koska nyt se on elossa. Tiedätte, että kun siitä on tullut elävä, ja kun henkilö lopettaa huumeiden käytön, elimistön aineenvaihdunnan takia se heikkenee heikkenemistään. Lopulta se kuolee. Se ei halua kuolla, joten se pakottaa henkilön jatkamaan huumeiden käyttöä ja vahvistamaan itseään.

Sama pätee internetissä surffailuun tietokoneella ja videopelien pelaamiseen. Periaate on sama. “Aiot siis lopettaa sen. Aiot lopettaa ja antaa minun kuolla?” Se ei salli sitä. “Minun on pakotettava sinut surffailemaan netissä.” Entä jos ette halua? Se ei anna teidän työskennellä tai opiskella; se saa ajatuksenne pyörimään pelaamisen ympärillä. Jos kieltäydytte, se saattaa jopa laittaa teidät tekemään näitä asioita unissanne.

Olen huomannut, että toiset olennot pystyvät helposti hallitsemaan ihmisiä. Ihmisen fyysinen keho on vain vanhemmilta periytynyt astia, joka koostuu hänen syömistään elintarvikkeista. Se kasvaa syömällä erilaisia ruokia. Mutta se on todella heikko, ja mikä tahansa voi hallita sitä. Kaikilla toisissa ulottuvuuksissa muodostuneilla asioilla on älykkyyttä. Vaikka ne saattavat olla matalan tason olentoja, ne voivat hallita ihmisen kehoa, koska se on heikko.

Kysymys: Meidän tosiasioiden selventämispaikoillamme vierailee päivittäin kymmeniä tuhansia mannerkiinalaisia turisteja. Meillä ei ole tarpeeksi työvoimaa selventämään heille tosiasioita. Alueemme harjoittajat eivät kuitenkaan näytä käsittävän tämän asian tärkeyttä, ja jotkut sanovat, ettei meidän enää tarvitse selventää tosiasioita. Vaikka jotkut harjoittajat tulevat kohteisiin, he eivät edes yritä selventää tosiasioita ihmisille. Sen sijaan he vain opiskelevat Fa’ta tai selailevat matkapuhelimiaan. Kokeneet harjoittajat tulevat harvoin kohteisiin selventämään tosiasioita.

Mestari: Todellakin… Fa-oikaisu ei ole vielä päättynyt, joten Dafa-opetuslasten tehtävänä olevat kolme asiaa eivät myöskään ole vielä päätöksessään! Miten niin “se on ohi” tai “tosiasioita ei enää tarvitse selventää”? Niin monet olennot odottavat pelastamista, joten kuinka se olisi hyväksyttävää, ettei tosiasioita selvennetä?! Jopa minä autan teitä tekemään sitä! Tavallisten ihmisten pelastaminen on teidän vastuullanne. Minä pelastan teidät ja te pelastatte tavallisia ihmisiä. Nyt jopa minäkin autan teitä tekemään sitä, joten jos te ette tee sitä, oletteko yhä Dafa-opetuslapsia? Miten aiotte maksaa velkanne viimeisellä hetkellä, kun kaikki tilit on tasattava? Siinä vaiheessa on liian myöhäistä vuodattaa kyyneleitä.

Kysymys: Meidän tiedotusvälineemme ovat julkaisseet joitakin tiettyjen ”sisäpiiriläisten” antamiin tietoihin perustuvia uutisia, joissa on ennustettu poliittista kehitystä tai poliittisten henkilöiden nousua ja laskua. Aiemmin ne luottivat KKP:n vakoilijoiden ns. ”yksinoikeudella” tarjoamiin uutisiin, mutta lopulta nämä uutiset horjuttivat sanomalehden uskottavuutta. Tämä sai tavalliset ihmiset ymmärtämään väärin ja ajattelemaan, että KKP on käyttänyt hyväkseen meidän tiedotusvälineitämme.

Mestari: Kyllä, asiat ovat hiukan monimutkaisia Hongkongissa, joten teidän pitäisi olla varovaisia. Joidenkin henkilöiden käytöksestä voi päätellä kuinka hyvin he ovat kultivoineet, sekä sen, millaisia ihmisiä he ovat. Älkää antako inhimillisten ​​tunteidenne sotkea asioita. Jos jollakin on hyvät suhteet toisen henkilön kanssa ja hänestä tuntuu, että tämä henkilö on melko hyvä, hän antaa inhimillisen ajattelunsa ja tunteidensa vaikuttaa omaan mielipiteeseensä. Kun käytätte Fa’ta arviointinne perustana tarkastellessanne tällaista henkilöä, pystytte välittömästi sanomaan millainen henkilö hän on, ja näette jopa hänen kultivointitilansa.

