+100%-

Fa’n opetusta vuoden 2018 NTD:n ja Epoch Timesin Fa-konferenssissa

Li Hongzhi
27. lokakuuta 2018

Hyvää iltapäivää kaikille Dafa-opetuslapsille New Tang Dynasty TV:n ja Epoch Timesin Fa-konferenssissa.

(Yleisö: Tervehdys, Mestari!)

Niiden monien vuosien ajan, kun häijy KKP on vainonnut Dafa-opetuslapsia, näiden meidän kahden mediaryhmämme rooli on ollut erinomainen, erittäin tärkeä rooli. Te olette tehokkaasti paljastaneet pahuuden vainoa, ja samaan aikaan selventäneet suurelle yleisölle tosiasioita Falun Gongin tilanteesta. Lisäksi te olette koko ajan auttaneet tuntevien olentojen pelastamisessa.

KKP on häijy hallintojärjestelmä, oikea roistohallitus. Ne ihmiset, jotka ovat nielleet KKP:n valheita ja menettäneet kykynsä erottaa oikean väärästä, tulevat ajautumaan tuhoon sen mukana. Mutta Epoch Times ja New Tang Dynasty TV ovat tehneet hyvää työtä korjatakseen tämän, ja ne ovat todella pelastaneet tuntevia olentoja tehokkaasti.

Tietysti teidän tiedotusvälineissä työskentelevien täytyy kultivoida itseänne hyvin, jotta voitte toimia oikein niissä asioissa joita teidän on määrä tehdä. Näin ollen kultivoinnin tulisi olla teille ensisijainen ja tärkein asia, ja tämä pätee jokaiseen Dafa-opetuslapseen, joka työskentelee meidän tiedotusvälineissämme. Tämä johtuu siitä, että se, kultivoitteko hyvin vai ette, määrittelee teidän voimavaranne pelastaa ihmisiä. Se määrittelee myös sen, kuinka tehokkaita te olette työssänne. Tämä on varmaa. Käytyänne läpi niin monia kokemuksia kaikkien näiden vuosien ajan, te kaikki olette ymmärtäneet syvemmällä tasolla, että mitä tulee Dafa-opetuslapsiin kaikissa ammateissa ja kaikilla aloilla – sama pätee kaikkiin – he, jotka tekevät paljon töitä oman kultivointinsa eteen, saavuttavat monissa tekemissään asioissa kaksinkertaisesti paremman tuloksen puolet pienemmällä vaivalla. Näin ollen emme voi laiminlyödä omaa kultivointiamme. Se on ensisijaista.

Kuten hyvin tiedätte, tekemänne mediatyön tarkoituksena on pelastaa ihmisiä, selventää tosiasioita ja pysäyttää vaino. Mutta mikä on sen perimmäinen tavoite? Jokainen teistä, joka on mukana tiedotusvälineissä, kulkee omaa kultivointipolkuaan. Tässä tekemässänne asiassa on nimenomaan kyse teidän omasta kultivointipolustanne. Se on varmaa. Ja riippumatta siitä, millainen tehtävä teillä kyseisessä tiedotusvälineessä on, tai mitä työtä te teette, kyse on teidän omasta kultivointipolustanne. Joten jos haluatte kulkea tätä polkua hyvin, teidän on todella oltava ahkeria ja huolehdittava siitä, että kultivointi on teille sydämen asia. Älkää myöskään koskaan antako periksi, sillä se, mitä te viime kädessä haluatte, on saavuttaa täydellistyminen, eikö niin?

