+100%-

Fa’n opetusta vuonna 2018 Washington DC:ssä

Li Hongzhi
Yhdysvalloissa 21. kesäkuuta 2018

(Lähes kymmenentuhatta Dafa-opetuslasta nousee ylös ja taputtaa pitkään. Mestari nousee lavalle ja tervehtii kaikkia tehden heshi-käsiliikkeen. Hän antaa merkin, että kuulijat istuutuisivat.)

Hyvää iltapäivää! (Kaikki opetuslapset vastaavat: ”Hyvää iltapäivää, Mestari!” ja taputtavat innokkaasti.) Olette työskennelleet ahkerasti. (Kaikki opetuslapset: ”Mestari on työskennellyt ahkerasti!”) Tämä vaino on vanhojen voimien sanoin vain Dafa-opetuslapsille kohdistettu elämän ja kuoleman testi; tulikaste ja prosessi, joka erottaa aidon kullan. Oli miten oli, kultivoinnin harjoittajina teillä on todella valtava vastuu kannettavana harteillanne – te pelastatte tuntevia olentoja. Teillä itsellänne ei ole paljoakaan karmaa, ei ainakaan niin paljon. Mutta kuten te kaikki tiedätte, ihmisten yhteiskunnassa elävät olennot eivät ole yksinkertaisia, edes eläimet täällä eivät ole. Monet olennot tulivat tänne hyvin korkeilta tasoilta, ja meidän täytyy pelastaa heidät. Nämä elämät ovat vanhan kosmoksen olentojen edustajia; olentojen, jotka on määrä hävittää, ja meidän täytyy pelastaa heidät. Joten kun me pelastamme heidät, myös kaikki heidän edustamansa olennot pelastuvat. Vaikuttaa siltä, että monien olentojen tai elämien pelastaminen on hieno asia, mutta mitä pitäisi tehdä kaikelle heidän karmalleen? Sitä on valtava määrä. Sen lisäksi tavallisessa ihmisten yhteiskunnassa, sen vuolaassa virrassa – ajatelkaapa sitä kaikki – karmaa on aivan valtava määrä. Tämä selittää kaikki ne vaikeudet, ongelmat ja vastoinkäymiset, jotka heidän pelastamisestaan aiheutuvat, sekä tämän vainon.

Tässä vainossa on pohjimmiltaan kyse siitä, että pahat, alhaisen tason asiat estävät meitä pelastamasta ihmisiä. Olennot hyvin korkeilla tasoilla ajattelevat, että tämä on Dafa-opetuslapsille vain testi, ja että se auttaa heitä kultivoimaan. Tämän vuoksi asiat ovat näin. Tosiasiassa kaikki oikeaoppiset uskonnot historiassa – esimerkiksi ne jumalat, joiden me tiedämme laskeutuneen alas pelastamaan ihmisiä, toisin sanoen jumalat, jotka auttoivat ihmisiä ymmärtämään jumalallisuutta – kävivät läpi vastaavia asioita. Tästä näkökulmasta ne olivat samankaltaisia asioita, mutta niillä asioilla, joita Dafa-opetuslapset tekevät, on vielä syvempi merkitys. Jos kaikki ihmiset ovat korkean tason olentoja – olentoja, jotka ovat tulleet maan päälle ja syntyneet uudelleen lukuisten, omien olentojensa suunnattomien ryhmien edustajina – ajatelkaapa kaikki: Miten tärkeää se onkaan, millä tavoin nämä ihmiset tässä maailmassa elävät. Tästä näkökulmasta tarkasteltuna ihmisten yhteiskunta ei ole yksinkertainen asia. Mutta vaikka nykypäivän ihmiset täällä maan päällä eivät ole yksinkertaisia, he käyttäytyvät hyvin huonosti, ja jotkut jopa vieläkin huonommin. Tämä johtuu siitä, että he ovat takertuneet tämän harhaisen, maallisen maailman asioihin ja huuhtoutuneet sen vuolaan virran vietäviksi. Mutta heidän elämänsä ovat valtavan merkittäviä. Näin ollen, vaikka pintatasolla nykyaikainen ajattelu ja nykyaikaiset suuntaukset ohjaavat heitä yhä kauemmas siitä kulttuurista, jonka jumalat ovat heille antaneet, tai vaikka he ovat jopa joutuneet kommunistisen yhteiskunnan kulttuurin ja ajattelun turmelevan aivopesun uhriksi, ja vaikka he käyttäytyvät todella huonosti; meidän tulee pelastaa heidät. Dafa-opetuslapset ovat heidän ainoa toivonsa tulla pelastetuiksi. Kukaan muu ei pysty pelastamaan heitä.

Kuten olen kertonut teille, menneinä aikoina uskonnot yksinkertaisesti loivat ihmisille kulttuurillista perustaa, jotta nämä kykenisivät ymmärtämään jumalallisia asioita. Esimerkiksi sellaisia asioita kuten sen, millaisia jumalat ovat, miten uskontoja harjoitetaan, mitä jumalalliseen maailmaan pääsy vaatii ja mitä kultivoinnin harjoittaminen tarkoittaa. He yksinkertaisesti loivat kulttuurisen perustan. Mutta voisivatko nämä uskonnot todellakin kantaa harteillaan vastuun siitä, että viimeisellä, kriittisellä hetkellä kaikki kosmoksen tuntevat olennot pelastuvat? Mikään niistä ei pysty siihen. Vain Dafa-opetuslapset pystyvät siihen, ja kyllä: Se on merkittävää. Ehkä teidän alkuperänne perusta on hyvä ja erittäin edustava (Mestari hymyilee), ja kenties ennen tähän maailmaan astumista teidän kykynne olivat hyvin voimakkaita, mutta tässä tavallisten ihmisten maailmassa, tässä erilaisten kiusausten yhteiskunnassa, jossa vieläpä erilaiset inhimilliset kiintymykset häiritsevät, on hyvin vaikeaa välttää putoamasta ansaan, tai onnistua välttämään näiden asioiden saastuttava vaikutus. Hyvä asia tässä on se, että historian aikana minä olen jatkuvasti puhdistanut Dafa-opetuslapsia ja hävittänyt heidän karmaansa. Te olette selviytyneet aina tähän päivään asti, ja te olette erilaisia kuin tavalliset ihmiset. Kuten jumalalliset olennot näkevät asian: Jokainen, joka pystyy tämän maailman vuolaassa virrassa olemaan ajelehtimatta ja pysymään aloillaan, on jo varsin huomattava! Jokainen, joka pysyy muuttumattomana, on todella poikkeuksellinen! Dafa-opetuslapset eivät vain pysy muuttumattomina, vaan vieläpä liikkuvat vastavirtaan! (Kaikki opetuslapset taputtavat innokkaasti.)

Ihmiskunnan vuolaassa virrassa te olette kulkeneet vastavirtaan. Mutta jos asiaa ajattelee tarkemmin, asiat eivät ole niin yksinkertaisia kuin miltä ne näyttävät. Koko kosmos on tuhoutumisen partaalla, ja kaikki asiat ovat rappeutuneet. Silti te olette onnistuneet kulkemaan vastavirtaan! Tämän päivän yhteiskunnassa jokainen, jolla on vähänkään oikeamielisiä ajatuksia, on merkittävä! Oletteko samaa mieltä? Henkilön oikeamielisten ajatusten arvo on suhteessa yhteiskuntaan ja yhteiskunnalliseen ympäristöön, jossa hän elää, sekä sen moraaliseen perustaan. Aiemmin sillä ei ollut merkitystä, jos joku teki jotain hyvää, sillä lähes kaikki ihmiset olivat oikeamielisiä, ja heidän moraaliset arvonsa olivat erinomaiset; lähestulkoon kaikki olivat sellaisia. Mutta tämän päivän yhteiskunnassa hyvä ja paha ovat menneet sekaisin, tai kääntyneet päinvastoin, joten jos te pystytte suhtautumaan tähän kaikkeen oikeamielisin ajatuksin, ja jos te pystytte ylläpitämään oikeamielisiä ajatuksia, olette todella merkittäviä.

Tässä vaiheessa haluaisin puhua eräästä asiasta, jota en ole aiemmin tuonut esiin. Me puhumme usein ”kultivoinnista”. Mutta mitä kultivoinnin harjoittaminen todella tarkoittaa? Itse asiassa monet ihmiset eivät aidosti ymmärrä sen todellista merkitystä. ”Kultivointi” on elämän täydellistämistä ja täyttämistä. Asia ei ole niin, että kultivointi olisi vain uskontojen yksinoikeus, tai että vain kultivointia harjoittavat ryhmät harjoittaisivat kultivointia. Kun huomioidaan se, että Kolme maailmaa luotiin sellaisena ajankohtana, jolloin kosmos ei enää ollut hyvä, ja erityisesti se, että nykyiseen ihmisten yhteiskuntaan on kerääntynyt olentoja, jotka edustavat valtavia olentoja ja ryhmiä korkeilta tasoilta, niin millainen yhteiskunta se on, ja miten sitä tulisi käsitellä? Ajatelkaapa: kyse ei ole yksinkertaisesta asiasta. Totuus on, että astuttuaan tähän ihmisten maailmaan nämä olennot ovat itse asiassa saapuneet ympäristöön, jossa heillä on edellytykset kultivoida ja karaista itseään. Olen aina sanonut, että tämä koko yhteiskunta on tosiasiassa ympäristö, jossa Dafa-opetuslapsemme voivat kultivoida. Te kultivoitte tässä maailmassa, ettekä uskonnollisessa ympäristössä, joten mikä tahansa työ tai ammatti tarjoaa teille ympäristön kultivointia varten, eikö niin? Itse asiassa tämä ei koske pelkästään teitä. Eikö tämä merkitse sitä, että myös kaikki tavalliset ihmiset ovat tässä kultivointia ja itsensä karaisemista varten luodussa ympäristössä? Onko tällaista ympäristöä ollut koskaan aiemmin historian aikana?!

Jokaisessa yhteiskuntaluokassa, kaikissa tämän maailman asuinympäristöissä, kaikissa tämän maailman elämänmuodoissa – kaikkialla on asioita, jotka koettelevat ihmisten sydäntä ja mieltä. Se, kuinka henkilö käsittelee kaikki asiat elämässään, heijastelee hänen mielenlaatuaan ja luonnettaan, ja se kaikki kirjataan ylös. Oletteko koskaan ajatelleet, miten yksi ainoa Shen Yun -esitys voi pelastaa ihmisiä? Onko sillä tähän riittävä perusta ja puitteet? Minä olen aina sanonut, että he, jotka tulevat katsomaan Shen Yunin esityksiä, ovat erityisiä; kaikki eivät ole oikeutettuja pääsemään sisään. He, jotka tulevat teatteriin, voivat tehdä niin, koska heillä on jo luotuna riittävä perusta, ja heidät on valittu, ja heille on annettu tämä ennalta määrätty mahdollisuus. Toisin sanoen he ovat jo karaisseet itseään ja harjoittaneet kultivointia tässä ihmisten yhteiskunnassa ja suuressa ympäristössä. Muistan, kun esitys oli eräässä Pohjois-Carolinan osavaltion kaupungissa. Olin siellä paikalla. Kaikki liput oli myyty loppuun, mutta esityspäivänä iski lumimyrsky. Lumi oli niin raskasta ja paksua, että ajaminen oli mahdotonta. Tämän seurauksena vain 30 prosenttia lipun ostaneista ihmisistä pääsi teatteriin asti. Vain 30 prosenttia heistä saapui paikalle katsomaan esitystä, mutta niiden ihmisten kokemukset, jotka pääsivät paikalle, olivat erittäin vaikuttavia. Eräs katsojista kertoi seuraavaa: ”Heti, kun lähdin kotoa, tuntui siltä kuin olisin harjoittanut kultivointia matkalla tänne. Jokainen askel, jonka otin, oli vaikea. Ajattelin matkalla jokaista askelta, koko matkan aina teatterille asti. Se oli kuin kultivointiprosessi, ja nähtyäni esityksen minusta tuntui kuin olisin täydellistynyt.” (Kaikki opetuslapset taputtavat innokkaasti.) Toisin sanoen: Älkää aliarvioiko tämän päivän ihmisten yhteiskuntaa ja sen ihmisiä. Dafa-opetuslapset eivät ole ainoita, jotka harjoittavat kultivointia; kaikki ihmiset tekevät sitä myös, tavallaan. Myös heitä karaistaan. Kun ihmiset elävät elämäänsä ja käyvät töissä, ovatpa he missä tahansa, ja mitä tahansa asioita he käsittelevät tai ajattelevat, ja kun he toimivat tässä maailmassa, he kaikki tekevät valintoja – kilpailevia valintoja hyvän ja pahan välillä – ja tällä kaikella on vaikutusta heidän tulevaisuuteensa.

Jos tämä ympäristö kaikkineen sitten helpottaa kultivointia, niin tarkoittaako se sitä, että kaikki ovat kultivoinnin harjoittajia? Ei tarkoita. Te kaikki tiedätte, että kun terästä sulatetaan, sulatusuuniin ei laiteta pelkästään rautamalmia; siellä on myös hiiltä, eikö niin? Ilman sitä terästä ei voi sulattaa. Sama idea pätee tässä ihmisten yhteiskunnassa. Vaikka tänne on saapunut monia korkean tason olentoja, myös monia demoneita ja aaveita on saapunut ja syntynyt uudelleen ihmisinä; ne aiheuttavat ongelmia tässä yhteiskunnassa ja yrittävät jatkuvasti saada ihmisiä noudattamaan niin sanottuja ”uusia” tapoja ajatella. Ne saavat ihmiset ajattelemaan nykyaikaisella tavalla ja ohjaavat heitä harhautumaan perinteiseltä jumalien järjestämältä polulta. Ne laittavat ihmiset itse vahingoittamaan omaa polkuaan, joka on järjestetty heidän paluutansa varten; perinteistä polkua, joka on jumalien järjestämä. Kuten juuri mainitsin, koska ihminen harjoittaa kultivointia, hänen on kuljettava polkua kohti jumaluutta. Mutta ihmisten keskuudessa on nyt demoneja, koska ne ovat salaa syntyneet uudelleen ja ottaneet ihmisen muodon. Niitä on valtava määrä. Mutta teräksen sulattamista varten niitä tarvitaan suuri määrä; muussa tapauksessa uunissa ei olisi sellaista raivoavaa tulta, kuumuutta tai tarvittavaa lämpötilaa. Näin ollen niiden rooli ihmisten yhteiskunnassa on tällainen. Ne käyttävät nykyaikaista ajattelutapaa ja erilaisia keinoja, jotka turmelevat ihmiskunnan, sekä erilaisia lähestymistapoja, jotka vahingoittavat ihmiskuntaa ja johtavat sitä harhaan. Todella monet ihmiset ovat langenneet siihen, etenkin nuoret. Ne tekevät parhaansa keskittääkseen huomionsa opiskelijoihin, erityisesti yliopisto-opiskelijoihin.