Kysymys: Kun Hongkongissa järjestetään laajamittainen tapahtuma, haluaisin kysyä, miksi osalta ulkomaista osallistuvilta Dafa-opetuslapsilta aina evätään pääsy maahan ja heidät lähetetään takaisin? Hongkongin rajavalvonta on viime aikoina muuttunut huonompaan suuntaan.

Mestari: Todellakin, olen tietoinen näistä asioista ja pidän niitä silmällä. Mutta tapahtuipa mitä tahansa, se ei heikennä sitä tosiasiaa, että Dafa-opetuslapset ovat merkittäviä.

Kysymys: Jotkut harjoittajat ovat muodostaneet itsenäisiä ryhmiä ja menneet eri alueille markkinoimaan Shen Yunia ja tarjoamaan apuaan, kun esiintyjäryhmä esiintyy siellä. Näiden ryhmien jäsenten taustat ovat usein monimutkaisia, ja joissakin tapauksissa heidän taustojaan ei tunneta lainkaan. Useimmilta heistä puuttuu Dafa-yhdistyksen suositus. Joissakin kaupungeissa, joissa Shen Yun on esiintynyt, näillä harjoittajilla on ollut kielteinen vaikutus paikalliseen kultivointiympäristöön.

Mestari: Kyse ei vaikuttaisi olevan kovin vakavasta asiasta. Mielestäni ihmisiä tulisi rohkaista, kun he yrittävät aktiivisesti auttaa Dafa-projekteissa. Jos olette sitä mieltä, että jotkut ihmiset eivät sovi tähän työhön, voitte puhua tapahtumanjärjestäjien kanssa. Puhukaa heidän kanssaan. Ja jos se ei toimi, voitte keskustella aiheesta Shen Yun -esiintyjäryhmän johtajan kanssa. Tässä ei kuitenkaan ole kyse kovin merkittävästä asiasta.

Kysymys: The Epoch Timesista on nyt tullut maksullinen sanomalehti.

Mestari: Se on ilahduttavaa, onnittelut! (Aplodit) Hongkongissa ilmestyvää The Epoch Times -sanomalehteä myydään nyt lehtikioskeissa, mikä tarkoittaa, että se toimii terveellä pohjalla. Se on hieno asia.

Kysymys: …mutta olen kuullut sanottavan, että tilanne on erittäin huono. Opetuslapset ajattelevat, että The Epoch Timesia julkaistaan tosiasioiden selventämisen ja ihmisten pelastamisen vuoksi.

Mestari: Tilanne ei ole niin huono. Vaikka lehtiä myytäisiin vain sata kappaletta, mielestäni sekin on saavutus. Eikö se ole hyvä asia, että The Epoch Timesista on tullut valtavirtayhteiskunnan media? Yrittäkää katsoa kokonaistilannetta. Mitä tulee tosiasioiden selventämiseen; jos The Epoch Timesia ei käytetä, voimme käyttää muita tiedotusvälineitä. Eikö meillä ole myös Vision Times? Voitte jaella sitä ilmaiseksi. Paljon asioita on tehtävissä niiden julkaisujen avulla, joita ei myydä lehtikioskeissa, ja voitte yrittää tehdä niistä entistäkin parempia. Voitte julkaista tehokkaita artikkeleita muissa tosiasioita selventävissä tiedotusvälineissä. En puhu tästä enempää. Annan hyväksyntäni tälle asialle.

Kysymys: Mestari on puhunut jo yli tunnin ajan.

Mestari: Se ei ole ongelma. (Aplodit) En halua häiritä teidän lounastaukoanne. Kysymyksiä ei ole kovin montaa jäljellä. Älkää lähettäkö niitä enää enempää.

Kysymys: Häijy KKP on soluttautunut länsimaiseen koulutusjärjestelmään ja tiedotusvälineisiin, mistä on aiheutunut monille ihmisille – myös harjoittajille – paljon vääristyneitä käsityksiä. Tämän vuoksi meidän kaikkien on vaikeampaa pelastaa ihmisiä.

Mestari: Vaikeuksia varmasti on, mutta se ei ole kovin vakavaa. Teidän tulisi kertoa ihmisille, mitä KKP:n kulttuuri tuo mukanaan. Eikö meillä olekin harjoittajia, jotka kokevat ettei heillä ole mitään tekemistä? Yrittäkää tehdä tätä.

Kysymys: Olen huomannut, että jotkut kauppiaat, jotka ovat tavallisia ihmisiä, valmistavat ja myyvät keltaisia t-paitoja, joissa lukee ”Falun Dafa”. Niitä myydään pakolaisille, jotka sitten pukeutuvat niihin osallistuakseen Dafa-aktiviteetteihin. Miten meidän tulisi käsitellä näitä kauppiaita?