Näen, että nyt mukana on paljon nuoria, ja useimmat [teistä täällä] olette uusia kasvoja. Tietysti, mitä tulee nuoriin ihmisiin, ensimmäinen mieleeni tuleva asia on se, kuinka pahoja KKP:n asiat ja periaatteet Manner-Kiinassa ovat olleet kaikki nämä vuodet, ja kuinka nämä asiat ovat vastoin perinteitä ja ihmiskunnan vastaisia. Niinpä Kiinan perinteisen kulttuurin ja ihmiskunnan yleismaailmallisten arvojen kaataminen oli ensimmäinen asia, joka sen oli tehtävä, jotta ihmiset voisivat hyväksyä sen asiat. Tätä se on tehnyt kaiken aikaa. Jokaisessa Kiinan poliittisessa kampanjassa on puhdistettu pois ihmisiä, jotka ovat kuuluneet maan kulttuurilliseen eliittiin. Kulttuurivallankumouksen aikana se tuhosi menneiden aikojen materiaalisen kulttuurin – historiallisista jäänteistä aina historiallisiin paikkoihin ja kirjoituksiin – siten, että ainuttakaan todistetta menneisyyden perinnöstä ei jäänyt jäljelle, eivätkä ihmiset tiedä niistä enää mitään. Samaan aikaan koulujärjestelmässä ei opeteta Kiinan historiaa; aluksi sitä opetettiin hyvin yleisellä tasolla, mutta sitten se vähitellen lopetettiin kokonaan. Sen jälkeen oppilaita alettiin opettaa kritisoimaan menneisyyttä, mikä mahdollisti sen, että Kiinan historia voitiin saattaa täydelliseen alennustilaan ja tuomita arvottomaksi. Ihmisiä on yritetty aivopestä uskomaan, että KKP on asioista suurin ja kaikista ihailtavin. Kaiken tämän propagandan myötä monet nuoret kiinalaiset eivät enää tänä päivänä tiedä mitään omasta kulttuuriperinnöstään tai omasta historiastaan. Monet kiinalaiset nuoret yllättyvät iloisesti nähdessään Shen Yunin esityksen, sillä heillä ei ole ollut aavistustakaan siitä, että Kiinalla on ollut niin upea kulttuurillinen menneisyys. He ymmärtävät sen vasta tässä vaiheessa. Näin häijy KKP siis on. Se on aivopessyt Kiinan kansaa ankarasti aina siitä asti, kun se vuosia sitten otti vallan, ja tämän ovat kokeneet myös minun ikäryhmäni ihmiset. Näiden ihmisten tavassa ajatella on valtava ero verrattuna normaaleihin, ei-kommunistisiin yhteiskuntiin. Ja nykypäivän nuoriso on kärsinyt jopa vieläkin enemmän.

Kun tämä kaikki sitten huomioidaan, perinteisen kulttuurin tulisi olla kaiken sen pohjana, mitä meidän tiedotusvälineemme tekevät. Sen tulisi olla myös teidän kulttuurillinen perustanne, ja sen tulisi toimia yleismaailmallisten arvojen määrittelyn lähtökohtana. Teidän tulee ottaa perustaksi perinteiset arvot. Ajatelkaapa vain, miksi häijy KKP pelkää niin paljon Shen Yunia, vaikka Shen Yun loppujen lopuksi tarjoaa vain taiteellisia esityksiä. Siksi, että Shen Yun kuvailee ihmiskunnan perinteistä kulttuuria, ja tämä on juuri se asia, jota KKP haluaa heikentää ja hävittää. Muussa tapauksessa sen pahat asiat eivät kykenisi lisääntymään tai leviämään ilman esteitä. Kiinassa, jossa se on hallinnut vuosikymmeniä – yli puolen vuosisadan ajan – se pitää koko väestöä punaisen lohikäärmeen ”rihmastona”, ikään kuin osana sen kudosta, ja ajattelee, että se voi vahingoittaa Kiinan kansaa häikäilemättä, oman tahtonsa mukaan. Se katsoo voivansa röyhkeästi tappaa, teurastaa ja vainota ihmisiä. Ja sen vaikutus on levinnyt kaikkialle siinä määrin, että silloinkin, kun kiinalaiset tuomitsevat hallituksen, he tekevät sen kommunistisella tavalla; tavallisesti tuomiota ei langeteta sillä tavoin. Shen Yun kumoaa kaikki tällaiset häijyn KKP:n tuottamat asiat täydellisesti, joten se on todella tuhoisa isku häijylle aaveelle. Se tekee tyhjäksi KKP:n yli vuosisadan kestäneet ponnistelut, ja saa sen huomaamaan, että kaikki on ollut turhaa. Näin ollen teidän täytyy ensin kyetä tunnistamaan ja havaitsemaan häijyn puolueen vaikutus. Muuta vaihtoehtoa ei ole; vain ihmiskunnan aidon, perinteisen kulttuurin kautta voitte selvästi nähdä, mikä sen [todellinen luonne] on.