Oli miten oli, en halua laittaa tälle liiaksi painoarvoa. Voitte pohtia sitä, ja joka tapauksessa ihmisten yhteiskunta on pohjimmiltaan tässä tilanteessa. Huomasin kuitenkin erään asian liittyen nykyaikaiseen ajattelutapaan: Alussa seurasin, kuinka moni ihminen pystyisi selviytymään siitä valtavasta ahdingosta, jonka se aiheuttaa. Mutta tosiasiassa havaitsin, että kaikkialla maailmassa – Kiina poislukien – ja riippumatta siitä, kuinka kovasti nuo asiat yrittivät vaikuttaa yhteiskunnan ylempiin luokkiin, ne pysyivät pitkälti muuttumattomina. Ihmiset yksinkertaisesti hylkäävät nykyaikaiset asiat ja vastustavat niitä raivokkaasti. Näin ollen nämä ihmiset pitävät yhä tiukasti yllä perinteitä, ja siten jumalien järjestämä polku voidaan säilyttää. Näin ei kuitenkaan ole Kiinassa. Pahan kommunistisen puolueen vaikutuksen alla ihmisiä on aivopesty niin pahoin, etteivät he pysty erottamaan hyvää pahasta, vaan hyväksyvät aivan kaiken, mitä länsimaihin jälleensyntyneet demonit ovat heille tuoneet. Koko Kiinan yhteiskunta on tässä tilassa, ja pohjimmiltaan tilanne on tällainen. Miksi Kiina on tällainen? Kuten kaikki tiedätte, mainitsin kerran erään asian kuninkaista ja hallitsijoista tässä maailmassa. Suuntaus on kohti demokraattisia yhteiskuntia, mutta mihin nämä kaikki jumalat ovat kadonneet? He ovat kaikki jälleensyntyneet Kiinaan. Tarkoitan nyt jokaisen aikakauden hallitsijoita – en vain yhden etnisen ryhmän, yhden aikakauden tai yhden kansan hallitsijaa. Kaikkien aikakausien kuninkaat, jotka ovat saapuneet taivaan korkeimmilta tasoilta, ja jotka edustavat vieläkin suurempia kosmisia kokonaisuuksia, ja joilla on paras synnynnäinen perusta – he kaikki ovat jälleensyntyneet Kiinaan ja muodostaneet sinne ensisijaisen kultivointiympäristön. Tämän vuoksi tilanne siellä on kaikista kaoottisin, ja kaikki mahdolliset huonot asiat ovat löytäneet tiensä sinne. Kiinan yhteiskunta vaikuttaa nykyään olevan kaikin puolin menestyksekäs, mutta kaikkien niiden asioiden tarkoituksena on viekoitella ihmisten sydämiä ja turmella ihmiset – yksinkertaisesti kukaan heistä ei voi vastustaa kiusausta. Ajatelkaapa tätä, kaikki: Kuinka vaikeaa siitä kaikesta on selviytyä! Tämän vuoksi minä huomaan joskus ajattelevani, että vaikka Kiinan yhteiskunnan epätavallinen tila on todellakin aiheuttanut sekaannusta sikäläisten Dafa-opetuslastemme keskuudessa, he ovat pitäytyneet Dafassa ja pyrkivät edelleen tekemään asioita Dafan vuoksi. Tässä suhteessa olen erittäin tyytyväinen, ja minun mielestäni he ovat merkittäviä. (Opetuslapset taputtavat ensin hitaasti, sitten innokkaasti, ja Mestari keskeyttää suosionosoitukset.) Nämä nykyaikaiset asiat voivat heijastua ihmisten toiminnassa, ajatuksissa, ja niin edelleen, ja kaikilla elämän osa-alueilla. Saastumisen merkkejä on nähtävissä kaikkialla. Mutta vaikka näin on, jos te Dafa-opetuslapsina pystytte tekemään hyvin ne asiat, joita teidän on määrä tehdä – toisin sanoen, jos te Dafa-opetuslapsina pystytte täyttämään vannomanne valat, ja tekemään, mitä teidän kuuluu tehdä – se on tärkein ja merkittävin asia. Vaikka teitä häirittäisiin, kunhan vain ette jätä Fa’ta taaksenne, ja kunhan vain yritätte kultivoida itseänne hyvin, ja kunhan vain olette yhä Dafa-opetuslapsia, ja kunhan vain teette, mitä Dafa-opetuslasten on määrä tehdä – silloin se on erinomaista, kun otetaan vielä huomioon se, kuinka äärimmäisen monimutkainen ja turmeltunut Kiinan yhteiskunnasta on tullut.

Tosiasiassa länsimainen yhteiskunta ei myöskään ole yksinkertainen. Ne keinot, joita ihmiskuntaa vahingoittavat demonit ja aaveet käyttävät, ovat alkaneet kulttuurista, ja toisesta näkökulmasta niillä on vaikutusta. Ne käyttävät hyväkseen ihmisten käsitystä vapaudesta ja laajentavat sitä, sekä yllyttävät heitä yksilöllisyyteen ja itsekeskeisyyteen. Ja sitten on… En halua mennä yksityiskohtiin. Nykyään on yksinkertaisesti kaikenlaisia asioita, joihin ihmisiä kannustetaan. Toisin sanoen ne vahingoittavat perinteistä kulttuuria toisesta näkökulmasta, yhdistettynä nykyaikaisen ajattelun voimaan, joten se ihmisten yhteiskunta, jonka me kohtaamme, on hyvin kaoottinen. Puhun näistä asioista tänään, koska nyt on sopiva aika. Kun asiat saavuttavat ääripäänsä, niiden on käännyttävä ympäri. Oikeamielisyys on nyt nousussa, ja tulette huomaamaan, että toivoa on näkyvissä; tämä aikakausi tulee hitaasti mutta varmasti kääntymään oikeaan suuntaan. Haluan siis, että te saatte paremman käsityksen näistä asioista.

Kuten me kaikki tiedämme, häijy kommunistinen puolue on jo nyt hirveän huonossa maineessa. Edes he, joilla on valtaa kommunistisissa valtioissa, eivät ole enää ylpeitä siitä; se on heille vain keino pysyä vallassa. He eivät löydä keinoa päästä siitä irti, mutta he eivät myöskään halua luopua vallastaan, joten asiat ovat nyt näin. Kukaan ei enää aidosti usko siihen. Vaikka kommunismin häijy aave yhä edelleen hallitsee maailmaa, se on yhtä tukalassa tilanteessa kuin kommunistinen puolue tässä maailmassa, ja hitaasti se tuhoutuu. Riippumatta siitä, miten se käyttäytyy, ja riippumatta siitä, millainen tämä yhteiskunta on, Dafa-opetuslapset ovat tämän yhteiskunnan johtavia toimijoita, ja te olette tämän näytelmän pääosissa. Oli miten oli, hiiltä ei voi verrata teräkseen; se sulattaa teidät, eikä päinvastoin. Toisin sanoen jopa tuo häijy kommunistinen puolue, nuo demonit ja aaveet, ne ovat olemassa teitä varten; ne ovat elossa vain teitä varten. Samaan aikaan kaikki tietävät, että tämä kosmos on jo pitkään ollut turmeltunut, eikä se enää ole hyvä. Myös se on, ja se voi vielä tänäkin päivänä olla, olemassa vain Dafan vuoksi. Jos emme nyt onnistu tässä hankkeessa, kaikki hajoaa ja lakkaa olemasta. Mutta se tosiasia, että me olemme onnistuneet tekemään kaiken, mitä meidän on määrä tehdä, ja että me olemme tehneet sen kaiken hyvin, tällaisissa olosuhteissa – riippumatta siitä, kuinka kaoottisia tai monimutkaisia asiat saattavat olla – se tarkoittaa, että me olemme onnistuneet. (Kaikki opetuslapset taputtavat innokkaasti.)

On toinenkin asia. Te kaikki tiedätte, että nyky-yhteiskunnassa, erityisesti Manner-Kiinassa, tukahduttaminen ja vaino jatkuvat edelleen. Me näemme selvästi, mistä on kyse: Siitä, että tuo vanha koneisto jatkaa edelleen tukahduttamista ja vainoa. Me näemme tämän hyvin selvästi. Luulen, että tekin ymmärrätte sen. Asiat vaikuttavat olevan epäjärjestyksessä, mutta vähitellen tulette huomaamaan, että tosiasiassa ne ovatkin hyvässä järjestyksessä. Jopa ne asiat, jotka näyttävät olevan kaoottisia ja epäjärjestyksessä, ovat järjestettyjä. Ajan myötä asiat tulevat olemaan paremmassa järjestyksessä. Odottakaa vain, niin näette. Mutta joka tapauksessa Dafa-opetuslapsilla tulee olla selkeä ymmärrys kaikista niistä asioista, joita heidän matkansa on tuonut mukanaan, sekä niistä asioista, jotka ovat vielä edessäpäin.

Olen aina sanonut, että vaikein asia kultivoinnissa on se, miten pitkältä ja aikaa vievältä se voi tuntua, etenkin silloin, kun henkilöä karaistaan kärsimysten ja koettelemusten kautta. Te ette näe maaliviivaa, tai sitä, milloin se päättyy (Mestari nauraa), ja tämä on itse asiassa se kaikista vaikein asia. Mutta on olemassa sanonta: ”Kun asiat saavuttavat tietyn pisteen, ne varmasti kääntyvät ympäri.” Eikö niin? Ja tämä pätee kaikkeen; se on laki. Kun aika koittaa, asiat muuttuvat aina, halusivatpa ihmiset sitä tai eivät. Te kaikki tiedätte, että Neuvostoliitto romahti. Kukaan ei osannut odottaa sitä. Mutta sen oli pakko. Sillä ei ole merkitystä, mitä ihmiset saattavat ajatella; jos korkeammat olennot haluavat, että ihmiset tekevät jotakin, niin ihmiset tekevät. Tämä pätee myös niihin ihmisiin, jotka ajattelevat, että heillä on oma, vahva tahto. (Mestari hymyilee.) Älkää antako sen, että tämä kestää pitkään, uuvuttaa teitä. Monet ihmiset ovat asteittain veltostuneet kultivoinnissaan. Mutta tämä on erittäin tärkeä asia. Minä olen sanonut teille, että vaikka opetuslapset Manner-Kiinassa ovat sellaisessa vastoinkäymisten ympäristössä ja niin korkean paineen alla, ja vaikka he ovat houkutuksille alttiina sellaisessa monimutkaisessa ympäristössä, siitä huolimatta he kykenevät tekemään asioita, joita Dafa-opetuslasten on määrä tehdä; siitä huolimatta he harjoittavat kultivointia ja opiskelevat Fa’ta. Tämä on merkittävää, todella merkittävää. He ovat onnistuneet tekemään niin tällaisissa olosuhteissa! Joten älkää antako periksi! Heti, kun teette niin, vanhat voimat käyttävät sitä hyväkseen, ja ne saattavat jopa riistää teiltä hengen. Tällaisia tapauksia ja tuskallisia opetuksia on ollut aivan liikaa! Tietenkään kyse ei aina ole tästä. Jotkut ihmiset ovat kultivoineet erittäin hyvin, mutta vanhat voimat ovat riistäneet heiltä hengen auttaakseen toisia kultivoimaan. Joitakin tällaisia tapauksia on myös ollut.

Mutta kuten juuri sanoin, kultivoinnin harjoittajina teidän ei pitäisi veltostua. Te olette kulkeneet kaikkein vaikeimman osuuden, ja olette käyneet läpi kaikista vaikeimman aikakauden. Tietysti se, että henkilö kulkee oman polkunsa hyvin, on helpommin sanottu kuin tehty. Minä tiedän sen. Mutta riippumatta siitä, miten vaikeaa se on, te olette tulleet tänne tämän hankkeen vuoksi. Ja riippumatta siitä, miten vaikeaa se on, teidän elämänne on luotu tämän hankkeen vuoksi. Yksikään Dafa-opetuslapsi ei kuulu Kolmen maailman tuomiovallan piiriin. Teidän nimenne poistettiin helvettiin joutuvien luettelosta sinä päivänä, kun te päätitte alkaa harjoittaa kultivointia. (Kaikki opetuslapset taputtavat innokkaasti.) Jos Dafa-opetuslapsi kuolee, hän ei tule syntymään uudelleen, koska hän ei ole Kolmen maailman tuomiovallan piirissä, eikä hän voi syntyä uudelleen Kolmeen maailmaan. Hän ei ole myöskään helvetin tuomiovallan piirissä, joten häntä ei voi rankaista siellä. Te olette vain ja ainoastaan Dafan tuomiovallan piirissä. (Kaikki opetuslapset taputtavat innokkaasti.) Mitä tulee niihin Dafa-opetuslapsiin, jotka ovat menehtyneet varhaisessa vaiheessa – riippumatta siitä, mistä syystä näin on tapahtunut, ja riippumatta siitä, ovatko he toimineet hyvin vai eivät – he katselevat teitä ääneti erityisestä ulottuvuudesta, jossa he asuvat, ja he odottelevat, kunnes tämä kaikki lopullisesti päättyy. (Kaikki opetuslapset taputtavat innokkaasti.)

Tosiasiassa niiden asioiden, jotka minä olen teille sanonut, perimmäinen tarkoitus on ollut kertoa kaikille: te olette tulleet tänne tätä tarkoitusta varten! (Kaikki opetuslapset taputtavat innokkaasti.) Muuta vaihtoehtoa ei ole, muuta vaihtoehtoa ei todellakaan ole! Dafa-opetuslasten tapauksessa asia on näin. Mitä tulee tavallisiin ihmisiin, he voivat läpikäydä jälleensyntymien kuusiosaisen polun ja syntyä uudelleen erilaisiin maailmoihin, mutta te ette enää voi, sillä te olette täällä vain Dafan vuoksi. Joten jos te ette onnistu toimimaan oikein, teille jää jäljelle vain katumus. Etenkin kokeneille Dafa-opetuslapsille minä haluan muistuttaa: Älkää veltostuko. Te olette käyneet läpi niin monta pitkää ja raskasta vuotta, ja selviytyneet aina tähän päivään asti, eikä se todellakaan ole ollut helppoa! Ettekö osaa arvostaa ja vaalia sitä? Minä todellakin arvostan teitä suuresti! Jopa jumalat arvostavat teitä! (Kaikki opetuslapset taputtavat innokkaasti.) Joten teidän pitäisi arvostaa itseänne vieläkin enemmän.

Siinä kaikki tältä päivältä. Vastaan joihinkin teidän kysymyksiinne, jotka tyypillisesti edustavat niitä asioita, joita ihmiset haluavat kysyä. (Kaikki opetuslapset taputtavat innokkaasti.) Nyt te voitte toimittaa kysymyslappunne. Kiitos. (Koko yleisö taputtaa vielä kerran innokkaasti.)