Mestari: Joissakin maissa, joihin maahanmuuttajat ovat tervetulleita, tällaiset asiat hämmentävät toisinaan maahanmuuttoviraston virkailijoita. Tällaista tapahtuu, ja sitä on vaikea käsitellä. Voitte keskustella näiden kauppiaiden kanssa ja selventää heille tosiasioita. Muistuttakaa heitä, että vaikka he saavatkin rahaa toimiessaan näin, summa ei ole suuri, mutta seuraukset ovat kauhistuttavia. Voitte auttaa heitä ymmärtämään, kuinka vakavasta asiasta on kyse. Mutta toisaalta; jos kaikki maailman ihmiset pukisivat päälleen paidan, jossa lukee ”Falun Dafa on hyvä”, KKP olisi kauhuissaan. (Aplodit)

Kysymys: Tällä hetkellä monilla harjoittajilla on suuria erimielisyyksiä joidenkin Dafa-yhdistysten kanssa, ja jotkut niistä ovat jopa varsin vakavia. Itse näkisin asian niin, että harjoittajien osoittamat ongelmat Dafa-yhdistyksissä ovat varmasti olemassa, mutta samaan aikaan yhdistysten rooli Fa-oikaisun aikakaudella on korvaamaton. Miten meidän tavallisten harjoittajien tulisi käsitellä näitä ongelmia?

Mestari: Niillä harjoittajilla, jotka ovat aivan hiljattain tulleet Manner-Kiinasta, on ollut taipumusta aiheuttaa tällaisia ​​ongelmia. Kiinan ulkopuolella asiat tehdään eri tavalla. Paikalliset Dafa-yhdistykset ovat jo johdattaneet Dafa-opetuslapset vaikeimman ajanjakson yli. Niiden jäsenet tietävät, miten yhteiskunta Kiinan ulkopuolella toimii, ja miten sitä ohjaillaan. Asiat eivät ole niin kuin te kuvittelette! Älkää ehdottomasti yrittäkö koota ihmisistä ryhmää vastustamaan Dafa-yhdistystä. Älkää tehkö sellaista! Demonit ilahtuvat nähdessään teidän toimivan niin, ja tämä pätee kaikkiin vastaaviin tilanteisiin. Dafa-yhdistykset vain antavat suuntaviivoja, organisoivat ryhmäaktiviteetteja, järjestävät Fa-opiskeluryhmiä ja niin edelleen. Älkää pitäkö niitä samanarvoisina kuin Mestari. Älkää ajatelko, että niiden jäsenet ovat jumalallisia olentoja, jotka ovat saattaneet kultivointinsa päätökseen, ja ettei heillä ole mitään puutteita. He toimivat vain avustajina. Lähtökohtaisesti teidän tulisi olla aloitteellisia ja tehdä näitä asioita itsenäisesti, mutta etsitte aina ratkaisua itsenne ulkopuolelta.

Tietysti, kun teette näitä asioita, saatatte yhdistyksen jäsenet huonoon valoon, ja saatte heidät masentumaan, koska hekin ovat yhä kultivointia harjoittavia ihmisiä. Jos heidän inhimilliset tunteensa heräävät, he pyrkivät varmasti pelastamaan kasvonsa voidakseen edelleen johtaa ihmisiä. Tällöin myös heidän kiintymyksensä heräävät. Mitä enemmän aiheutatte heille vaikeuksia, sitä enemmän heidän kiintymyksiään tulee esiin. Eikö tämä häiritse Dafa-opetuslasten omaa ympäristöä?

Teidän pitäisi tietää, etteivät he ole jumalallisia olentoja, eivätkä ihmisiä, jotka ovat saaneet kultivointinsa päätökseen. He ovat aivan samanlaisia kuin te. Minä olen vain antanut heille velvollisuuksia ja pyytänyt heitä tekemään asioita. Te tavoittelette aina ulkopuolisia asioita ja etsitte ulkopuolelta. Älkää tuoko tällaisia tapojanne Manner-Kiinasta tänne!

Kysymys: Kauan sitten Minghuin toimitus julkaisi kirjoituksen ”Mitä kaikkien Dafa-opetuslasten tulee tietää”. Jotkut Kiinan ulkopuoliset harjoittajat käyttävät edelleen mobiilisovelluksia, joita KKP valvoo ja kontrolloi. He esittävät kaikenlaisia tekosyitä niiden käyttämiseen. Me uskomme, että aina kun toimitus julkaisee muistutuksen tai pyynnön, kyseessä on koetus, joka näyttää, pystyvätkö harjoittajat irtautumaan inhimillisyydestään. He, jotka eivät pysty, eivät halua murtautua pois tästä ihmisten maailmasta.