Kun siis teette mediatyötä, olittepa lehdistön edustajia tai sivistyneitä ja koulutettuja ihmisiä, teidän tulisi ottaa lähtökohdaksi perinteinen kulttuuri ja käyttää sitä pohjana ymmärtääksenne yleismaailmalliset arvot. Vain sillä tavoin voitte selvästi nähdä millainen häijyn puolueen todellinen luonne on, sekä erkaantua siitä. Häijyn puolueen kiinalaisille aiheuttama haitta ei ole ainoa asia; lisäksi nykyisessä länsimaisessa yhteiskunnassa esiintyy monia modernismin ilmenemismuotoja. Voin kertoa teille, että tässäkin on kyse siitä, että häijy puolue pilaa länsimaisen yhteiskunnan; puolue on myös sen takana. Ihmiskunnan kulttuuri on muuttunut viimeisten 100-200 vuoden aikana. Aiemmin ihmisten yhteiskunnassa oli samanaikaisesti hyvyyttä ja pahuutta, tai positiivisuutta ja negatiivisuutta. Yinin ja yangin välillä vallitsi tasapaino. Mutta viimeisten 100-200 vuoden aikana häijy kommunistinen aave on vähitellen vallannut paholaisen aseman, mikä tarkoittaa sitä, että yinin ja yangin voimatasapainossa se on täydellisesti ottanut haltuunsa negatiivisen, demonisen puolen. Ja tämä on johtanut siihen, että se on häikäilemättömästi tuhonnut ihmiskuntaa kaikki nämä vuodet.

Toisin sanoen, jotta voisitte toimia oikein niissä asioissa, joita teidän on määrä tehdä, teidän täytyy ensinnäkin kultivoida itseänne hyvin, ja toisekseen ymmärtää selkeästi kaikki nämä asiat. Teidän on käytettävä yleismaailmallisia arvoja esimerkiksi sen arvioimiseen, ovatko ideat, kulttuurilliset ilmiöt tai uutiset hyviä vai pahoja, tai oikeita vai vääriä. Tietysti te kaikki olette käyneet läpi monia koettelemusten ja vaikeuksien vuosia, ja lähtökohtananne näiden tiedotusvälineiden perustamiselle on ollut tuntevien olentojen pelastaminen ja pahuuden paljastaminen. Alkuperäinen tarkoituksenne oli tämä, ja se on yhä edelleen teidän tavoitteenanne – se ei voi koskaan muuttua. Koska asia on näin, teidän kaikkien tulee säilyttää tämä suunta. Tietysti, kuten juuri sanoin, häijy puolue ei ole tehnyt pahuuksia vain Kiinassa; se on myös niiden asioiden takana, jotka liittyvät modernismiin. Sanoin, että viimeisen parin vuosisadan aikana kommunistisesta aaveesta on tullut ihmiskunnan paholainen, joten se, mikä aiemmin piti positiivisen ja negatiivisen tai yinin ja yangin tasapainossa, ei enää ole sama asia. Häijy aave vaikuttaa siis kaikkialla maailmassa, ei pelkästään Kiinassa tai muissa kommunistisissa maissa. Sillä on vaikutusta koko maailmaan. Tämä johtuu siitä, että se on omaksunut negatiivisen roolin läpi koko ihmiskunnan, toisin sanoen negatiivisen roolin kaikessa, mitä ihmisyyteen liittyy. Eikö Nostradamus sanonutkin, että Mars [Marx] tulee hallitsemaan maailmaa? Ja todellakin, kommunistinen aave hallitsee sen negatiivista puolta. Positiivista puolta hallitsevat luonnollisesti jumalat, koska se kuuluu osana yinin ja yangin tasapainon säilyttämiseen. Mutta tänä päivänä ihmiskunnan moraalinen perusta luisuu alaspäin, ja aave on ajanut ihmiset tekemään pahuuksia aina siihen pisteeseen, että yin ja yang eivät enää ole tasapainossa. Toisin sanoen vastakkaiset voimat eivät ole enää tasapainossa, ja pahuus on ylittänyt hyvyyden. Nyt tilanne on tämä.