Opetuslapsi: Tervehdys, Mestari! Tiedotusvälineemme ovat julkaisseet analyyseja siitä, kuinka kommunismi on aiheuttanut vahinkoa maailmanlaajuisesti, sekä tarjonneet tukea perinteiden ja normien palauttamiseksi. Mutta niiden harjoittajien, joihin länsimaisella vääristyneellä ajattelulla on viime vuosina ollut hyvin voimakas vaikutus, on ollut todella vaikea hyväksyä sitä. Jotkut näistä harjoittajista kokevat, että he eivät vielä tänäkään päivänä pysty hyväksymään sitä. Miten me voisimme auttaa heitä muuttamaan nopeasti mielensä?

Mestari: Tämä ei ole mikään yksinkertainen asia, mutta minä voin kertoa teille perusperiaatteet. Perinteiset tavat ovat polku, joka on jumalien järjestämä – ne ovat polku, joka voi tarjota ihmisille mahdollisuuden palata suoraan taivaaseen. Koska ihmisten taustat ovat poikkeukselliset, perinteisten tapojen kautta he voivat muodostaa yhteyden jumaliin. Ja kuten olen aiemmin sanonut, koska tämä yleinen ympäristö on kultivointia varten, niin heti, kun ihmiset saavat yhteyden Dafaan, heidät voidaan välittömästi pelastaa. Mutta kieroutuneet asiat eivät kuulu perinteisiin asioihin, joten niiden avulla ei voi muodostaa yhteyttä jumalaan. Kun henkilö hylkää mielessään jumalat, eikä edes arvosta heitä tai usko heihin, niin miten hänet voisi pelastaa? Ongelman ydin on tämä. Dafa-opetuslapsina teidän vastuullanne on pelastaa kaikki olennot. Eikö tämä siis olekin perustavaa laatua oleva ongelma? Miten te voisitte jättää tämän asian huomioimatta?

Me emme osallistu tavallisten ihmisten politiikkaan millään tavoin, mutta me emme ehdottomasti voi myöskään valehdella. Tiedotusvälineemme eivät voi levittää valheita samalla tavoin kuin jotkut toiset mediat tekevät, eivätkä ne voi seurata muiden tiedotusvälineiden esimerkkiä ja ryhtyä levittämään huhuja. Me emme aja kenenkään asiaa, emmekä yritä aktiivisesti keksiä hyviä tarinoita kenestäkään – me uutisoimme vain asioita, jotka pitävät paikkansa. Dafa-opetuslapset opastavat ihmisiä kulkemaan oikeaa polkua, eikö niin? Meidän on tarkoitus pelastaa ihmisiä. Sen vuoksi olen sitä mieltä, että jos tänä päivänä esiin astuu joku, joka pystyy auttamaan maailmassa vallitsevan syöksykierteen pysäyttämisessä, hän on todella merkittävä! Tosiasiassa hän auttaa meitä! (Kaikki opetuslapset taputtavat innokkaasti.) Eikö hän auta meitä pelastamaan ihmisiä? Ajatelkaapa kaikki: Jos ihmiset putoavat vieläkin alemmas, miten me voisimme pelastaa heidät?! Luulen, että ymmärrätte nyt tämän idean.

Opetuslapsi: Luettuani Yhdeksän kommentaaria -teoksen toimittajien kirjoittaman artikkelisarjan ”Kuinka kommunismin aave hallitsee maailmaamme”, joka paljastaa kommunistipuolueen häijyn aaveen, huolestuin ja tunsin itseni avuttomaksi, koska aave on tunkeutunut yhteiskunnan kaikkiin osiin. (Mestari: Näin se todellakin on.) Haluaisin kysyä Mestarilta: Miten me voimme puhdistaa itsestämme tällaiset käsitykset oikeamielisten ajatusten avulla?

Mestari: Te teette sitä jo nyt, kun te opiskelette Fa’ta ja tunnistatte omia käsityksiänne. Jos tavalliset ihmiset pystyvät tunnistamaan kyseisen aaveen selvästi, myös he hylkäävät sen. Kunhan ihmiset vain tunnistavat sen, he tietävät kuinka siihen tulee reagoida, aivan kuin jokaisen ihmisen tulisi tehdä. Tämä on se syy, miksi me selvennämme tosiasioita. Mitä tulee siihen, kuka sen tuhoaa… No, se ei ole Dafa-opetuslasten tehtävä. Me vain pelastamme ihmisiä ja kerromme heille, mitä heidän pitäisi tehdä.

Jos henkilö on vannonut, että hän omistaa elämänsä kommunismille, se on vakava asia; taivaallisiin periaatteisiin ei voi suhtautua kevytmielisesti. Mitä vannominen tarkoittaa? Jumalat tallentavat kaiken, mitä ihmiset sanovat. Kun joku näin ollen vannoo omistavansa elämänsä häijylle kommunistiselle puolueelle, ajatelkaapa kaikki sitä; hänen elämäänsä hallitsee häijy kommunistinen puolue, joten se käyttää häntä hyväkseen miten tahtoo. Joskus, kun te selvennätte tosiasioita ihmisille, he eivät kuuntele lainkaan. Kyse ei ole siitä, etteikö henkilö itse kuuntelisi; kyse on siitä, että kommunistinen häijy aave omistaa hänen kehonsa ja korvaa hänet, eikä anna hänen kuunnella. Näin voi tapahtua, koska henkilö on kommunistisen häijyn aaveen vallassa, ja hänen elämänsä kuuluu sille. Mutta Dafa-opetuslapsillamme on suurta viisautta, ja asteittain he ovat saavuttaneet selkeän ymmärryksen. He pyytävät ihmisiä ensin vetäytymään puolueesta – aluksi he selittävät, miten paha tämä häijy kommunistinen puolue on, ja mitä pahoja asioita se on tehnyt, ja millainen sen häijy luonto on. Sitten he kannustavat ihmisiä vetäytymään puolueesta. Kun ihmiset suostuvat vetäytymään puolueesta, hienoa, nyt te voitte selventää heille tosiasioita, eivätkä he enää torju sitä. Mutta mistä tällainen muutos johtuu? Siitä, että he eivät enää ole häijyn aaveen hallinnassa. Jos se haluaa edelleen yrittää hallita heitä, jumalat hävittävät sen. (Mestari nauraa) Miksi asia on niin, että kun henkilö vetäytyy puolueesta, hänelle on helppoa selventää tosiasioita? Juuri tästä syystä. (Kaikki opetuslapset taputtavat innokkaasti.)

Vaikka häijy aave hallitsee maailmaa, itse asiassa myös oikeamieliset jumalat huolehtivat asioista. Ihmisten yhteiskunnassa on tarkoitus esiintyä samaan aikaan sekä positiivisia että negatiivisia asioita. Mutta kun ihmiskunta muuttuu yhä enemmän ja enemmän negatiiviseksi, ja kun vaaka kallistuu yhä vakavammin tähän suuntaan, näyttää siltä, että häijy aave hallitsee maailmaa. Syy on tämä. Mutta kun ihmisillä on positiivisia, oikeamielisiä ajatuksia, ja kun he näkevät selkeästi, mikä pahuus on, vaaka palaa jälleen tasapainoon.

Opetuslapsi: Nykyään muutamat nuoret opetuslapset osallistuvat Shen Yunin mainontaan sekä työhön tiedostusvälineissämme. Mutta vain hyvin harvat muut nuoret opetuslapset osallistuvat säännöllisesti ja aktiivisesti muihin projekteihin, Fa’n levittämiseen tai tosiasioiden selventämiseen. Miten me voisimme luoda lisää mahdollisuuksia nuorille opetuslapsille, jotta he voisivat karaista itseään?

Mestari: Hmm, mitenkähän muotoilisin tämän… No, itse asiassa tämä ei ole ongelma, sillä kaikkialla on pulaa työvoimasta, ja jokainen projekti tarvitsee ihmisiä. Ne kaikki käyttävät nuoria Dafa-opetuslapsia, jos se on mahdollista. Niin kauan kuin nuoret Dafa-opetuslapset haluavat osallistua, projektit tarjoavat heille mahdollisuuksia. Shen Yun tekee näin (Mestari nauraa) – Shen Yun on täynnä nuoria Dafa-opetuslapsia.

Opetuslapsi: Jotkut harjoittajat sanovat yksityisesti, että ihmisten maailman Fa-oikaisu lähestyy, ja että Fa-oikaisu on saavuttanut uuden vaiheen. He sanovat, että tämä vaihe eroaa aiemmasta, ja että aiemmin Dafa-opetuslasten piti tarmokkaasti paljastaa vainoa sekä selventää tosiasioita Dafasta. Nyt Fa-oikaisun aikakauden Dafa-opetuslasten sitä vastoin pitäisi johtaa ihmisten yhteiskuntaa kohti…

Mestari: Vaikka te olette johtavassa roolissa, ette voi vielä johtaa tätä yhteiskuntaa. Tällä hetkellä te ette voi johtaa yhteiskuntaa. Me voimme nähdä todellisuuden selkeästi, ja me voimme pelastaa ihmisiä. Mutta mitä tulee yhteiskunnan johtamiseen, itse asiassa tulevaisuudessakaan me emme kultivoinnin harjoittajina halua, että yhteiskunnan asiat vaikuttavat meihin. Sitä varten on tavallisia ihmisiä, jotka voivat huolehtia yhteiskunnasta. Ihmisten pelastaminen on se asia, josta teidän tulee kantaa huolta. Me huolehdimme vain ihmisten sydämistä.

Opetuslapsi: Viime vuonna, kun Shen Yunin lipunmyynti ei sujunut kovin hyvin meidän alueellamme, paikallinen Shen Yun -koordinaattori kritisoi kaikkia muita Dafa-projektien koordinaattoreita ja sanoi, että he eivät olleet tehneet parastaan ja panostaneet Shen Yunin promotointiin. Tänä vuonna, kun meidän alueemme Shen Yun -esitys oli ohi, hän kertoi ihmisille Mestarin sanoneen: ”Niistä projekteista, joita meillä on ihmisten pelastamiseksi, Shen Yun on kaikista tehokkain.” (Mestari: Minä olen sanonut näin.) Minä uskon vakaasti Shen Yunin suureen voimaan pelastaa ihmiset. Kysymykseni kuuluu: Pitäisikö kaikkien luopua projekteista, joissa he ovat mukana, ja lähteä mukaan promotoimaan Shen Yunia?

Mestari: Edes siihen aikaan, kun Shen Yunia alettiin perustaa, minä en sanonut mitään tällaista. Jopa Shen Yunin promotoinnin alkuvaiheessa, kun tilanne oli erittäin vaikea, sanoin aina, että ne Dafa-opetuslapset, jotka eivät ole kiireisiä, tai joilla ei ole erityisiä kiireitä muissa Dafa-projekteissaan, voisivat auttaa Shen Yunin promotoinnissa. Kenties tuossa mainitussa tilanteessa koordinaattoria ahdisti, kun lipunmyynti ei ollut sujunut hyvin. Näin ollen siinä, mitä hän teki, ei periaatteessa ollut mitään merkittävää ongelmaa. Mutta haluan kuitenkin sanoa kaikille oppilaillemme, jotka eivät ole kovin kiireisiä: Ottaen huomioon sen, kuinka voimakas Shen Yun on, kun kyse on ihmisten pelastamisesta – jokaisen esityksen jälkeen 1000-2000 ihmistä pelastuu – teidän tulisi todella pysähtyä ja miettiä, miksi te olette täällä. Teidän tulisi kuitenkin tiedostaa, että tällaisia tilaisuuksia avun tarjoamiseksi on aina vähemmän ja vähemmän.

Kun olin Euroopassa, kerroin paikallisille harjoittajille, että alun perin toivoin heidän kaikkien osallistuvan, koska halusin antaa heille kaikille mahdollisuuden synnyttää mahtavaa hyvettä tässä prosessissa, sekä aidosti luoda hyvän perustan omalle kultivoinnilleen ja kohota korkeammalle tämän kaiken myötä. Mutta monet harjoittajat eivät ole ottaneet minun sanomiani asioita kovinkaan vakavasti. Kun he sittemmin huomasivat tämän asian vakavuuden ja halusivat osallistua, lipunmyynti sujui jo hyvin ilman heitä. Lippuja myytiin yksinkertaisesti mainonnan ja verkkomedian avulla, joten vaikka he olisivat halunneet osallistua, tilaisuus oli jo mennyt ohi. Mutta juuri tällaista kultivointi on – se ei odota ketään.

Opetuslapsi: Kun jotkut Dafa-opetuslasten omat lapset olivat nuoria, he opiskelivat Fa’ta ja tekivät harjoituksia vanhempiensa mukana. Siihen aikaan heidän vanhemmillaan ei kuitenkaan ollut riittävän selkeää käsitystä siitä, miten nuoria opetuslapsia olisi pitänyt kasvattaa, ja lisäksi he olivat hyvin kiireisiä Dafaa vahvistavissa projekteissaan. Näin ollen he eivät onnistuneet opastamaan lapsiaan niin, että nämä olisivat aidosti ymmärtäneet, mistä kultivoinnissa on kyse. Nyt nämä lapset ovat kasvaneet aikuisiksi ja heistä on tullut osa yhteiskuntaa, ja suurelta osin he ovat jättäneet kultivoinnin. Mutta heillä täytyy olla ennalta määrätty yhteys Dafaan, koska he ovat syntyneet Dafa-opetuslasten perheisiin. Nyt, kun Fa-oikaisu lähestyy loppuaan, onko meillä vanhempina vielä tilaisuus korjata menneisyydessä tekemämme virheet lastenkasvatuksessa?

Mestari: Huokaus … Se ei todellakaan ole helppoa. Teidän tulee selventää heille tosiasiat aivan samalla tavalla kuin tekisitte sitä kenelle tahansa muulle. Älkää odottako, että he kuuntelisivat teitä vain siksi, että he ovat teidän lapsianne; älkää kuvitelko, että viesti menee perille. He eivät kuuntele. Kun selvennätte heille tosiasioita, teidän tulee käyttää eri näkökulmaa. Näin se toimii.

Minullakin on tästä omakohtaista kokemusta. Shen Yun -hankkeen varhaisessa vaiheessa ihmisillä ei ollut riittävää ymmärrystä Shen Yunista. He miettivät: Kun lapsi on tanssinsa tanssinut, mitä hän sitten tekee? He eivät ymmärtäneet, että Mestari ei vain pyytäisi ihmisiä tekemään jotakin ja siinä kaikki – minun piti ottaa huomioon myös lasten tulevaisuus. Joten minä olen perustanut yläasteen, lukion, korkeakoulun ja Graduate-ohjelman. Alussa jotkut vanhemmat eivät halunneet lähettää lapsiaan pois kotoaan ja erota heistä. He eivät voineet päästää lapsistaan irti näiden ollessa 12-13-vuotiaita; silloin, kun on paras aika kehittää taitoja, ja kun heidän kehonsa ovat vielä hyvin notkeita. Mutta kun lapset olivat 14- tai 15-vuotiaita, vanhemmat huomasivat, ettei heitä enää voinut hallita, ja että he olivat uhmakkaita ja riitelivät vastaan. Vanhemmat eivät enää kyenneet käsittelemään lapsiaan, joten he lähettävät nämä kiireesti meidän kouluumme Vuorelle. (Kaikki nauravat.) Mutta siinä vaiheessa lasten kehot eivät enää olleet niin notkeita, joten Vuorella harjoittelu oli heille raskasta. Näin ollen minulla on tästä paljon omakohtaista kokemusta.