Mestari: Kaikki matkapuhelimet, tietokoneet ja muut internetiin yhteydessä olevat sähköiset laitteet, joita kuljetatte mukananne, toimivat kuuntelulaitteina. Häijy KKP ei ole ainoa taho, joka on kiinnostunut Dafa-opetuslapsista. Voin kertoa teille, että monien maiden kiinnostus on lisääntynyt, ja teitä tarkkaillaan. Saatatte ajatella olevanne vain tavallisia harjoittajia, joista kukaan ei ole kiinnostunut, mutta he tallentavat teidän arkipäiväisiä keskustelujanne jopa käydessänne päivittäistavarakaupassa tai ruokaillessanne, ja keräävät teistä kaiken tiedon minkä pystyvät. Tiedättekö, kuinka yritykset analysoivat kaupallista tietoa? Se perustuu näihin samoihin asioihin. Niin kauan kuin kannatte matkapuhelinta mukananne, he tietävät teistä varsin paljon.

Kysymys: Yhä edelleen Manner-Kiinassa tukahdutetaan asianajajia, joilla on rohkeutta puolustaa Dafa-opetuslasten laillisia oikeuksia ja etuja. Monien laittomasti pidätettyjen tai vainotuiksi joutuneiden harjoittajien on ollut vaikea palkata asianajajaa. Johtuuko tämä tilanne siitä, että luotamme liiaksi lakimiehiin? Miten meidän tulisi käsitellä tätä asiaa?

Mestari: Tehkää niin kuin parhaaksi näette. Jos kertoisin teille täällä miten teidän tulisi toimia, KKP olisi valmiina ennen teitä. Käyttäkää viisauttanne käsitellessänne tätä ongelmaa.

Kysymys: Äskettäin eräs harjoittaja koki suuria koettelemuksia kultivoinnissaan, ja hänen piti jättää projekti, jossa hän oli työskennellyt. Kaikilla toisilla harjoittajilla on monia velvollisuuksia, ja he ovat erittäin kiireisiä omissa projekteissaan. Vaikka he haluaisivat auttaa tätä henkilöä pääsemään yli koettelemuksestaan, heidän aikansa ja energiansa ei riitä. Miten voisimme tasapainottaa nämä asiat siten, että pystyisimme auttamaan häntä enemmän?

Mestari: Mitä tahansa kultivointinne aikana tapahtuukin, se on tarkoitettu teille kultivoitavaksi. Jos vastaisin kysymykseenne ja kertoisin teille mitä tehdä, koetuksenne mitätöitäisiin. Vaikka se on hyvin vaikeaa – näen, että se on – eikö kyse ole ongelmasta, joka teidän on itse ratkaistava? Haasteet, joita kohtaatte ollessanne tekemisissä muiden kanssa, eivät aina ole negatiivisia – jotkut niistä ovat positiivisia. Eikö ongelmia ilmene, jotta saisitte mahdollisuuden hoitaa ne asianmukaisesti ja edistyä kultivoinnissanne?

Toisinaan jonkin alueen tai projektin koordinaattori haluaa yhtenään tavata minua, mutta minä en halua tavata häntä. Joskus alueen koordinaattori haluaa tavata minut, ja koska hän on vastuuhenkilö, minun oletetaan tapaavan hänet. Välillä mietin: Jos en suostu tapaamaan häntä, sitä olisi ehkä vaikea ymmärtää, sillä onhan hän kuitenkin vastuuhenkilö. Mutta jos minun kuitenkin pitää tavata hänet, en todellakaan haluaisi tehdä sitä! Tiedättekö miksi? Siksi, että jos me tapaamme, ja kun vastaan hänelle mihin tahansa hänen esittämäänsä kysymykseen, koetus mitätöityy saman tien kokonaan. Mutta jos olen vain hiljaa kun tapaamme, sekään ei ole oikein, eikö niin? Te olette joka tapauksessa kultivoinnin harjoittajia, joten ette voi aina pitää minua, Mestarianne, yläpuolellanne olevana auktoriteettina, ja pyytää ohjausta. Olen vastuussa ainoastaan teidän kultivoinnistanne, en ole teidän pomonne. Kun teette asioita, teidän täytyy itse löytää keinot, jotta voitte kulkea omaa polkuanne. Hyvien ratkaisujen löytäminen ja asioiden tekeminen on osa kultivointinne polkua, ja siitä kehittyy teidän mahtavaa hyvettänne.