Tietysti normaaleissa olosuhteissa, jos jumalalliset olennot näkisivät tällaisen tilanteen, he laittaisivat asiat takaisin järjestykseen. He eivät sallisi sitä. Mutta tässä tapauksessa koko ihmiskunta luisuu alaspäin, ja ihmiskunta itse on valinnut tämän tien. Kuitenkaan ihmiset eivät täysin tiedosta mitä on tapahtumassa, ja aave itsessään sekä sen ihmisiin iskostamat asiat ovat vauhdittaneet asioiden kulkua. Itse asiassa nykyaikaiset ajattelutavat ja muut modernistiset asiat, joita maailmassa tänä päivänä voi nähdä, ovat selkokielellä sanottuna kommunistisen aaveen toiminnan tulosta vapaassa maailmassa. Niidenkin pyrkimyksenä on tuhota ihmiskunta.

Mikään näistä asioista ei ole sattumaa. Vaikka voi vaikuttaa siltä, ettei kommunistisella aaveella ole mitään vaikutusta länsimaiseen yhteiskuntaan, tosiasiassa se on kaikkien näiden pahojen asioiden takana. Kiinalaisessa yhteiskunnassa häijyn kommunistisen aaveen vaikutus ilmenee hyvin koulutettujen, sivistyneiden ja varakkaiden henkilöiden tappamisena sekä perinteiden tuhoamisena. Länsimaisessa yhteiskunnassa se taas ilmenee raskaan verotuksen muodossa, sekä modernin ajattelun ja toimien hyökkäyksinä perinteisten asioiden kimppuun. Kaikki kultivoinnin harjoittajat tietävät, että ihmisten varallisuus tai varattomuus ovat seurausta edellisten elämien karmisesta rangaistuksesta, ja että ihmisten rahojen väkivaltainen takavarikointi on taivaallisten periaatteiden ja kosmisten lakien vastaista. Mutta tänä päivänä maailma on mikä on; se on kaoottinen yhteiskunta ja kaoottinen maailma, jossa ihmisten moraali laskee nopeasti. Kaiken tämän lisäksi on totta, että kosmos itsessään on saavuttanut muodostumisen, vakauden, rappion ja tuhon syklin viimeisen vaiheen. Näin ollen maailmasta on nyt tullut sellainen kuin se on – se on rappeutunut ja tuhon partaalla. Ihmisten maailma ei ole ainoa paikka, jossa ongelmia ilmenee, vaan myös kosmoksen korkeampien tasojen maailmoista on tullut epänormaaleja. Tilanne on nyt tällainen. Siksi ajattelen joskus, että meidän Dafa-opetuslastemme johtamat tiedotusvälineet todella pelastavat ihmiskunnan, ja että te olette aidosti ihmiskunnan ainoa toivo.