Opetuslapsi: Manner-Kiinassa jotkut tavalliset ihmiset ovat valmistaneet Falun-rintaneuloja, ja joidenkin alueiden harjoittajat ovat tilanneet niitä verkosta suuria määriä ja jakaneet niitä harjoittajien keskuudessa. Tämä on aiheuttanut erimielisyyttä siitä, onko se sopivaa.

Mestari: Falun-rintaneulojen valmistaminen itsessään ei ole ongelma. Mutta jos tässä on kyse liiketoiminnasta ja rahan ansaitsemisesta, Dafa-opetuslasten ei pidä lähteä siihen mukaan – se on liian vaarallista. Jos te haluatte tehdä tätä vain sen vuoksi, että kaikki saisivat Dafa-rintaneulan, ja myytte niitä omakustannushintaan, se ei ole ongelma. Mutta Manner-Kiinassa teidän on kiinnitettävä huomiota turvallisuuteen. Siellä harjoittajat eivät tällä hetkellä voi käyttää Falun-rintaneulaa. Jos te käytätte sitä, paljastatte häijyille poliiseille olevanne Falun Gongin oppilaita. Mitä siis on tehtävissä? Näyttää siltä, että vielä ei ole oikea aika valmistaa niitä. Mitään väärää siinä ei ole, kyse on vain turvallisuudesta.

Opetuslapsi: Kiinassa, jossa vaino edelleen jatkuu, me saamme usein tietoomme sisäisiä uutisia, jotka koskevat yleisen turvallisuusviraston tai sisäisen turvallisuusviraston yksikön vireillä olevia toimenpiteitä. Jos minä en kerro asiasta kaikille, olen huolissani siitä, että he eivät ymmärrä kiinnittää huomiota oikeamielisten ajatusten lähettämiseen pahuuden toiminnan estämiseksi, mutta jos minä ilmoitan asiasta kaikille, olen huolissani siitä, että negatiiviset uutiset vaikuttavat heihin ja kääntävät heidän ajatuksensa pois niistä asioista, joita heidän on määrä tehdä. Joskus, kun olen jakanut tietoa toisten kanssa, olen kokenut tarpeelliseksi sanoa lisäksi muutaman sanan, kuten: ”Minä toivon, että kaikki ovat varovaisia, mutta samaan aikaan ajatustemme ja tekojemme tulisi olla oikeamielisiä, ja meidän tulisi vastustaa vainoa ja toimia oikein niissä asioissa, joita meidän on määrä tehdä.” Mietin, olenko toiminut oikein?

Mestari: Asian pitäisi olla kunnossa. Ne Dafa-opetuslapset, jotka työskentelevät yleisessä turvallisuusvirastossa, tietävät joitain asioita, ja toisinaan he ovat kahden vaiheilla. Jos he kertovat niistä kaikille, he ovat huolissaan siitä, että ihmiset menevät äärimmäisyyksiin, mutta jos he eivät kerro niistä kaikille, he ovat huolissaan siitä, että ihmiset eivät kiinnitä tarpeeksi huomiota turvallisuuteen. Nämä ovat perusteltuja huolenaiheita. Parasta olisi, jos kaikki olisivat selväpäisiä ja järkeviä tehdessään niitä asioita, joita heidän on määrä tehdä, eivätkä tekisi sellaisia asioita, joita heidän ei pitäisi tehdä. Mutta koska tästä yhteiskunnasta on tehty niin monimutkainen ja sekava kuin se on, minä ymmärrän, että se voi olla vaikeaa.

Opetuslapsi: Jotkut harjoittajat ovat tallentaneet vuosien 2016, 2017 ja 2018 Shen Yun -videoita USB-levyasemaan, ja he kierrättävät sitä toisten harjoittajien keskuudessa. Muut harjoittajat ovat huomauttaneet heille, että Minghuin toimitus on julkaissut ilmoituksen, joka kieltää tämän. Mutta silti he tekevät edelleen niin kuin tahtovat.

Mestari: Kaikki haluavat nähdä Shen Yunin, eikä heitä voi siitä syyttää. Mutta turvallisuuskysymys on huolenaihe.

On toinenkin asia. Kaikki tietävät, että me olemme saavuttaneet monia asioita: Fei Tian -akatemian, Shen Yunin ja monia maailmanluokan asioita. Mutta me emme laita niitä verkkoon tai julkaise niitä siellä. Tämä johtuu siitä, että internet on kuin demoni, ja siellä on aivan kaikenlaisia asioita. Se on kaikista turmeltunein paikka – se on rappeutuvan ihmiskunnan synnyttämä tuote. Miksi me laittaisimme omia asioitamme sellaiseen sekasotkuun? Miksi meidän pitäisi laittaa sinne omia asioitamme, jotka ovat niin hyviä? Silti jotkut harjoittajat haluavat aina julkaista Shen Yunin asioita tai muita meidän asioitamme verkossa. Tietysti Shen Yunin ja Fei Tianin verkkosivuilla on julkaistu joitakin tietoa niistä, mutta niin on tehty tarkoituksella, ja tämä noudattaa samaa linjaa kuin tavallisten ihmisten yritysten verkkosivut. Jos te huomaatte, että pahuus herjaa meitä verkossa, sanoisin, että jättäkää se vain parhaanne mukaan vaille huomiota. Jättäkää se huomiotta, niin se katoaa luonnollisesti; mitä enemmän te kiinnitätte siihen huomiota, sitä enemmän sitä esiintyy.

Joten mitä tulee meidän Shen Yun -asioihimme ja vastaaviin, jos te ette kiinnitä tähän asiaan huomiota, ja jos te levittelette niitä internetissä, muut ihmiset saattavat napata ne sieltä. Muistakaa kaikki tämä: Tällaiset asiat, mukaan lukien Shen Yun ja Shen Yunin musiikki, sekä monet Shen Yunin asiat – ne kaikki tulevat taivaasta. Jos kuka tahansa voisi päästä niihin käsiksi internetissä ja käyttäisi niitä heikentääkseen Dafaa, tai liittäisi ne osaksi ihmiskunnan kaikkein rappeutuneimpia asioita, niin mitä te silloin ajattelisitte? Te olisitte aiheuttaneet tämän! Eikö näin olisi? Tämän vuoksi minä en halua julkaista näitä meidän hyviä asioitamme verkossa. Ne on tarkoitettu antamaan ihmiskunnalle tulevaisuus!

Opetuslapsi: Miten meidän tulisi tässä nykyisessä tilanteessa käsitellä koordinointiasioita laajoilla alueilla Manner-Kiinassa? Onko se soveliasta, jos prefektuuritason kaupungin ”pääkoordinaattori” vastaa kaikista kyseisen alueen piirikunnista? Jotkut ihmiset uskovat, että ilman tällaista hallintamallia me emme ole muodostaneet ”yhtä kehoa”.

Mestari: Riippumatta siitä, mitä tarkoitusperiä teillä on, teidän ei tule tehdä tätä. Kerron teille selkeästi: Te ette voi tehdä niin! Minä tiedän varsin hyvin, että ihmisten sietokyvyllä on rajansa, kun he joutuvat vainon kohteeksi. Kun teidän mielenne saavuttaa henkisen sietokykynne äärirajan, ettekä pysty edes ajattelemaan selkeästi, ja kun julma kidutus vain jatkuu edelleen, saatatte antaa periksi ja kertoa asioita, joita teidän ei pitäisi kertoa. Mutta teitä ei välttämättä voi viime kädessä arvioida tämän perusteella. Me ymmärrämme, että tällaisessa tapauksessa henkilö ei toiminut oikein yksinkertaisesti sen tähden, että hänen sietokykynsä ylittyi, eikä hän enää ollut oma itsensä. Ja koska teidän kultivointinne ei ole vielä päättynyt, teillä voi silti olla mahdollisuuksia. Mutta kun te teette tällaisia virheitä, se ei ole yksinkertainen asia. Jos toiset Dafa-opetuslapset menettävät henkensä teidän epäonnistumisenne takia, asia muuttuu entistäkin monimutkaisemmaksi. Tämän vuoksi minä sanon teille kaikille, että älkää tehkö tällaisia asioita.

Minghui.org -verkkosivusto on foorumi, jossa te voitte jakaa kokemuksia ja vaihtaa ajatuksia. Lisäksi se tarjoaa ei-harjoittajille ikkunan meidän maailmaamme. Joten jos teillä on jokin ongelma, voitte jakaa näkemyksiänne Minghui.org -verkkosivustolla. Mutta suuren mittakaavan koordinointia ei nyt voi tehdä, ja kun mietitte asioita, varmistakaa, että turvallisuus tulee huomioitua.

Opetuslapsi: Viime vuosina muutamia harjoittajia on kuollut, mukaan lukien joitakin tärkeässä roolissa olleita koordinaattoreita. Jotkut harjoittajat kuolivat sairauskarman takia, vaikka he eivät aidosti halunneet antaa sille periksi. Me kaikki koemme, että täytyy olla olemassa jonkinlainen armoton tekijä, jolla on yhteys tähän, ja että se on yksi syy.

Mestari: Olen aiemmin sanonut, että jotkut ihmiset menettivät henkensä osoituksena toisille – jotta toiset saataisiin kultivoimaan. Vanhat voimat järjestivät tämän asian tällä tavoin. Kyse ei ole siitä, että nämä ihmiset eivät olisi toimineet oikein. Mutta on ollut tapauksia, joissa henkilö on ollut huolimaton kultivoinnissaan, ja nämä kaikki ovat opetuksia meille. On myös ollut tilanteita, joissa henkilö on joutunut vainon kohteeksi, ja hän on tuntenut itsensä avuttomaksi, eikä hän ole kyennyt tunnistamaan omaa ongelmaansa, tai omia ongelmiaan.

Jokaisella Dafa-opetuslapsella on halu tulla todelliseksi kultivoinnin harjoittajaksi; Dafa-opetuslapseksi, joka on vakaa ja päättäväinen kultivoinnissaan, ja joka kulkee polkua kohti jumaluutta. Mutta joillekin oppilaille tämä on vain toiveajattelua, eivätkä he ole mielessään saavuttaneet tällaista henkistä maailmaa tai tasoa. He saattavat ajatella itsekseen: ”Minä torjun vanhojen voimien vainon.” Mutta heidän mielensä ei ole saavuttanut tällaista henkistä maailmaa, tai tätä tasoa, joten he eivät pysty ylläpitämään riittävän vakaita oikeamielisiä ajatuksia. Joskus vanhat voimat tarkkailevat teitä nähdäkseen, alatteko lopulta horjua. Näin ollen ne aiheuttavat teille ongelmia, jotka perustuvat teidän omiin ajatuksiinne. Ja jos te horjutte, ne ovat onnistuneet. Joten olen sitä mieltä, että tällaisissa olosuhteissa – mitä tulee uusiin harjoittajiin tai heihin, jotka eivät ole pitkään aikaan onnistuneet – kun he käyvät läpi sairauskarman koetusta, joissain tapauksissa on hyväksyttävää, että he hakeutuvat lääkäriin. On hyväksyttävää, että he menevät sairaalaan. Sitä tullaan käsittelemään vain välikohtauksena heidän kultivointinsa matkan varrella. Mutta mitä tulee niihin Dafa-opetuslapsiin, jotka ovat kokeneita kultivoinnin harjoittajia, ja joilla on hyvin vahvoja oikeamielisiä ajatuksia; he tietävät, mitä heidän tulee tehdä, eikä tällaista ongelmaa ole.

Vanhat voimat ovat käyttäneet tätä tilannetta hyväkseen aiheuttaakseen harmia. Se, mitä juuri äsken sanoin, saattoi järkyttää teitä melkoisesti. Mutta sanoin niin, koska olen huomannut, että vanhat voimat käyttävät tätä tilannetta hyväkseen vainotakseen harjoittajiamme. Kun vanhat voimat käyttävät tätä… Kuten olen aiemmin sanonut: Häijyt, alhaisen tason yksilöt, mukaan lukien alhaisen tason vanhat voimat, ovat todella ilkeitä. Ne eivät halua teidän onnistuvan kultivoinnissa, ja ne haluavat vainota teidät hengiltä. Mitä tulee niihin, jotka ovat korkeammilla tasoilla; ne kokevat, että voivat hyödyntää vainoa saadakseen teidät kultivoimaan – suhde on tällainen. Alhaisten tasojen olennot, toisin sanoen ne, jotka ovat alimmalla tasolla, ja jotka kykenevät vainoamaan Dafa-opetuslasten kehoja, yrittävät häiritä teitä. Tietenkin on olemassa kaikenlaisia yhteyksiä. Te ajattelette, että jumalat ja Mestari voisivat huolehtia kaikesta teidän puolestanne, mutta asianlaita ei aina ole niin. Jotkut yhteydet ovat niin monimutkaisia, että niitä on vaikea alkaa selittää. Ne uudet oppilaat, jotka tietävät, etteivät ole pitkään aikaan kyenneet edistymään kultivoinnissaan, tai jotka eivät ole ottaneet kultivointia vakavasti – jos te kohtaatte ongelmia, voitte mennä sairaalaan.

Kun aiemmin puhuin siitä, että Dafa-opetuslasten ei pitäisi mennä sairaalaan, sanoin erään asian. Sanoin että jumalat – ajatelkaapa vain noita jumalia – ja kuolemattomat, jotka ovat kultivoineet vuorilla useita satoja tai useita tuhansia vuosia: he eivät mene sairaalaan. Eikö niin? Pikemminkin asia on niin, että sairaaloiden lääkärit kaipaavat heitä, kun sairastuvat itse. (Kaikki nauravat ja taputtavat innokkaasti.) Idea on tämä. Joten varmistakaa, että pidätte kaikki nämä asiat oikeissa mittasuhteissaan.

Opetuslapsi: Jotkut harjoittajat ovat melko varakkaita, mutta he eivät käytä rahaa auttaakseen ihmisten pelastamisessa. Onko kyse siitä, että he eivät vain ole ahkeria kultivoinnissaan, vai tekevätkö he vakavan virheen?

Mestari: Älkää keskittykö tällaisiin asioihin. Koska kaikissa yhteiskuntaluokissa on Dafa-opetuslapsia, myös varakkaiden keskuudessa on varmuudella oltava Dafa-opetuslapsia. Mutta se, onko henkilö varakas vai ei, ei liity siihen, toimiiko hän väärin. Joidenkin ihmisten on tarkoitus olla varakkaita, mutta he eivät ole olleet kovin ahkeria kultivoinnissaan; sitten on heitä, jotka ovat varakkaita ja jotka ovat olleet ahkeria kultivoinnissaan. Kyse on siitä, miten he kultivoivat, eikä se riipu rahasta. (Kaikki nauravat.) Eikä asia ole niin, että he toimivat oikein vain, jos lahjoittavat rahaa. Se taas on ongelma, jos teidän projektinne eivät ole kannattavia, vaan tukeutuvat aina harjoittajien avustuksiin. Jotkut ihmiset kuluttavat rahaa nopeasti, tai kuluttavat sitä jopa ylenpalttisesti, eivätkä he välitä siitä, onko rahaa vai ei, saati siitä, kenen rahoja he kuluttavat.