Tekemänne asiat eivät itsessään ole kultivointia. Olipa kyseessä omistamanne yritys, Dafa-projekti tai mikä tahansa, mitä teette – ne eivät itsessään ole kultivointia. Mutta oma asenteenne työtänne kohtaan, sekä se, miten käsittelette näitä asioita, ja miten hoidatte erilaiset ongelmat: käsitelkää niitä Dafa-opetuslapsen ja kultivoinnin harjoittajan mittapuun mukaisesti, ja hoitakaa ne hyvin – se on kultivointia! Mutta pidätte sitä vaikeana ja haluatte kysyä Mestarilta, miten asiat pitäisi tehdä. ”Minun pitää kysyä Mestarilta, olenko tehnyt tämän asian oikein”. Haluatte jatkuvasti laittaa minun kulkemaan omaa kultivointipolkuanne, vaikka teidän pitäisi kulkea sitä itse. Näin ollen tällaisissa tapauksissa, kun tapaan teitä ja olette iloisia nähdessänne minut, ette huomaa, että minun on teeskenneltävä olevani iloinen. Itse asiassa sisimmässäni olen hyvin pahoillani. (Mestari hymyilee)

Kuten tiedätte, tämä johtuu siitä, että kultivoinnin harjoittaminen tapahtuu epätietoisuudessa. Kun ette tiedä, oletteko kultivoineet hyvin vai ette, teidän on jatkettava samalla tavoin kunnes lopulta saavutatte täydellistymisen. Tämä johtuu siitä, että kultivoinniksi lasketaan ainoastaan se, kun ette ole täysin varmoja onko jokin asia oikein vai ei, ja jatkatte silti eteenpäin oman harkintanne mukaisesti. Näin ollen, jos kysytte asiasta minulta ja saatte vastauksen, sitä ei lasketa. Ettekö silloin olisi tehneet kyseisen asian turhaan? Jotkut ihmiset sanovat, etteivät he kysy mitään, ja että he ovat vain iloisia nähdessään Mestarin. Mutta heti, kun näette minut ja mielenne rauhoittuu, tekemisiänne ja tekemättä jättämisiänne ei enää lasketa.

Koska olette Dafa-opetuslapsia, rima on asetettu korkealle. Menneisyydessä, kun ihmiset istuivat meditoidessaan vuosikausia kohti seinää, keneltä he olisivat kysyneet neuvoa? Vaikka he vain istuivat paikoillaan, heidän mielensä eivät olleet levollisia, ja kaikenlaisia koettelemuksia saattoi ilmaantua. Haluttiin nähdä, miten he käsittelisivät ne. Heillä ei ollut ketään, keneltä kysyä neuvoa. Teille rima on jo alkujaan asetettu vieläkin korkeammalle, sillä he tavoittelivat ainoastaan henkilökohtaista täydellistymistä, kun taas teillä on suunnattoman suuri vastuu pelastaa tuntevia olentoja. Te olette Dafa-opetuslapsia, ja teidän kultivoimalla saavuttamanne tason tulisi olla huomattavasti korkeampi kuin heidän saavuttamansa taso. Siten myös teidän vaatimustasonne on korkeampi. Tiesittekö, että alkuvuosina vanhat voimat yrittivät pakottaa minut menemään pohjoisnavalle? Ne eivät halunneet minun tapaavan teitä, eivätkä teidän löytävän minua.

Kysymys: Toimin koordinaattorina mediaprojektissa. Tiedotusvälineisiimme on viime aikoina liittynyt monia nuoria ihmisiä, ja meillä on myös jonkin verran kokeneita harjoittajia. He työskentelevät kovasti, mutta eivät ole juurikaan edistyneet taidoissaan. Pitäisikö meidän…

Mestari: Kysytte minulta jopa työhönne liittyvistä asioista. (Mestari nauraa) Te todella pidätte minua pomonanne.

Kysymys: Mitä opetuslapset voisivat tehdä vähentääkseen Mestarin taakkaa niin paljon kuin mahdollista?

Mestari: (Mestari nauraa) Teidän ei tarvitse kantaa huolta siitä. Kukaan teistä ei voi tehdä mitään. Ei ole olemassa keinoa, enkä voi edes kertoa teille omasta tilanteestani. Olen aiemmin sanonut: ”Korkeilla paikoilla on yksinäistä.” Mutta se ei ole sellaista kuin kuvittelette – sellaista kuin tilanne, johon korkea virkamies saattaa joutua: hänellä ei ole ketään kenelle puhua, ja korkeintaan hän saattaa tuntea olevansa hieman yksinäinen. Minun täytyy kestää aivan valtavaa painetta, sekä kaikkien tuntevien olentojen vastoinkäymisiä. (Kaikki opetuslapset taputtavat kiitollisina)

Kysymys: Miten meidän tulisi poliittisessa uutisoinnissamme käsitellä aiheita, jotka liittyvät nykyiseen hallitukseen, tai USA:n ja Kiinan väliseen kauppasotaan?