Pintapuolisesti tarkasteltuna vaikuttaa siltä, että me kaikki käymme yksinäistä taistelua, mikä taas tarkoittaa sitä, että meidän kaikkien on tehtävä hyvää työtä kehittääksemme itseämme. Kun kyse on omasta kultivoinnistamme, ja kun kyse on omaa käyttäytymistämme ohjaavista normeista, meidän on kultivoitava itseämme vieläkin paremmin. Muussa tapauksessa tätä asiaa on hyvin vaikea saattaa päätökseen. Tietysti on olemassa myös sanonta, että kun jokin asia saavuttaa äärimmäisyyden, sen on pakko kääntyä ympäri, eikö niin? Olette kaikki havainneet, että nyt positiiviset elementit ovat nousussa, ja ne tekevät voimakkaasti tuloaan. Perinteitä palautetaan, ja kun ihmisten ymmärrys paranee, perinteistä kulttuuria arvostetaan entistä enemmän kaikkialla maailmassa. Joten sitäkin suuremmalla syyllä meidän tulee toimia oikein ja vaikuttaa asioihin. Kosmiset voimat ovat myös auttamassa, kuten varmasti oli määrä tapahtua, sillä asioiden pitää edetä tällä tavalla.

Tietysti, kuten olen sanonut, häijy KKP vainoaa Falun Gongia, koska se luotiin Falun Gongia varten. Se syntyi vain tätä nimenomaista tarkoitusta varten. Sillä ei ole merkitystä, kuinka monta vuotta se on ollut toiminnassa; se luotiin vain ja ainoastaan Falun Gongia varten. Jos ajattelette asiaa hieman, ymmärrätte kaikki tämän. Tällä hetkellä häijy puolue vainoaa Falun Gongia ja koko valtiokoneisto toimii sen hyväksi. Olemme saavuttaneet vaiheen, jossa sekä Dafa-opetuslasten kohtaamat koettelemukset että heidän oma kultivointinsa ovat lähestulkoon päätöksessään. Vastaavasti niiden ihmisten pelastaminen, jotka meidän on määrä pelastaa, on myös saavuttanut viimeisen vaiheen. Lähestulkoon kaikki on tehty, ja asteittain asiat viedään päätökseen. Kommunistisen aaveen olemassaololla ei enää ole paljoakaan merkitystä, joten on tullut aika hankkiutua siitä eroon. Te, jotka olette nuorempia, ette ehkä tiedä tätä, mutta siihen aikaan kun minä olin nuori, Kiinassa kukaan ei uskaltanut sanoa KKP:stä mitään negatiivista. Kukaan ei sanonut sanaakaan, vaikka ketään ei olisi ollut kuulemassa heitä. Aave vaani kaikkialla, ja se piti silmällä kaikkia. Sittemmin tällaiset asiat on hävitetty. Nykyään ihmiset saattavat haukkua häijyä KKP:tä jopa juodessaan yhdessä kupillisen. Ihmiset ajattelevat, että jos joku ei puhu siitä pahaa, hänessä täytyy olla jotakin vialla. Joten kaikki kritisoivat sitä. Mutta miksi he rohkenevat tehdä niin? Siksi, että häijy aave ja pahat tekijät KKP:n takana on tuhottu siihen pisteeseen, että niitä on jäljellä vain hyvin vähän. Sen vuoksi ihmiset uskaltavat tehdä niin; he kokevat, että asiat ovat helpottuneet. Mutta niin kauan kuin häijy kommunistinen aave on edelleen olemassa, se pysyy häijynä eikä muutu. Se on kuin myrkkyä: Niin kauan kuin se on olemassa, se jatkaa varmasti ihmisten myrkyttämistä. Vaikka yrittäisitte muuttaa sitä, se ei voi muuttua. Sen alkuperäinen luonne on tällainen; se on luotu tällaiseksi. Se on hävitettävä. Joten nyt, kun tähän vaiheeseen on tultu, häijyn Kiinan kommunistisen puolueen omat asiat muuttuvat aina vain kaoottisemmiksi. Jumalalliset olennot tuhoavat sitä, ja Fa-oikaisun voimakas virtaus puhdistaa sitä lakkaamatta pois. Asiat ovat tulleet tähän pisteeseen, joten kuka tahansa, joka tukee sitä ja seuraa sitä, tulee tuhoutumaan sen mukana.