Monissa Dafa-opetuslasten projekteissa varat ovat vähissä. Tämä johtuu siitä, että vanhat voimat tarkkailevat teitä nähdäkseen, voitteko te onnistua tällaisissa haasteellisissa olosuhteissa. Ne uskovat, että tämä on teidän kultivointianne, teidän mahtavaa hyvettänne ja jotakin merkittävää, joten ne pystyvät hyväksymään teidät. Jos te saisitte kaiken tarvitsemanne, olipa kyse työvoimasta tai rahasta, niiden näkökulmasta vaikuttaisi todellakin siltä, että Dafa-opetuslapset pääsisivät liian helpolla, ja että ihmisten pelastaminen kävisi liian helposti. ”Te siis haluatte murtaa Kiinan internet-sensuurin? Tehän voitte rakentaa sateliitin ja aloittaa lähetykset siellä.” (Kaikki nauravat.) Voitte tehdä mitä haluatte. Ajatteletteko, että siinä tapauksessa vanhat voimat tunnustaisivat teidän saavutuksenne? Tämän vuoksi meidän polkumme on hyvin vaikea. Vanhat voimat ajattelevat, että se on yksinkertaisesti oikeudenmukaista, että te kohtaatte tämän yli 7 miljardin ihmisen maailman niin, että teillä on taloudellisia ja materiaalisia rajoitteita sekä pulaa työvoimasta. Vanhat voimat ajattelevat, että vain tällä tavoin asiat ovat tasapainossa; muussa tapauksessa Dafa-opetuslapset olisivat liian voimakkaita. Mutta vanhojen voimien ja minun välillä on joka tapauksessa asioita, jotka on ratkaistava myöhemmin. Tällä hetkellä meidän on vain tehtävä asiat tällä tavoin, ja meidän tulee tehdä ne hyvin.

Opetuslapsi: Minä olen joskus hämmentynyt. Kun koen sairauskarmaa tai koettelemuksia, ovatko ne kaikki vanhojen voimien häirintää, vai johtuvatko ne siitä, että minun omaa karmaani hävitetään? Katsottuani sisäänpäin olen löytänyt monia omia puutteitani. Mutta jos koettelemukseni jatkuvat, haluaisin kysyä Mestarilta, mitä muuta voin tehdä saavuttaakseni läpimurtoja?

Mestari: Olen aiemmin sanonut, että mitään pelättävää ei ole, koska te olette saaneet Dafan. Mutta jotkut ihmiset ajattelevat tämän merkitsevän sitä, ettei heillä ole mitään pelättävää, koska heillä on Dafa-kirja. Alkuvuosina joku jopa käveli Dafa-kirja kädessään keskellä tietä, pitkin vastaantulevien ohituskaistaa ja huusi: ”Minä olen Dafa-opetuslapsi, eikä kukaan voi osua minuun!” Hänen käsityksensä ei juurikaan eronnut tällaisten ihmisten ajatuksista. Vain siinä tapauksessa, että todella opiskelette Dafaa täydellä sydämellä, olette aidosti ”saaneet Dafan”. Jos olette todella seuranneet sitä ja kultivoineet itseänne, ja teistä on tullut aidosti kultivointia harjoittavia opetuslapsia, vain siinä tapauksessa olette todella ”saaneet Dafan”, eikä teillä ole mitään pelättävää. Tämä on yksi näkökohta.

Ja kuten juuri äsken sanoin, vanhat voimat käyttävät hyväkseen Dafa-opetuslasten puutteita. Tämä on toinen näkökohta. Jotkut ihmiset eivät pysty havaitsemaan omia kiintymyksiään. Mutta kaikki asiat eivät tietenkään aina ole niin yksinkertaisia, sillä syitä on olemassa kymmeniä tuhansia tai kymmeniä miljoonia. Ne kaikki ovat hyvin monimutkaisia. Jotkut harjoittajat kokevat samanlaisia koettelemuksia uudelleen ja uudelleen, koska heillä on suuri määrä karmaa. Olen aiemmin sanonut, että Dafa-opetuslapset jakaantuvat kolmeen eri kategoriaan. Mutta vaikka teillä olisi paljon karmaa, voitte selviytyä kaikenlaisista koettelemuksista, kunhan oikeamieliset ajatuksenne vain ovat voimakkaita. Karmaa kuitenkin täytyy hävittää, joten saattaa vaikuttaa siltä, että samanlaiset tilanteet toistuvat. Jos näin tapahtuu, voitte suhtautua siihen vain koetuksena, kultivointina. Pitäkää ajatuksenne oikeamielisinä ja voimakkaina, niin selviätte siitä jälleen. Kultivointi ei noudata vain yhtä muotoa, ja jokaisen henkilön tilanne on erilainen. Mutta haluan teidän tiedostavan yhden asian: Nyt, kun teillä on Dafa, olette saaneet Fa’n ja teidän elämänne kuuluu Dafalle. Teidän tulisi edetä varmoin, oikeamielisin ajatuksin ja oikeamielisin teoin, ja tehdä asioita niin kuin minä olen teille opettanut. Mutta jos teistä nyt tuntuu, että ette ole kultivoineet hyvin, ettekä pysty kestämään [kohtaamaanne fyysistä koettelemusta], (Mestari nauraa) voitte mennä lääkäriin. Tulevaisuudessa, kun olette edistyneet kultivoinnissa, voitte toimia paremmin. Mutta vaikka sanoin tämän, ette saa veltostua. (Kaikki opetuslapset taputtavat.)

Opetuslapsi: Tiedotusvälineemme kirjoittavat uutisotsikoita joissa käytetään yhä epämääräisempää kieltä, jotta verkkosivustollamme vierailisi enemmän ihmisiä.

Mestari: Se pitää kyllä paikkansa. (Kaikki opetuslapset nauravat.) Joskus, kun luen otsikoita teidän sanomalehdistänne, en todellakaan saa selvää, mihin niillä pyritään. Joskus positiivisen tarinan otsikko on kirjoitettu siten, että se antaa ymmärtää asian olevan negatiivinen. Sama pätee verkkojulkaisuihin. Joten teidän pitää suhtautua tähän vakavasti. Teidän tulisi noudattaa perinteistä kiinan kielen kirjoitustapaa ja käyttää kielenä mandariinikiinaa. Teidän ei pitäisi käyttää Kaakkois-Aasiassa asuvien kiinalaisten kielioppia, eikö niin? (Kaikki opetuslapset nauravat.) Kiinan kieli ei ole heidän pääkielensä, joten on ymmärrettävää, että he käyttävät sitä eri tavalla. Mutta te olette kiinankielinen media, joka on tarkoitettu lukijoille kaikissa kiinalaisissa yhteisöissä, joten teidän on varmistettava, että otsikot eivät ole harhaanjohtavia tai hämmentäviä.

Opetuslapsi: … ja jotta lukijat viipyisivät internetsivulla pidempään, uutisen avainsisältö on siirretty kappaleen myöhempään osaan. Tämä johtaa yhä kauemmas ja kauemmas perinteisen journalismin vaatimustasosta. Olenko oikeassa kun ajattelen, että se vahingoittaa tiedotusvälineidemme ammattimaisuutta ja uskottavuutta? Ja tämä puolestaan vaikuttaa kykyymme pelastaa tuntevia olentoja? Onko tämä itse asiassa vastoin Fa-periaatteita?

Mestari: Hieman. (Mestari nauraa.) Sanoin ”hieman” tietysti siksi, että joidenkin kirjoittajiemme kyvyt ovat rajalliset, ja koska modernilla ajattelulla ja kulttuurilla on ollut vaikutusta muutamiin heistä, he tekevät tarkoituksella niin. Sama pätee Manner-Kiinassa. Ihmisten pitäisi puhua normaalia mandariinikiinaa, mutta lähetyksissä he puhuvat käyttäen kantonin aksenttia, tai jotakin muuta… Mutta he tekevät sitä tarkoituksella, koska ihmiset pitävät sitä trendikkäänä. Erityisesti nuoret haluavat olla trendikkäitä. Mutta me yritämme johtaa ihmisiä takaisin kohti perinteistä kulttuuria. Älkää unohtako sitä. (Kaikki opetuslapset taputtavat.)

Opetuslapsi: Minulla on ajatuskarmaa, joka on epäkunnioittavaa Mestaria kohtaan, enkä pysty torjumaan sitä. Olen siitä hyvin huolissani ja koen, että en ole kaiken sen arvoinen, mitä Mestari on minun puolestani tehnyt.

Mestari: Kysyjä yrittää torjua sitä, joten hän on toiminut varsin hyvin. On hyvin todennäköistä, että näiden pahojen ajatusten alkuperä ei ole kysyjän omassa mielessä. On myös mahdollista, että ne ovat syntymän jälkeen muodostuneiden käsitysten aiheuttamia reaktioita Dafaa vastaan. Kaikki on elossa, joten se voi reagoida. Sen voi hylätä. Jos pystytte jatkuvasti hylkäämään sen, käsittelette sitä oikein. Sen hylkäämisprosessi on kultivointia, ja kun teette niin, vahvistatte tahtoanne. Älkää olko huolissanne. Aina, kun kohtaatte tällaisia asioita, voitte yksinkertaisesti asennoitua niihin siten, että ne eivät ole ”sinä”, ja muistuttaa itsellenne, että teidän tulee toimia Dafa-opetuslasten tavoin. Kun opiskelette Fa’ta, opiskelkaa vain sitä, ja tehkää joka tapauksessa niitä asioita, joita teidän on määrä tehdä. Älkää antako sen muodostua taakaksi. Mestari tietää. (Kaikki opetuslapset taputtavat.)

Opetuslapsi: Kiinassa on eräs harjoittaja, joka kärsii reisiluuta rappeuttavasta luusairaudesta. Se ei ole parantunut. Kyseinen henkilö ontuu kävellessään, mutta hän lähtee päivittäin ulos selventämään tosiasioita.

Mestari: Dafa-opetuslapsilla on kahdenlaisia tilanteita. Ensimmäisessä tapauksessa henkilö ajattelee: ”Minä en ole toiminut oikein, joten minun pitää tarttua tilaisuuteen ja tehdä niin. Rappeuttava luusairaus? – Miten tällaista voisi tapahtua Dafa-opetuslapselle? Minä en ole toiminut oikein. Nyt on parasta tarttua tilaisuuteen ja lähteä ulos.” Joten hän lähtee ulos. Jos kyse on tästä, niin sanoisin, että hän voisi toistaiseksi tehdä joitakin muita asioita. Sen jälkeen, kun hän on toipunut, hän voi jatkaa tosiasioiden selventämistä kasvokkain. Muussa tapauksessa ihmiset saattavat kysyä: ”Miksi sinä onnut?” (Kaikki opetuslapset nauravat.) Eikä teillä olisi mitään keinoa vastata, eikö niin? Toinen tapaus, josta olen kuullut, on ollut se, että harjoittaja, joka käy läpi sairauskarman koetusta, on mennyt Kiinan konsulaattiin tai suurlähetystöön. Jos hänestä otetaan kuvia konsulaatissa ja niitä käytetään negatiivisessa propagandassa meitä vastaan, eikö siitä aiheudu enemmän haittaa kuin hyötyä? He saattaisivat käyttää tällaisia kuvia Kiinassa häpäistäkseen meitä, ja he pitäisivät teitä pilkkanaan. Voitte silti toistaiseksi tehdä muita asioita hyvin, eikä niiden arvo ole sen vähäisempi.

Opetuslapsi: Tervehdys, kunnianarvoisa Mestari. Pitkään jatkuneen häirinnän vuoksi minun kultivointipolkuni on ollut täynnä vastoinkäymisiä ja kärsimystä. Näen usein näkyjä saatanasta, ja uskon, että kohtaamani häirinnän lähteenä on pääasiassa saatana. Haluaisin kysyä Mestarilta, mikä on vanhojen voimien ja saatanan välinen suhde?

Mestari: Tämä kosmos on vanhaa kosmosta, ja kuten tiedätte, se on turmeltunut. Mutta vaikka vanha kosmos on turmeltunut, kaikki olennot ovat tottuneet sen olemassaolon muotoihin; siihen, kuinka he elävät elämäänsä, millaisia tottumuksia heillä on ja jopa kulttuuriin, jonka jumalat ovat välittäneet alas. Näin ollen, jos joku haluaa Fa-oikaisussa uudistaa tämän kaiken, tai jopa poistaa huonot asiat ja muuttaa kaiken hyväksi, [tietyt vanhat olennot] eivät halua nähdä näiden asioiden tapahtuvan. Niinpä ne yrittävät sekaantua Fa-oikaisuun ja muuttaa sen sellaiseksi, kuin ne itse haluaisivat sen olevan. Ja voitte vain kuvitella mitä tapahtuu, kun kyse ei ole vain yhdestä tai kahdesta olennosta, jotka ajattelevat tällä tavoin. Se ei ole niin yksinkertaista, ja monet suuret asiat ja toimet saattavat kohdata tällaista häiriötä. Vanhat voimat tekevät tätä. Ne ovat luoneet kattavan järjestelmän tiettyjen tasojen sisällä, sekä liittyneet yhteen muodostaakseen systemaattisen ja voimakkaan kokonaisuuden. Samalla ne käyttävät hyväkseen muutoksia, joita Dafan Fa-oikaisun aikana on tapahtunut! Ne ovat järjestelleet joukon uusia, omia asioitaan käyttäen tekosyynä sitä, että ne auttavat pelastamaan vanhan kosmoksen, sekä sitä, että ne auttavat minua Fa-oikaisussa. Tämän vuoksi minä käytän niistä ilmaisua ”vanhat voimat”.

Suoraa yhteyttä niiden ja saatanan välillä ei ole. Olipa kyse saatanasta tai kommunistisesta punaisesta paholaisesta, näitä häijyjä asioita, mukaan lukien turmeltuneita demoneja kaikissa maailmoissa – niitä kaikkia käytetään karaisemaan Dafa-opetuslapsia. Tällaiset turmeltuneet demonit kokevat, että on palkitsevaa vahingoittaa Dafa-opetuslapsia ja vainota heitä häikäilemättömästi. Samalla niillä on toive saada heidät epäonnistumaan kultivoinnissaan. Turmeltuneilla demoneilla on tällaisia tarkoitusperiä. Ne voivat tehdä niin, mutta tietävät myös, että jos ne menevät liian pitkälle, ne tuhotaan. Näin ollen ne eivät rohkene ylittää tiettyjä rajoja, ja lisäksi niiden on pystyttävä perustelemaan tekonsa. Mutta niiden motiivi on häijy, ja ne tekevät pahoja asioita. Mitä tulee vanhoihin voimiin, niiden tarkoituksena on saavuttaa Fa-oikaisussa omat päämääränsä. Tilanne on tämä, joten ne järjestelivät tällaisen joukon asioita, mikä on johtanut nykyiseen vainoon.