Mestari: Häijy KKP on vainonnut Falun Gongia, eikö niin? Paljastakaa se ja kertokaa kaikista sen hirvittävistä teoista. Mitkään puolueen roistomaisen hallinnon tekemät asiat eivät ole oikeutettuja. Se on kaikkien yhteiskunnallisten ongelmien aiheuttaja ja lähde. Tavallisten ihmisten ei ehdottomasti pitäisi olla samalla puolella sen kanssa.

Kysymys: Heti, kun jotkut harjoittajat kohtaavat ongelmia, kuten fyysisiä tai muunlaisia koettelemuksia, toiset harjoittajat aina sanovat: ”Hänessä on oltava jotain vialla”. He yrittävät kovasti auttaa häntä katsomaan sisäänpäin.

Mestari: Ilmaisen asian näin: Jos Dafa-opetuslapsi kohtaa koettelemuksia, tai jos hänen karmaansa eliminoidaan, siihen on varmasti olemassa jokin syy. Hänen tulisi katsoa sisäänpäin. Ja kyllä, jos hän löytää syyn ja käyttäytyy hyvin heti sen jälkeen, tilanne kääntyy välittömästi ympäri ja muuttuu positiiviseen suuntaan. Mutta jotkut ihmiset eivät halua kuunnella, kun toiset huomauttavat heille heidän puutteistaan. Tämä on erityisen todennäköistä, jos harjoittaja on keskellä koettelemusta ja kärsii. Kun kaiken sen lisäksi sanotte hänelle: ”Sinussa on oltava jotain vialla”, hänen on yhä vaikeampi hyväksyä sitä, eikä hän ehkä halua kuunnella. Jos hän ei halua kuunnella, voimme valita hieman huomaavaisemman lähestymistavan.

Kysymys: On olemassa useita ryhmiä, jotka johtavat tutkimuksia liittyen elinryöstöihin, ja pyrkimyksiä selventää tosiasioita valtavirtayhteiskunnalle. Voisiko Mestari ystävällisesti kertoa, pitäisikö meidän yhdistää voimamme niiden kanssa ja tehdä yhteistyötä?

Mestari: On jälleen parempi, että keskustelette ja ratkaisette tämän asian keskenänne. Tehkää se, minkä uskotte olevan tehokkainta. Jos uskotte, että ponnisteluidenne yhdistäminen ja yhteistyö on tehokasta, tehkää sitten niin. Mutta vaikka tekisitte asioita erillänne, jokainen yksittäinenkin pyrkimys vaikuttaa johonkin, ja myös se voi saavuttaa vaikutuksen. Joka tapauksessa saatte päättää itse. Mikä tahansa lähestymistapa on hyväksyttävä.

Kysymys: Viime aikoina kansainvälisessä tilanteessa on tapahtunut paljon muutoksia, ja Taiwanin tilanne vaikuttaa monimutkaiselta ja sekavalta. Voisiko Mestari sanoa muutaman sanan taiwanilaisille harjoittajille?

Mestari: Hyvä on, sanon sitten muutaman sanan. (Yleisö nauraa ja taputtaa) Te olette eniten huolissanne siitä, yhdistääkö KKP Taiwanin takaisin osaksi Kiinaa, eikö niin? Voin kertoa teille, että KKP:lle ei ole annettu tätä siunausta. (Aplodit) Jumalalliset olennot ovat jo kauan sitten järjestäneet asiat, jotka tapahtuvat sen jälkeen kun häijy KKP on mennyttä. Ilman häijyä KKP:ta kukaan ei tule pakottamaan ketään. Jos [Taiwanin ja Manner-Kiinan] ihmiset haluavat yhdistyä, he voivat tehdä niin. Ja jos he eivät halua, heidän ei tarvitse.

Mutta henkilökohtaisesti en ole huolissani näistä asioista. Mietin vain koko maailman ihmisiä. Haluan pelastaa heidät kaikki, ihan jokaisen, riippumatta heidän kansallisuudestaan tai asuinpaikastaan. Ja sama pätee Dafa-opetuslapsiin. Älkää väheksykö tiettyjä ihmisiä tai halveksuko toisia. Vaikka ihmisten etniset alkuperät voivat olla erilaisia, eikä ulkonäkökään välttämättä ole sama, ihmiskuoren sisällä suurin osa heistä on jumalallisia olentoja. Nykyajan ihmiset ovat erilaisia kuin menneisyyden ihmiset.

Kysymys: Internetin aikakautena väärennettyjä uutisia on kaikkialla, ja on hyvin vaikea erottaa aidot uutiset vääristä. Vaikuttavatko ne ihmisten arvostelukykyyn Taiwanin ja Yhdysvaltojen vuoden 2020 presidentinvaaleissa?

