Zhuan Falun

Li Hongzhi

(1994)

Suomenkielinen käännös (2012)

Kaikki oikeudet pidätetään.

Kirjan viitteet ovat kääntäjien lisäyksiä.

Lúnyǔ

Ensimmäinen luento

Ihmisten todellinen opastus korkeille tasoille

Eri tasoilla on erilainen Fa

ZhēnShànRěn on ainoa mittapuu hyvyyden ja pahuuden arviointiin

Qigong on esihistoriallista kulttuuria

Qigong on kultivoinnin harjoittamista

Miksi harjoitukset eivät kasvata gongia

Falun Dafan erityispiirteet

Toinen luento

Taivaallinen silmä

Etänäköisyyden yliluonnollinen kyky

Kohtalon tietämisen yliluonnollinen kyky

Viiden elementin ja Kolmen maailman ylittäminen

Asioiden tavoittelu

Kolmas luento

Kohtelen kaikkia harjoittajia opetuslapsinani

Buddha-järjestelmän qigong ja buddhalaisuus uskontona

Kultivoidessa täytyy harjoittaa vain yhtä menetelmää

Yliluonnolliset kyvyt ja gong-voima

Käänteinen kultivointi ja gongin lainaaminen

Kehoon kiinnittyvät henget (fùtǐ)

Kosminen kieli (yǔzhòu yǔ)

Mitä Mestari antaa harjoittajille

Energiakenttä

Millä tavoin Falun Dafan oppilaiden tulee levittää menetelmää

Neljäs luento

Menetys ja voitto

Karman muuntaminen

Luonteenlaadun parantaminen

Energian kaataminen päälaesta (guàndǐng)

”Salaperäisen läpikulun asettaminen” (xuánguān shèwèi)

Viides luento

Falun-kuvio

Qimen-järjestelmä (qīmén gōngfǎ)

Harhaoppisen kultivointimenetelmän harjoittaminen

Miehen ja naisen kaksoiskultivointi

Mielen ja kehon rinnakkainen kultivointi (xìngmìng shuāngxiū)

Lakikeho (fǎshēn)

Buddha-patsaan pyhitys (kāiguāng)

Loitsujen harjoittaminen (zhùyoú kē)

Kuudes luento

Qigong-psykoosi (zǒuhuǒ rùmó)

Demoninen häirintä kultivoinnissa

Demonien syntyminen omassa mielessä

Päätajunnan täytyy olla vahva

Ajatusten on oltava oikeamielisiä

Kamppailulajien qigong (wǔshù qìgōng)

Rehentely

Seitsemäs luento

Tappaminen

Lihansyönti

Kateus

Sairauksien parantaminen

Sairaalahoidot ja qigong-parannus

Kahdeksas luento

Bìgǔ-paasto

Qi’n varastaminen

Qi’n kerääminen

Gongia saa se, joka harjoittaa kultivointia

Taivaallinen kiertokulku (zhōutiān)

Fanaattisuus

Puheen kultivointi

Yhdeksäs luento

Qigong ja urheilu

Ajatukset

Selkeä ja puhdas mieli

Synnynnäinen perusta

Valaistuminen

Henkilö, jonka synnynnäinen perusta on mahtava

”Pintapuolisesti Zhuan Falun ei ole hienostunutta kieltä. Se ei kenties edes noudata [kiinan] nykyaikaista kielioppia. Jos kuitenkin käyttäisin nykyaikaista kielioppia tämän Dafan kirjan järjestämiseen, esille nousisi eräs vakava ongelma. Vaikka kirjan kieli olisikin silloin standardinmukaista ja hienostunutta, se ei kattaisi syvällisempää ja korkeampaa sisältöä. Tämä johtuu siitä, että nykyaikainen, standardoitu käsitteistö ei voi ilmaista Dafan opastusta erilaisilla korkeilla tasoilla eikä Fa’n ilmenemistä kullakin tasolla. Se ei myöskään kykenisi aikaansaamaan kultivoijien alkuperäiskehon ja gongin muuntumista eikä muita vastaavia perustavanlaatuisia muutoksia.”

Li Hongzhi
5. tammikuuta 1996