Itse asiassa tämä asia on hyvin yksinkertainen. Kuten kaikki tietävät, jos taloa ei ole siivottu pitkään aikaan, se on likainen ja tarvitsee puhdistusta. Mutta riippumatta siitä, millä tavoin sitä puhdistetaan, siitä irtoaa pölyä, ja pöly ärsyttää. Ellei muuta, niin lakaiseminen on rasittavaa ja tuntuu hankalalta. Jos talo on huonossa kunnossa, sitä pitää korjata. Korjaaminen on erittäin hankalaa, ja remontin aikana on mahdollista satuttaa itsensä. Teille voi tulla naarmuja tai mustelmia, tai voitte loukata itsenne jollain tapaa, tai jotakin voi kaatua päällenne. Se on työlästä ja hankalaa. Mutta jos talo olisi uusi, mitään tällaisia ongelmia ei olisi. Asioiden tekeminen itsessään tuo mukanaan koettelemuksia tai vaikeuksia. Joten jos te ette tee asioita, ongelmia ei ole, mutta jos teette niitä, teillä tulee olemaan vaikeuksia. Näin se toimii. Ja tämä on se syy, miksi jotkut jumalat, jotka ovat osoittaneet sympatiaa minua kohtaan, ovat sanoneet: ”Sinä olet ainoa, joka haluaa huolehtia kaikista näistä asioista.” (Mestari nauraa ja kaikki opetuslapset taputtavat.)

Opetuslapsi: Kiinassa on monia uusia harjoittajia, jotka ovat alkaneet harjoittaa Dafaa voidakseen asua ulkomailla, ja heillä on erilaisia mielenlaatuja. Jotkut ovat aidosti alkaneet harjoittaa, kun taas toiset eivät ole vieläkään vetäytyneet kolmesta kommunistisesta organisaatiosta, eivätkä he ymmärrä totuutta edes vuoden tai kahden vuoden harjoittamisen jälkeen. Ja muutamat heistä ovat jopa puhuneet pahaa harjoittajista tai panetelleet heitä selän takana. Avustajat haluavat tehdä joitakin asioita tukeakseen heitä, ajatellen että he ansaitsevat saman, koska he opiskelevat Fa’ta. Joskus avustajat auttavat heitä myös hankkimaan allekirjoituksia ja todistuksia maahanmuuttovirastoa varten. Tiedän, että näiden ihmisten ei todellakaan ole ollut helppoa elää Kiinassa, häijyn puolueen alaisuudessa. Haluaisin siis tietää, miten meidän tulisi käsitellä tällaisia tapauksia? Miten me voisimme auttaa heitä?

Mestari: Miten heitä voisi auttaa? Ensinnäkin teidän tulisi selvittää, onko henkilö harjoittaja. Ellei hän ole, eli jos hän ei ole alkanut harjoittaa, vaan haluaa ainoastaan saada oikeudellisen aseman, siinä tapauksessa me emme voi osallistua. Se rikkoisi Yhdysvaltain maahanmuuttolakia, eikö niin? Tämä on ensimmäinen asia. Toinen on se, että te saatatte ajatella pelastavanne tämän henkilön auttamalla häntä, mutta jos hän ei kultivoi, hän ei edes arvosta teidän apuanne. Tiedättekö te, mitä ihmiset Manner-Kiinassa ovat tehneet? Tiedättekö te, mitä ihmiset Manner-Kiinassa voivat tehdä? He menevät jopa niin pitkälle, että huijaavat omia vanhempiaan tai sisaruksiaan, tai turvautuvat jopa aseisiin ja veitsiin. Niin turmeltuneita ihmisistä on tullut. Älkää ajatelko, että he olisivat pyhiä tai jotain. Jos he eivät kultivoi, he ovat vain tavallisia ihmisiä. Voitte pitää heitä harjoittajina vain, jos he kultivoivat aidosti, ja jos he ovat todella alkaneet harjoittaa meidän menetelmäämme.

Opetuslapsi: Olen harjoittaja Euroopasta. Olen ymmärtänyt, että minun omat kiintymykseni hallitsevat minua päivittäin, enkä voi päästää irti matkapuhelimestani tai tietokoneestani. Olen kuluttanut paljon aikaa niiden parissa. Olen yrittänyt päästä niistä eroon, mutta se ei ole onnistunut. Voisiko Mestari ystävällisesti kertoa minulle, mitä voisin tehdä vahvistaakseni tahtoani ja päästäkseni eroon kiintymyksistäni?

Mestari: Kysyjä voi ostaa matkapuhelimen, jolla ei pääse internetiin. (Kaikki opetuslapset nauravat äänekkäästi ja taputtavat, Mestari hymyilee.) Jos haluatte päästä siitä eroon, varmasti löytyy keino. Tiedättekö mitä? Vuorella monilla nuorilla opetuslapsilla on vain yksinkertainen puhelin ilman internetiä, ettei se häiritsisi heitä.

Opetuslapsi: Jotkut harjoittajat ovat palanneet Manner-Kiinaan ja asuneet siellä noin vuoden, ja nyt palattuaan he osallistuvat meidän tapahtumiimme, myös Fa-konferensseihin. Mutta sinä aikana, kun he olivat Manner-Kiinassa, heitä ei vainottu millään tavalla. Miten meidän pitäisi suhtautua tällaiseen tilanteeseen?

Mestari: Tätä pitääkin miettiä. Tehän tiedätte, että puhelimia voidaan salakuunnella… Voin kertoa teille, että jokainen matkapuhelin, jota me kannamme mukanamme, toimii kuuntelulaitteena. KKP istuu tahollaan kuuntelemassa jopa teidän satunnaisia keskustelujanne, ja se kuulee kaiken selvästi. Jokaisen Dafa-opetuslapsen matkapuhelinta salakuunnellaan. Sanotte, että teitä ei ole paljastettu? Sitä paitsi matkapuhelut voidaan jäljittää hyvin nopeasti. Heti, kun soitatte jollekin, he saavat hänen numeronsa, ja sitten he alkavat seurata myös hänen puhelintaan. On hyvin harvinaista, ellei peräti mahdotonta, että he eivät olisi tunnistaneet jotakuta. He saavat tietää teistä heti, kun osallistutte julkiseen aktiviteettiin. Joten jos joku palaa Kiinaan, eikä hänelle tapahdu mitään, ja jos kaikki on rauhallista, mielestäni jotain täytyy olla vialla.

Opetuslapsi: Haluaisin kysyä, onko Shen Yunin promotointi edennyt uuteen vaiheeseen, jossa tarvitaan vain pieni määrä ihmisiä? Mutta entä jos Shen Yun esiintyy ensimmäistä kertaa tietyssä maassa, ja …

Mestari: Tietysti, jos kyseessä on ensimmäinen kerta, teidän kaikkien on edelleen suhtauduttava siihen vakavasti. Shen Yunin vaikutus… Sanoin aiemmin: Kun Shen Yun on päässyt vauhtiin New Yorkissa, se pääsee vauhtiin kaikkialla Yhdysvalloissa, ja kun se pääsee vauhtiin Yhdysvalloissa, se tulee menestymään kaikkialla maailmassa. Ja juuri näin on tapahtunut – nyt se saa tunnustusta joka puolella maailmaa. Kaikkialla Euroopassa, missä Shen Yun on vieraillut, ihmiset ovat tunteneet sen jo entuudestaan. He sanovat siitä hyviä asioita, koska he kaikki tietävät, että se on erinomainen. Nykyinen tilanne on siis tämä. Mielestäni niiden Euroopan osien, jotka eivät ole tarpeeksi panostaneet Shen Yunin promotointiin, pitää nyt todella kiinnittää siihen huomiota. Näissä paikoissa on oltu hieman passiivisia, mitä tulee tosiasioiden selventämiseen ja ihmisten pelastamiseen. Shen Yun on erittäin voimakas, kun kyse on ihmisten pelastamisesta, ja se auttaa tekemään sitä teidän alueellanne. Mutta te ette ole olleet aloitteellisia. Olipa syy mikä tahansa, jos te olisitte olleet hieman päättäväisempiä sen suhteen, ja lähestyneet asioita samalla tavalla kuin harjoittajat Yhdysvalloissa ovat lähestyneet, markkinat Euroopassa olisivat tänä päivänä jopa suuremmat kuin Yhdysvalloissa. Yleisöä olisi enemmän.

KKP on käyttänyt erikoisagentteja pyrkiessään vaikuttamaan tai häiritsemään teattereita uhkailun ja lahjonnan keinoin. Joitakin teatterien johtajia on jopa kutsuttu Kiinaan – kaikenlaista on yritetty. Mutta Dafa-opetuslapsemme ovat olleet päättäväisiä ja onnistuneet selviytymään näistä vaikeuksista. Niissä tapauksissa, joissa häijy puolue on todella onnistunut lahjomaan ihmisiä, harjoittajamme ovat vieneet asiaa eteenpäin korkeamman johdon käsiteltäväksi. Kuten tiedätte, hallituksen jäsenillä ja johtajilla on yleensä korkeampi sosiaalinen asema. He ovat esityksemme kohdeyleisöä, joten yleensä he ovat nähneet sen. Kun he saavat tietää tilanteesta, he haluavat auttaa Shen Yunia: ”Jos Shen Yun ei saa esiintyä, niin kuka sitten?” Joillakin johtajilla ei ollut muuta vaihtoehtoa kuin antaa meille teatteri, kun taas toiset jatkoivat vastustelua. Los Angelesissa eräs teatterinjohtaja vastusti jatkuvasti: ”Minä en yksinkertaisesti aio antaa sitä teille.” Syy tähän oli se, että Kiinan konsulaatti oli lahjonut hänet tarjoamalla hänelle matkan Kiinaan. Kun hän palasi, hän ei antanut meille teatteria, joten me menimme tapaamaan teatterin ylempää johtoa. Vaikka sieltä ei kerrottu meille mitään, kaikessa hiljaisuudessa hallitus erotti hänet. (Kaikki opetuslapset taputtavat.) Jälkeenpäin teatterista soitettiin meille – muistakaa, että siihen aikaan me emme olleet pyytäneet sitä – he olivat itse aloitteellisia ja soittivat meille kysyäkseen, voisimmeko me esiintyä siellä. Jos hallitus ei olisi antanut määräystä ja sanonut johdolle, että heidän on varattava Shen Yun, he eivät varmasti olisi tehneet niin, koska koko muu henkilökunta oli edelleen erotetun johtajan alaisuudessa. Kun Shen Yun sitten tuli sinne, he tekivät kaiken mitä me pyysimme, vaikka he eivät olleetkaan kovin innostuneita. (Mestari hymyilee.) Tietysti asiat muuttuivat lopulta paremmiksi. Tämä on siis vain yksi esimerkki.

Jos häijyn puolueen konsulaatti tai suurlähetystö on uhkaillut henkilöä, teidän tulisi selventää hänelle tosiasiat. Teidän pitäisi selventää hänelle tosiasiat ja saada hänet tiedostamaan, miten häijy puolue on, sekä kertoa hänelle, miten tällainen tilanne on käsitelty muissa teattereissa, ja mitä he ovat tehneet. Pystytte ratkaisemaan ongelman, jos kerrotte hänelle nämä asiat. Haluan siis sanoa, että teidän tulee nähdä tämä vaiva. Joissakin tapauksissa harjoittajamme luovuttavat heti, kun tielle ilmaantuu este. Mutta se ei käy. Kuinka voisitte voittaa haasteet ilman sitkeyttä? Te pelastatte ihmisiä. Näin ollen teidän tulee tehdä kaikkenne, jotta pelastaisitte heidät. Tässä maailmassa on monia esteitä, joiden läpi teidän on raivattava tienne. Täyttäkää tehtävänne lakia rikkomatta sekä asianmukaisesti ja kohteliaasti käyttäytyen. Ihmisten pelastamiseen liittyy haasteita; tehtävän luonne on sellainen. Vanhat voimat eivät sulattaisi sitä, jos teidän tarvitsisi vain mennä teatteriin, ja he hyväksyisivät saman tien kaiken, mitä te pyydätte, ja sanoisivat: ”Totta kai, tulkaa tänne esiintymään”. Yhdysvalloissa me olemme jo ratkaisseet nämä haasteet. Teattereilla on myös vuosittaisia konferensseja. Niissä puhutaan ja levitetään tietoa siitä, kuinka KKP vainoaa ja häiritsee meitä. Ihmiset ovat puhuneet siitä ja tietävät, mitä on meneillään. Euroopan tilanne on sama.

Tietenkään ette voi mennä itseksenne sekoittamaan asioita. Kaiken, mitä teette, tulee tapahtua koordinoidusti. Käykää asiat läpi koordinaattorien kanssa ja sopikaa, miten ne tehdään. Kun olette keskustelleet aiheesta yhdessä perusteellisesti, käykää toimeen. Älkää yrittäkö tehdä sitä yksin ja sekoittako asioita. Meillä on ollut joitain ihmisiä, jotka eivät ylipäänsä ole kovin järkeviä. He ovat sanoneet harkitsemattomasti kaikenlaisia hulluja asioita, kuten: ”sinua rangaistaan” tai ”Shen Yun on jumala”. Kaikenlaisia asioita on sanottu. Kuinka ihmiset, jotka ovat tavallisten ihmisten tasolla, voisivat hyväksyä tuollaisia asioita? Niiden vaikutus on ollut huono, aivan päinvastainen kuin oli tarkoitus.

Opetuslapsi: Pitkään jatkuneen häirinnän takia minun kultivointipolkuni on ollut täynnä vastoinkäymisiä ja kärsimystä. Näen usein näkyjä saatanasta, ja…

Mestari: Olen jo lukenut tämän. Näkyjä saatanasta… Tällaisessa tilanteessa teidän tulisi vain suoraviivaisesti torjua se. Ja jos asiat muuttuvat todella huonoiksi, voitte kutsua Mestaria. (Kaikki opetuslapset taputtavat innokkaasti.) Jos se on vain näky, voitte yksinkertaisesti nauraa sille. Voitte lähettää oikeamielisiä ajatuksia päästäksenne siitä eroon, eikä se pysty tekemään mitään. Siitä tulee voimaton. Dafa-opetuslapsilla on tiettyjä kykyjä, ja teillä on paljon suurempia voimia kuin sillä. Kuten tiedätte, saatana on demoni Kolmen maailman sisäpuolella, tämän ihmisten maailman demoni. Sen taso on äärimmäisen matala. Tavalliset ihmiset tässä maailmassa ajattelevat, että se on valtavan pelottava. Mutta jumalallisten olentojen silmissä se on monta kertaa pienempi kuin pölyhiukkanen. Jos lähetätte aidosti oikeamielisiä ajatuksia, ja teidän oikeamieliset ajatuksenne ovat todella voimakkaita, pelotatte sen pois. Jotkut demonit ovat onnistuneet vahingoittamaan Dafa-opetuslapsiamme, koska opetuslapset eivät ole nähneet niitä. Näin ollen opetuslapset ajattelevat, etteivät he kykene muuttamaan asioita. Nämä demonit ovat käyttäneet hyväkseen tätä tosiasiaa.