Mestari: Tässä levottomassa maailmassa rappeutuneet asiat ovat yleisiä, ja ihmisten on hyvin vaikea saavuttaa mitään hyvää. Tämä on kaoottisen aikakauden ilmentymää. Kovinkaan moni ei uskonut Trumpin tulevan valituksi Yhdysvaltojen edellisissä vaaleissa, mutta hänet valittiin. Jotkut ihmiset ajattelevat, että asioiden pitäisi mennä tietyllä tavalla, mutta ne menevätkin aivan toisin. Olen aina sanonut, että jumalalliset olennot hallitsevat ihmiskuntaa ja päättävät sen asioista. Mutta jos puhun liian yksityiskohtaisesti, se vaikuttaa negatiivisesti ihmisten pelastamiseen, joten en aio mennä yksityiskohtiin. (Aplodit)

Kysymys: Yli kymmenen vuotta on vierähtänyt siitä, kun näin viimeksi perheeni Kiinassa. Haluaisin kysyä, onko meillä mahdollisuuksia palata takaisin Kiinaan?

Mestari: Ihmisten pelastamisen vuoksi Dafa-opetuslapsilla on lupa olla joitakin inhimillisiä kiintymyksiä. Sillä tavoin voitte elää tavallisten ihmisten keskuudessa. Vaikka teillä on tällaisia ajatuksia, niitä ei lasketa kiintymyksiksi, sillä kaikki haluavat nähdä oman perheensä. Te haluatte minun vahvistavan, että voitte vielä tavata heidät. Mutta jos paljastaisin sen, se ei olisi sopivaa, eikö niin? (Mestari naurahtaa) Ja tämä johtuu siitä, että teidän täytyy edelleen kultivoida itseänne. Aloitin juuri hetki sitten puhumalla tämänhetkisestä poliittisesta tilanteesta. Näyttää siltä, että tilanne kehittyy valtavalla vauhdilla, ja kun häijyn puolueen aika on lopussa, se tuhoutuu nopeasti – hyvin nopeasti. (Aplodit) Kun hyökyaalto lähtee nousuun, kestää aikansa ennen kuin se saavuttaa huippunsa. Mutta kun se murtuu – ”loiskis” – se tapahtuu hyvin nopeasti. (Mestari nauraa, yleisö taputtaa) Eikä pahantekijöillä ole aikaa paeta, vaikka he kuinka yrittäisivät.

Kysymys: Noin 10 000 Dafa-opetuslasta eri puolilta maailmaa osallistuu tähän Fa-konferenssiin tänään ja lähettää terveisensä myötätuntoiselle Mestarille!

Mestari: Kiitos kaikille! (Lämpimät suosionosoitukset)

Kysymys: Nykyään monet koordinaattorit sanovat, että tietyllä harjoittajalla ”on ongelmia”. Heti, kun näin on sanottu, tämän harjoittajan kultivointiympäristö saattaa muuttua nopeasti. Koordinaattori voi näin huomauttelemalla riistää tältä harjoittajalta oikeuden ja mahdollisuuden osallistua projekteihin.

Mestari: Koordinaattorimme eivät saisi sanoa varomattomasti tällaisia asioita. Vaikka havaitsisitte, että henkilöllä on jonkin verran ongelmia, teidän pitäisi tarkkailla häntä huomaamattomasti. Älkää sanoko mitään avoimesti, ellei se todella ole tarpeen. Mutta jotkut harjoittajat todellakin vaikuttavat hieman oudoilta. He tekevät asioita oman päänsä mukaan, eivätkä välitä siitä, mitä muut ajattelevat tai sanovat. Jos näin on, teidän pitäisi kultivoinnissanne ja päivittäisessä elämässänne yrittää enemmän tarkkailla omaa toimintaanne, sekä sitä, millä tavoin itse kultivoitte. Verratkaa itseänne muihin ja miettikää, onko käyttäytymisenne liian outoa tai äärimmäistä, tai onko teillä hieman liian itsepäinen tapa toimia. Kiinan ulkopuolella – ja tämän erityisen ajanjakson aikana – te todennäköisesti annatte ihmisille hieman epänormaalin vaikutelman. Näin ollen molempien, [sekä koordinaattoreiden että harjoittajien] tulisi ottaa tämä asia huomioon