Mutta olipa tilanne mikä hyvänsä, meidän tiedotusvälineidemme tulisi olla entistä optimistisempia oman tulevaisuutensa suhteen. Sanon näin, koska alkuvaiheessa ne olivat erittäin suurissa vaikeuksissa sekä taloudellisesti, että henkilöstöresurssien suhteen. Kun taas nyt näen avustajina näin monia nuoria ihmisiä: Vau! Olen iloinen nähdessäni teidän kaikkien olevan tässä mukana. Asioita ei myöskään ole niin vaikea tehdä kuin aiemmin, ja maailma meidän ympärillämme on muuttunut. Alkuvaiheessa häijy KKP piti hallinnassaan kaikkia kiinalaisia tiedotusvälineitä. Se levitti meistä yksipuolisesti valheita kaikkialla maailmassa. Häijyn KKP:n tiedotusvälineistä lähtöisin olevat raportit levittäytyivät ympäri maailmaa. Tämä tarkoitti sitä, että koko maailma vainosi Falun Gongia. Jopa Kiinan ulkopuolella olevat Dafa-opetuslapset kokivat valtavaa painostusta. KKP:n propaganda vaikutti siihen, millainen kuva ihmisillä oli Dafa-opetuslapsista. Sellaisissa olosuhteissa Dafa-opetuslapset perustivat omia tiedotusvälineitä, ja siitä lähtien he ovat tehneet niistä asteittain parempia ja parempia. Suuren yleisön tietoisuus meistä ja vainon todellisesta luonteesta on parantunut, mistä voimme kiittää myös muita Dafa-opetuslapsia; heitä, jotka ovat työskennelleet ihmisten tietoisuuden lisäämiseksi kaikkialla yhteiskunnassa. Sen, mitä me olemme tehneet, tarkoituksena on siis ollut huomaamatta auttaa tosiasioiden selventämisessä, ja matkan varrella vähentää tätä painostusta. Tästä syystä nyt tuntuu siltä, että asiat ovat todella helpottuneet. Mutta alkuaikoina tilanne ei todellakaan ollut sama. Näen, että hyvyyden voimat etenevät kiihtyvällä vauhdilla, ja vastaavasti häijyn KKP:n tuho lähestyy lähestymistään. Jokainen, joka puolustaa sitä, tulee tuhoutumaan sen mukana. Ne ihmiset, jotka voivat selkeästi nähdä mitä on tapahtumassa, ovat viisaita, kun taas ne ihmiset, jotka eivät voi, ovat suurimpia typeryksiä.

Tämän halusin sanoa teille tänään: Teidän on tehtävä seuraavat kaksi asiaa hyvin, jotta tiedotusvälineenne menestyvät: Ensimmäinen on se, että teidän on kultivoitava itseänne hyvin, ja toinen on, että meidän tiedotusvälineidemme on otettava perustakseen perinteinen kulttuuri ja toimintansa lähtökohdaksi yleismaailmalliset arvot. Vain sillä tavoin kaiken tämän voi tehdä hyvin. Te olette jo tehneet varsin hyvää työtä ja käyneet läpi monia koettelemusten täyttämiä vuosia. Uusien resurssien myötä olette jatkaneet työvoimanne voimistamista ja kasvaneet yhä vahvemmaksi ja vahvemmaksi. Minun on vielä lisättävä, että Epoch Media Group, johon myös NTD kuuluu, on jo nyt maailman suurin kiinankielinen mediakeskus. Samaan aikaan siitä on tulossa yhä yleisemmin länsimaisen yhteiskunnan hyväksymä ja arvostama. Tämä on todella ilahduttavaa nähdä! Tarttukaa tilaisuuteen ja kohottakaa meidän tiedotusvälineemme uudelle tasolle. Haluaisin nähdä, että aina kun artikkeli julkaistaan, sillä on voimakas vaikutus; teidän työllänne voi olla suuri vaikutus. Jonakin päivänä me saavutamme tämän, se on varmaa. Siinä kaikki tältä päivältä. Kiitos kaikille!

———-

(Yhdistelty suomennos englanninkielisistä Team Blue ja Team Yellow -käännöksistä)