Opetuslapsi: Vaikuttaako henkilön näkemys Amerikan nykyisestä poliittisesta tilanteesta ja se, mitä puoluetta hän tukee, hänen tulevaisuuteensa? Kun me selvennämme tosiasioita, pitäisikö meidän puhua KKP:n vaikutuksesta Amerikassa ja siitä, kuinka eräs amerikkalainen poliittinen puolue on tukenut kommunistista aatetta?

Mestari: Me emme osallistu politiikkaan. Meidän pitää pelastaa kaikki ihmiset, riippumatta siitä, mihin poliittiseen puolueeseen he kuuluvat. Meillä ei ole poliittista kantaa. Eikö niin? Kyse on periaatteista, eikä siitä, kenestä puhutaan. Meidän kohteenamme on KKP:n häijy aave, eivät tietyt ihmiset. Te olette täällä pelastaaksenne ihmisiä. Älkää ehdottomasti osallistuko poliittisten puolueiden asioihin. Meidän tiedotusvälineemme eivät itse asiassa myöskään ole osallistuneet niihin. Ne vain pyrkivät uutisoimaan tarkasti positiivisia asioita, ja siinä kaikki. Ne eivät ole koskaan ilmaisseet suoraan, että tukisivat jotain tiettyä henkilöä, eivätkä ne ole asettuneet kenenkään puolelle, tai yrittäneet edistää jonkun asiaa journalismin kautta. Ne eivät tee sellaisia asioita. Ne vain uutisoivat asioista rakentavalla tavalla – uutisoivat rakentavasti tosiasioista. Voisivatko Dafa-opetuslasten tiedotusvälineet levittää valheita? Meillä ei pitäisi olla negatiivisia ajatuksia omista tiedotusvälineistämme vain siksi, että ne eroavat niistä, jotka levittävät valheellisia asioita, eikö niin? Muistakaa, että te olette kultivoinnin harjoittajia; miten tunteet, kiintymykset ja jopa negatiiviset tekijät, joista on tullut niin järjettömiä, voisivat ohjata teitä?

Opetuslapsi: Kohdatessaan koettelemuksia jotkut Dafa-opetuslapset uskovat, että meidän ei pitäisi ensin katsoa sisäänpäin; sen sijaan meidän tulisi ensin lähettää oikeamielisiä ajatuksia. Jos katsomme ensin sisäänpäin, noudatamme vanhojen voimien järjestelyjä.

Mestari: Huokaus… (Mestari hymyilee.) Yleensä sanon, että aina, kun kohtaatte vaikeuksia, teidän tulisi ensin katsoa sisäänpäin ja tarkastella, onko teillä itsellänne ongelmia. Jos on, teidän tulisi korjata ne välittömästi. Oikeamielisiä ajatuksia tulisi lähettää silloin, kun tiedätte varmasti, että mukana on pahuuden voimia, tai kun ne aiheuttavat häiriötä. Teidän täytyy olla varmoja, että kyse on nimenomaan tästä, ennen kuin lähetätte oikeamielisiä ajatuksia. Ja vielä: Älkää lähettäkö oikeamielisiä ajatuksia minkä tahansa asian takia. Jos te itse olette tehneet jotakin väärää ja lähetätte oikeamielisiä ajatuksia, ja jos niillä todella on vaikutusta, ne ottavat kohteekseen teidät itsenne. (Mestari hymyilee.)

Opetuslapsi: Mitä ulkomailla asuvien kiinalaisten harjoittajien pitäisi tehdä, jos he eivät ole pitkään aikaan voineet palata Kiinaan, eivätkä heidän perheensä ole voineet matkustaa ulkomaille?

Mestari: (Mestari hymyilee) Rakkaistaan on vaikea päästää irti. Huomaan, että se ahdistaa teitä. Mutta koska te harjoitatte kultivointia, mitä voisitte tehdä? Kultivoida. Jos minulta kysytään, suosittelen aina keskittymistä kultivointiin. Kuulostaako järkevältä? He, joiden on tarkoitus tavata toisensa, tapaavat lopulta jonakin päivänä. Dafa-opetuslapset tulevat jonakin päivänä palaamaan Kiinaan ylväästi ja juhlavin menoin, kuten sankarit, jotka ovat pelastaneet maailman. Se on suuri kunnia. (Kaikki opetuslapset taputtavat innokkaasti.) Mutta jos te nyt vaivihkaa palaatte takaisin, he löytävät teidät, pahoinpitelevät teitä ja lukitsevat teidät pieneen huoneeseen. Tällöin paljastatte heille kaiken. (Opetuslapset nauravat.) Mielestäni tämä ei kuulosta kovin houkuttelevalta!

Opetuslapsi: Manner-Kiinassa kaikki videonauhurit on hävitetty. Harjoittajat säilyttävät kuitenkin edelleen kotonaan vanhoja videonauhoja, joissa on Mestarin Fa-luentoja. Haluaisin kysyä Mestarilta, pitäisikö meidän säilyttää ne edelleen, vai voimmeko polttaa ne?

Mestari: Jos ette voi turvallisesti säilyttää niitä, voitte polttaa ne. Mutta Dafa-opetuslapsina teidän tulee ymmärtää (Mestari osoittaa sydäntään), mitä olette tekemässä. Jos tarkoituksenne ei ole tehdä mitään, mikä haittaa Dafaa, niin ongelmaa ei ole. Olen sanonut myös muille harjoittajille, että näin voi toimia.

Opetuslapsi: Kultivointia harjoittaessani tunnen usein pahoittavani mieleni. Se on kiintymys, josta minun on hyvin vaikea päästä eroon.

Mestari: Mielipaha. Se johtuu siitä, että te haluatte kuulla miellyttäviä asioita ja kokea asioiden sujuvan hyvin. Kun asiat eivät menekään niin, pahoitatte mielenne. Ajatelkaapa kaikki sitä; tällainen ei ole hyväksyttävää. Kultivointia ei pitäisi harjoittaa tällä tavoin. Olen aina opettanut, että harjoittajan tulisi tarkastella asioita päinvastaisella tavalla kuin tavalliset ihmiset. Kun asiat sujuvat huonosti, teidän tulisi ajatella, että se on hyvä asia, koska sen tarkoituksena on auttaa teitä kohoamaan korkeammalle. ”Minun täytyy käsitellä tätä oikein. Tässä on kyse testistä, joka minun tulee läpäistä kultivoimalla, uudesta testistä.” Ja kun asiat sujuvat hyvin, teidän tulisi muistuttaa itseänne: ”En voi olla liian tyytyväinen. Kun kaikki on hyvin, en voi kehittyä, ja saatan helposti pudota alaspäin.” Joten harjoittaaksenne kultivointia teidän on tarkasteltava asioita päinvastoin. Mutta jos te aina työnnätte pois kohtaamanne vaikeudet sekä epämiellyttävät asiat, ja hylkäätte ne, silloin kieltäydytte kultivoimasta koettelemusten kautta ja heikennätte mahdollisuuksianne edistyä, eikö niin? Vaino, jota me kohtaamme, on tietysti eri asia.

Opetuslapsi: Pitäisikö harjoittajien Kiinan ulkopuolella ponnistella enemmän, jotta englanninkielinen Epoch Times menestyisi paremmin ja kasvaisi?

Mestari: En ole sitä vastaan. Olen puhunut Epoch Timesin vastuuhenkilön kanssa ja sanonut, että jos he olisivat aiemmin suhtautuneet englanninkieliseen Epoch Timesiin vakavammin, se olisi tänä päivänä ylittänyt kaikki muut New Yorkin tiedotusvälineet. Sanoin, että sillä olisi tässä vaiheessa valtava lukijakunta, ja että tämä on edelleen mahdollista, jos he vain toimivat nopeasti. No, vaikka sanoin näin, kukaan ei tietenkään ole tehnyt mitään väärää. Se on ollut hyvin haastavaa, koska rahaa ja työvoimaa on ollut rajallisesti.

Opetuslapsi: Kommunismi hallitsee meidän maailmaamme. Koska ihmisten maailman Fa-oikaisu on alkamassa, ovatko ne ihmiset – olipa kyse itä- tai länsimaisista ihmisistä – joiden mieliä ei ole täydellisesti puhdistettu puolueen häijyistä ajatuksista, vaarassa? Siitäkin huolimatta, että he eivät ole liittyneet mihinkään puolueen organisaatioista?

Mestari: Voin kertoa teille, että länsimaisten ihmisten yleinen vaikutelma kommunistisesta puolueesta ei ole hyvä. Tietenkin on olemassa joitain ihmisiä, jotka eivät ole selvillä tietyistä asioista, ja jotka puolustavat ns. sosialismia, tasa-arvoisuutta vaurauden suhteen ja sen sellaisia asioita. Mutta ihmisten yhteiskunnan ei ole tarkoitus olla sellainen. Ihmisten yhteiskunnalla on karmisia suhteita. Hyvät teot, jotka on tehty edellisissä elämissä, muuntuvat siunauksiksi tässä elämässä. Tällaiset siunaukset voivat muuttua viraksi hallituksessa, tai ne voivat muuttua rahaksi – tällä tavoin ihmiset vaurastuvat. Vaikka saatetaan sanoa, että ihmisten liiketoiminnan menestys johtuu heidän kokemuksestaan tai liiketoimintaosaamisestaan, todellisuudessa se johtuu siitä, että heillä on siunauksia. Monet ihmiset pitävät itseään erittäin lahjakkaina ja hyvinä niissä asioissa, joita he tekevät, mutta he eivät pysty ansaitsemaan rahaa, joten he tuntevat katkeruutta. Mutta tämä johtuu siitä, että heillä ei ole tällaisia siunauksia. Totuus on, että korkeammat olennot hallitsevat tätä maailmaa, joten asiat ovat oikeudenmukaisia. Jos joku on tappanut ihmisiä ja tehnyt kauhistuttavia asioita edellisessä elämässään, hänen ei missään tapauksessa pidä odottaa rikastuvansa tässä elämässä. Joten asiat eivät ole niin kuin ihmiset ajattelevat. Korkeammat olennot huolehtivat asioista. Asiat eivät ole siten kuin ihmiset kuvittelevat niiden olevan. Ihmiset kaipaavat hyvää elämää, eikä siinä ole mitään väärää. Ihmisiä ei voi syyttää siitä, että heillä on inhimillisiä ajatuksia. Jos ihmiset esimerkiksi auttavat köyhiä, siinä ei ole mitään väärää. Se on hyvä asia, johon pitäisi rohkaista, eikö niin? Siinä on kyse ystävällisyydestä, ymmärryksestä ja myötätunnosta, joten se on hyvä teko. Nämä kaikki ovat hyviä asioita. Se innostaa köyhiä toimimaan paremmin elämässään, mikä puolestaan on hyväksi yhteiskunnalle. Kuten olen sanonut, ihmisten yhteiskunta on kuin kultivointiympäristö, ja jos ihmiset pystyvät ylläpitämään oikeamielisiä ajatuksia sekä perinteisiä arvoja, eikö se ole jumalallinen polku?

Jotkut ihmiset eivät siis tiedä, millainen häijy kommunistinen puolue on, eivätkä he tiedä, mitä sosialismi todellisuudessa on. Mitä tulee siihen, mistä sosialismissa on kyse, häijy kommunistinen puolue on selittänyt sen täysin selvästi: se on kommunismin alkuvaihe. Tämä on hyvin selvä asia. Se on selvästi kirjoitettu häijyn kommunistisen puolueen perustuslaissa. Kiina on sosialistinen yhteiskunta, ei kommunistinen yhteiskunta; he ovat itse sanoneet tämän. Sitä paitsi se on vasta sosialismin alkuvaiheessa. He haluavat jotain vielä pahempaa: kommunismia. Niiden ihmisten, jotka pyrkivät kohti sosialismia, pitäisi muuttaa Kiinaan asumaan ja kokea se itse – jäisi nähtäväksi, mitä he sitten sanoisivat. (Mestari hymyilee.)

Tietysti ne asiat, jotka tapahtuvat selventäessämme tosiasioita, eivät yleensä ole sattumaa. Jos kohtaatte länsimaisen ihmisen ja kerrotte hänelle kaikki nämä asiat, luultavasti hänen oli tarkoitus kuulla ne, vaikka hän ei olisikaan liittynyt häijyyn kommunistiseen puolueeseen. (Mestari hymyilee.)

Opetuslapsi: Vaikka uudet harjoittajat, jotka ovat vasta hiljattain saaneet Fa’n, tekevät myös kolmea asiaa, epäilen aina, että kokeneiden harjoittajien ja minun välillä on kuilu. Onko niin, että meidän alkuperämme, tasomme ja olemuksemme ovat erilaiset?

Mestari: Tätä asiaa ei voi ymmärtää niin. Se, että jotkut ihmiset ryhtyvät harjoittamaan myöhemmässä vaiheessa kuin toiset, ja että heistä tulee Dafa-opetuslapsia, on järjestetty asia. Teidän on ollut tarkoitus tulla mukaan siinä vaiheessa, eikä sillä ole tulevaisuudessa mitään tekemistä teidän tasojenne kanssa. Joten teidän täytyy vain nopeasti ryhtyä opiskelemaan Fa’ta, ja yrittää päästä ajan tasalle, sekä tehdä hyvin ne asiat, joita teidän on määrä tehdä. (Kaikki opetuslapset taputtavat.)

Opetuslapsi: Onko se sopivaa, jos ihmiset käyttävät sanoja Zhen, Shan ja Ren tuotteissa, joissa ei ole Falun-tunnusta?

Mestari: Ei, se ei ole sopivaa. Zhen-Shan-Ren on maailmankaikkeuden Fa. Sitä ei sovi laittaa myytäviin tuotteisiin. Se ei ole oikein. Ymmärrän, että Dafa-opetuslapsina te haluatte muiden hyötyvän siitä, mutta sitä ei tulisi tehdä näin. Teidän on kunnioitettava Fa’ta.

Opetuslapsi: Voisiko Mestari ystävällisesti selittää, millä tavoin meidän pitäisi ”ottaa opiksi” molemmista, sekä positiivisista että negatiivisista kokemuksista?

Mestari: Kaikenlaisia opetuksia on ollut aivan liikaa. Niitä todella on liikaa, satoja miljoonia tai enemmänkin. Kun te kohtaatte miellyttäviä asioita, ette ajattele asiaa kultivoinnin harjoittajan tavoin. Jos ilahdutte samalla tavoin kuin tavalliset ihmiset, siitä seuraa teille koettelemuksia, koska te olette harjoittajia. Mitä tulee negatiivisiin opetuksiin, niitä on yksinkertaisesti liian paljon. Kun te ette toimi oikein, siitä seuraa negatiivinen opetus.