Olen toistuvasti korostanut, että Kiinasta saapuneiden harjoittajien on aidosti kiinnitettävä huomiota näihin asioihin. Ei todellakaan ole soveliasta käyttäytyä tai tehdä asioita oudolla tai eriskummallisella tavalla, tai mennä äärimmäisyyksiin. Kiinalaisessa yhteiskunnassa ihmiset juonivat jatkuvasti tosiaan vastaan jopa TV-sarjoissa, mutta tätä ei tapahdu Kiinan ulkopuolella. Lisäksi kiinalaisessa kirjallisuudessa ja taiteessa ihmiset – sekä tavalliset ihmiset että konnat – kuvataan yleensä niin, että he punovat juonia ja vehkeilevät toisiaan vastaan. Sitä voi nähdä kaikkialla: taiteessa, romaaneissa, TV-sarjoissa ja elokuvissa. Ikään kuin ihmisillä ei olisi parempaa tekemistä; he vehkeilevät jatkuvasti toisiaan vastaan. Ihmiset pitävät TV-sarjoista tai elokuvista sitä enemmän, mitä ankarammin ihmiset niissä juonivat ja taistelevat. Ihmisten sydämistä on tullut sellaisia – he tarkastelevat asioita kieroutuneella tavalla. Jos siis haluatte muuttua, teidän täytyy todella kiinnittää tähän asiaan erityistä huomiota.

Olen nähnyt, millaisia ihmiset olivat ennen kulttuurivallankumousta. Olen ollut todistamassa, miten kiinalaiset ovat asteittain muuttuneet, ja näen muutokset selvästi. Itse olen aina ollut erilainen kuin tavalliset ihmiset. En ajelehdi muoti-ilmiöiden mukana, enkä lähde mukaan häijyn puolueen erilaisiin yhteiskunnallisiin muutoksiin. Olen pysynyt selväpäisenä ja näen selkeästi, mitä häijyn puolueen asiat todella ovat. Tässä maailmassa ihmisten on vaikea pysyä tietoisina itsestään, sillä heillä on taipumusta ajautua virran vietäviksi. Näin ollen suosittelisin, että rauhoitatte mielenne ja tarkastelette itseänne huolellisesti. Älkää käyttäytykö äärimmäisillä tavoilla tai antako ihmisten ajatella, että olette jotenkin outoja. Jos kykenette siihen, ongelmat harjoittajien keskuudessa eivät ole läheskään niin monimutkaisia.

Etenkin pitkään Kiinan ulkopuolella asuneet kokeneet harjoittajat ajattelevat, että vastikään Manner-Kiinasta saapuneiden ihmisten kanssa on lähes mahdotonta työskennellä. Vaikka he ovat itsekin saapuneet Manner-Kiinasta vuosia sitten, siihen aikaan Kiinasta tulleet ihmiset olivat erilaisia. Tämän päivän kiinalaiset ovat muuttuneet aivan toisenlaisiksi, joten he eivät ymmärrä, mitä on tekeillä.

Lopetan tältä päivältä tähän. Nimitys ”Dafa-opetuslapsi” on erityinen, eikä sitä ole taivaan ja maan luomisesta lähtien koskaan aiemmin ollut olemassa. Maailmankaikkeuden Fa-oikaisua ei myöskään ole koskaan aiemmin tapahtunut. Aiemmin, kun kosmos ei enää ollut tarpeeksi hyvä, se yksinkertaisesti tuhottiin, ja sitten luotiin uusi. Kuten tiedätte, jumalallinen olento tarvitsee sen luomiseen vain yhden ajatuksen. Mutta jos se luodaan uudelleen, ainoa ongelma on, että sen alkuperäiset elämät – tuo pitkän ajanjakson aikana muodostunut sisin olemus – menetetään. Mitään ei jää jäljelle ja kaikki luodaan uudelleen. Kun kaikki asiat käyvät läpi tällaisen prosessin, on vaikea sanoa, pysyvätkö asiat sellaisina kuin ne olivat. Minusta olisi surullista menettää se kaikki. Lisäksi kaikki nuo elämät ovat loppujen lopuksi jumalallisen olennon luomia. Tällä kyseisellä jumalallisella olennolla on ollut myötätuntoinen toive nähdä heidän jatkavan, joten myös hän on sitoutunut tekemään tätä.

Toisin sanoen tämä on jotakin ennennäkemätöntä. Aikojen alusta lähtien kosmoksessa ei ole koskaan aikaisemmin tapahtunut näin valtavia ja suurenmoisia muutoksia kuin nyt, kun Fa-oikaisu tapahtuu. Dafa-opetuslapsia ei myöskään ole koskaan aiemmin ollut olemassa. Mestari on luonut tämän loistavan mahdollisuuden ja johdattanut teidät tähän historialliseen aikakauteen. Teidän tulisi kultivoida itseänne hyvin ja tehdä parhaanne pyrkimyksissänne pelastaa tuntevia olentoja. Näyttäkää, mistä teidät on tehty, ja yrittäkää toimia vieläkin paremmin!

Kiitos kaikille! (Pitkät, innostuneet suosionosoitukset)

———-

(Yhdistelty suomennos englanninkielisistä Team Blue ja Team Yellow -käännöksistä)