Opetuslapsi: Kun Dafa-opetuslapset käyttävät inhimillisiä keinoja yrittäessään puuttua ongelmiin, joita he kohtaavat kultivoinnissaan, he eivät vain epäonnistu ratkaisemaan ongelmaa, vaan tosiasiassa ristiriidoista tulee jopa entistäkin pahempia.

Mestari: Dafa-opetuslapset ovat ihmisiä, jotka kultivoivat itseään. Joten jos te ette tarkastele asioita kultivoinnin näkökulmasta, ettekä yritä ratkaista asioita Fa’n mukaisesti, vaan sen sijaan käytätte inhimillistä ajattelua, silloin vanhat voimat aiheuttavat teille ongelmia. Saatatte ajautua riitaan jonkun kanssa vain muutaman sanan jälkeen, koska ette ole seuranneet Fa’ta.

Opetuslapsi: Olen hyvin kiitollinen Mestarille. Minusta tuntuu, että pystyn ymmärtämään ja löytämään itsestäni tunteen (qing) perimmäisen syyn, mutta en ymmärrä, miten minun tapauksessani tunne ja itsekkyys liittyvät toisiinsa.

Mestari: Itsekkyydestä puheen ollen, tässä kosmoksessa itsekkyys ei oikeastaan ole iso ongelma, varsinkaan tässä ihmisten maailmassa. Ja miksi ei? Koska kaikki asiat ovat peräisin itsestä. Jos ajattelette asiaa, huomaatte, että se pätee kaikkeen tässä maailmassa – omaan perheeseenne, työhönne, ansaitsemiinne rahoihin, tekemiinne asioihin, ja niin edelleen. Itsekkyys on voima, joka ajaa tämän maailman kehitystä eteenpäin – haluan keksiä jotain, haluan tehdä jotain, haluan sitä tai haluan tätä… Eikö näin ole? Esimerkiksi maan presidentti saattaa ajatella: ”Minä haluan tehdä yhteiskunnasta paremman tavalla tai toisella.” Jopa kaikki hyvätkin asiat ovat peräisin itsestä. Tavallisille ihmisille tämä ei ole mikään ongelma. Mutta harjoittajina te haluatte kehittää eräänlaista epäitsekkyyttä, joka ulottuu toisiin, ja josta on mahdollisimman suurta hyötyä. Te haluatte muuttaa syvintä olemustanne niin, että teistä tulee yhtä oikeamielisen Fa’n kanssa, sekä niin, että saavutatte oikeamielisen ja hyveellisen valaistumisen. Nämä ovat asioita, joita harjoittajan tulisi tehdä.

Mitä tulee tunteisiin; ette pysty havaitsemaan sitä ihmisten maailmassa, mutta tämän ilmakehän kerroksen sisäpuolella tunteiden tiheys on yli 10 000 kertaa vesimolekyylien tiheyttä suurempi. Se on kyllästänyt kaikkien olentojen luut, solut ja hiukkaset kauttaaltaan. Se voi läpäistä minkä tahansa elävän asian tai esineen, kunhan se vain sijaitsee Kolmen maailman piirissä. Toisin sanoen teidät on upotettu näihin tunteisiin. Henkilö, johon tunteet eivät vaikuta, on todella poikkeuksellinen. Tämä on mahdollista vain, jos henkilö harjoittaa kultivointia. Mutta vaikka kyse olisi kultivoinnin harjoittajasta, vain osa hänestä voi olla liikuttumatta; vain se osa, joka kohoaa Kolmen maailman yläpuolelle, kun hän ymmärtää tietyt periaatteet. Joten niin kauan kun te ette ole kohonneet kultivoinnissanne riittävän korkealle, ja niin kauan kun pysytte tavallisten ihmisten tasolla, niin kauan teidät on upotettu tunteisiin, ja niin kauan niillä on teihin vaikutusta. Dafa-opetuslapset voivat pitää tunteensa kurissa käyttäen järkeään. Niiden vaikutuksesta on kuitenkin mahdotonta vapautua täysin. Olkaa vain järkeviä niiden suhteen. Vain se osa teistä, joka on saanut kultivointinsa päätökseen, voi irtautua niistä.

Mutta Dafa-opetuslasten kyky käsitellä niitä oikein riippuu siitä, kuinka järkeviä he ovat. Tätä me tarkoitamme ”oikeamielisillä ajatuksilla”. Ja kun me puhumme siitä, onko jonkun kultivointi vakaalla pohjalla, kyse on suunnilleen samasta asiasta. Jos pystytte käsittelemään kaikki asiat järkevästi, se on todella merkittävää. (Mestari osoittaa sydäntään ja hymyilee.) Minä tiedän, miltä tuntuu olla täysin vailla sentimentaalisuutta. Se tarkoittaa myötätuntoista suhtautumista kaikkia tuntevia olentoja kohtaan; asiaa, joka on täysin erilaista kuin sentimentaalisuus. Kun joku on sellainen, sentimentaalisuus tuntuu tarpeettomalta ja epämiellyttävältä – samalta kuin silloin, kun kuulette jotakin epämiellyttävää, tai kun näette jotakin, mitä ei pitäisi. Ette halua olla missään tekemisissä näiden asioiden kanssa. Sen vuoksi ette voi tällä hetkellä tehdä muuta kuin käsitellä tunteita järkevästi.

Opetuslapsi: Minghui.org -verkkosivusto tarvitsee paljon kokopäiväistä, ammattitaitoista ja omistautunutta henkilökuntaa voidakseen saavuttaa haluamansa. Meillä ei kuitenkaan ole varsinaista toimistoa tai virallista organisaatiorakennetta. Me emme saa palkkaa tai muuta korvausta. Mukana olevat henkilöt ovat työskennellessään joutuneet pitkään pitämään matalaa profiilia, eivätkä he voi kertoa muille, miksi he ovat kiireisiä. Tämän seurauksena monet harjoittajat, jotka olivat alun perin mukana, ovat vetäytyneet muihin projekteihin. Jotkut ovat jatkaneet työskentelyä osa-aikaisina, mutta he eivät edes yritä parantaa ammattitaitoaan. He, joilla on ammattitaitoa, tarvitsevat palkkaa, titteleitä ja yhteiskunnallisen aseman, eivätkä he siten voi aidosti liittyä mukaan ja suhtautua tähän omana velvollisuutenaan. Joten mitä tulee sivuston sisällön laajentamiseen, sivuston suunnitteluun ja vanhentuneiden tekniikoiden parantamiseen…

Mestari: Kaikki meidän tiedotusvälineemme pelastavat ihmisiä, ja koska ne tekevät niin, ne ovat merkittäviä. Niillä kaikilla on ollut valtava vaikutus Fa-oikaisuun, ja niiden panos on ollut mittaamaton. Mutta vain Minghui.org -verkkosivusto tarjoaa ulkomaailmalle ikkunan Dafaan. Dafa-opetuslapsille se on keskustelukanava, jossa he voivat jakaa kultivointikokemuksiaan. Se on foorumi Dafa-opetuslapsille kaikkialla maailmassa, myös Manner-Kiinassa. Mikään muu media ei ole kyennyt samaan – se on korvaamaton. Joten se on antanut jopa vieläkin suuremman panoksen! (Kaikki opetuslapset taputtavat innokkaasti.)

Kuten kysyjä juuri mainitsi, heidän on tehtävä asioita pitäen matalaa profiilia, joten kukaan ei tiedä mitä he tekevät. Ihmiset saattavat jopa ajatella, että he eivät osallistu aktiivisesti Dafa-opetuslasten toimintaan. Ja se on kovaa ja rasittavaa työtä, joka kestää myöhään yöhön, ja jossa työvoimaa on rajallisesti. Lisäksi heidän on uurastettava erittäin kovissa olosuhteissa. Mutta tämä on kultivointia, joten eivätkö nämä ole kaikkein upeimpia ja poikkeuksellisimpia asioita, joita te voitte tehdä? Etenkin silloin, kun Dafa-opetuslasten tilanne on kaikkein vaikein, ja he tarvitsevat tukea (Mestari on silminnähden liikuttunut), Minghui.org -verkkosivusto on käytettävissä – ajatelkaa sitä kaikki: Miten merkittävä asia! Teidän täytyy todella vaalia sitä! Riippumatta siitä, kuinka vaikeaa se on, se on teidän mahtavaa hyvettänne. (Kaikki opetuslapset taputtavat innokkaasti.)

Ihmisten, jotka tekevät Minghui-työtä, täytyy myös olla erittäin luotettavia harjoittajia, koska heidän on luotava suorat yhteydet harjoittajiin Kiinassa. Heidän on oltava erittäin luotettavia ja omistautuneita työhönsä, ja kyettävä aidosti sitoutumaan siihen. Nuorempia Dafa-opetuslapsia tarvittaisiin eniten, mutta heidän on vaikeinta sitoutua asioihin. Myös tämä asettaa haasteita. Mutta tämä on kultivointia, ja jos harjoittajat todella tietäisivät [Minghuin arvon], he suorastaan kilpailisivat siitä, kuka voi päästä mukaan. Mutta kukaan ei näe omaa, mahtavaa hyvettään. Kukaan ei näe sitä, eivätkä muut tiedä, millaisen vaivan siinä mukana olevat harjoittajat näkevät. (Mestari hymyilee.)

Kaikki ihmiset haluavat tehdä näkyviä asioita, jotta muut voisivat nähdä heidän saavutuksensa. Vaikka Mestari ei olisikaan näkemässä, haluatte muiden näkevän, tai muuten tunnette olonne epävarmaksi. Mutta todellisuudessa kosmoksessa on niin paljon teitä tarkkailevia silmiä, että niiden määrä on yksinkertaisesti käsittämätön. Jopa joka ainoa aineen osanen on täynnä näitä silmiä – pienimmätkin hiukkaset ovat täynnä niitä. Jokainen olento kosmoksessa tarkkailee herkeämättä kaikkea, mitä harjoittajat tekevät. Jumalalliset olennot ovat heidän joukossaan. Teidän jokainen ajatuksenne ja tekonne tallennetaan, ja tallenne on todellisempi ja moniulotteisempi kuin video. (Mestari hymyilee.) Joten se, mitä te teette, on tarkoitettu jumalien nähtäväksi, ei ihmisten. He eivät voi tehdä muuta kuin katsoa, koska Dafa-opetuslapsen onnistumisilla tai epäonnistumisilla on vaikutusta siihen, onnistuuko kosmoksen Fa-oikaisu vai ei, sekä siihen, jatkuuko kosmoksen olemassaolo vai ei. Se, toimivatko Dafa-opetuslapset oikein vai eivät, vaikuttaa heidän selviytymiseensä. Miten he siis eivät katselisi tarkasti? He kaikki tarkkailevat.

Opetuslapsi: Me olemme saaneet palautetta lukijoilta, jotka ovat sanoneet, että Minghuin käyttämä termi ”kidnapattu”, joka kuvaa Dafa-opetuslasten laittomia pidätyksiä Kiinassa, ei ole järkevä. Tavallisille ihmisille ”kidnappaus” tarkoittaa yleensä sitä, että roistot ottavat ihmisiä panttivangiksi voidakseen vaatia heistä lunnaita. He ajattelevat, että tyylimme kirjoittaa on hyvin outo, eivätkä tavalliset ihmiset helposti ymmärrä sitä.

Mestari: Tapa, jolla asioita tehdään Kiinassa, on erilainen. Ulkomailla asuvat harjoittajat ovat olleet pitkään poissa Kiinasta, ja he näkevät ja ymmärtävät asiat samalla tavalla kuin ihmiset muualla maailmassa, joten ehkä siinä on se ero. Häijy kommunistinen puolue on kuin roistojoukko – eikö heidän tapansa pidättää ihmisiä ole samanlainen kuin se, kun kidnappaajat sieppaavat ihmisiä? Termi ”pidätys” kuvaa pahojen ihmisten ottamista kiinni. Voitte kertoa lukijoille, jotka ovat huolissaan tästä, että tarvittaessa terminologiaa voidaan parantaa – tarkoittaen termejä, jotka liittyvät asioihin Kiinassa. Mutta jos ajattelette asiaa tarkemmin, itse asiassa kyseisen termin käyttö vaikuttaisi olevan melko sopivaa.

Opetuslapsi: Onko kirja ”Kuinka kommunismin aave hallitsee maailmaamme” tarkoitettu pääasiassa ihmisille Kiinan ulkopuolella? Pitäisikö meidän mainostaa sitä laajalti Manner-Kiinassa?

Mestari: Ei ole tarvetta mainostaa sitä laajalti Manner-Kiinassa. Se on ensisijaisesti tarkoitettu kansainväliselle yhteisölle. Ihmiset Kiinassa ovat jo tietoisia siitä, että punainen peto hallitsee heitä, ja että demonit hallitsevat ihmisiä.

Opetuslapsi: Minun kysymykseni liittyy kirjaan ”Kuinka kommunismin aave hallitsee maailmaamme.” Kun me yritämme antaa ihmisille hyviä neuvoja ja kirjoitamme lausuntoja, jotkut harjoittajat haluavat tehdä tiivistelmiä tai lainata asioita kirjasta, mutta he eivät useinkaan pysty ilmaisemaan asioita yhtä hyvin kuin kirjassa on ilmaistu.

Mestari: Yleensä kirjoissa todetaan jokin asia ja sitten käytetään erilaisia argumentteja tukemaan tätä toteamusta, ennen kuin asiat voidaan selittää selkeästi. Kun te selvennätte tosiasioita, ette voi puhua niin paljon kerralla, ja jos ette voi olla riittävän perusteellisia puhuessanne – lopputulos ei ole sama. Joten ajattelisin, että voitte pitää kirjaa lähteenä, kun tarvitsette lisätietoja. Voitte hyödyntää niitä selventäessänne tosiasioita. Mutta teidän tulisi edelleen selventää tosiasiat ihmisille omalla tavallanne, ihmisistä ja tilanteesta riippuen.

Luulen, että päätän puhumisen tähän. Monet ihmiset ovat matkustaneet tähän Fa-konferenssiin kaukaa, enkä halua käyttää enempää teidän aikaanne. Kokemukset, joita te jaatte Fa-konferensseissa toistenne kanssa, ovat elintärkeitä. Voitte oppia arvokkaita asioita eri tavoista, joita eri alueiden Dafa-opetuslapset käyttävät pelastaessaan ihmisiä, sekä siitä, miten he kultivoivat. Tästä on teille hyötyä omissa tulevissa ponnisteluissanne. Mutta tiedän, että te haluatte myös kuunnella Mestaria, joten yritin parhaani mukaan vastata teidän kysymyksiinne – tilanne on tämä.

Te olette niitä, joiden on tehtävä todellinen työ. Vaikeimmissa ja ankarimmissa olosuhteissa te olette asettuneet pahuutta vastaan. Muistakaa, että Mestari on teidän kanssanne. Häijy kommunistinen puolue sanoo, että minä piilottelen Amerikassa, mutta tosiasiassa minä olen teidän kanssanne Kiinassa joka päivä! (Kaikki opetuslapset taputtavat pitkään ja innokkaasti.)

———-

(Yhdistelty suomennos englanninkielisistä Team Blue ja Team Yellow -käännöksistä)