+100%-

Herätkää

Hongzhi Li
18. marraskuuta 2021

Kosmoksen Fa-oikaisu on päättynyt, ja nyt on tapahtumassa siirtymä tämän ihmisten maailman Fa-oikaisuun. Useimmat meidän Dafa-opetuslapsistamme tulevat liittymään minun seuraani, kun Fa oikaisee ihmisten maailman.

Kuitenkin sen aikana tullaan kitkemään pois ja tuhoamaan lukuisa määrä elämiä, joilla on valtavasti karmaa, kuten myös häijyn kommunistisen puolueen jäseniä. Tämän lisäksi Dafa-harjoittajien joukossa on heitä, jotka eivät ole täyttäneet omien elämiensä vastineeksi vannomiaan valoja, jotka he antoivat saapuessaan tähän maailmaan. He eivät esimerkiksi ole tehneet hyvin niitä asioita, joita Dafa-opetuslasten on määrä tehdä, tai työskennelleet ihmisten pelastamiseksi. Tämän seurauksena heidän inhimillinen ajattelunsa on voimakasta, minkä johdosta heillä on ollut pitkään jatkunut negatiivinen vaikutus harjoittajien henkistä kehitystä varten luodulle ympäristölle. Vielä tämänkin lisäksi jotkut ovat yhä edelleen seuranneet tiettyjä henkilöitä, jotka ovat astuneet harhapolulle Fa’n ymmärryksessään, tai seuranneet harjoittajina esiintyviä KKP:n agentteja ja sen myötä aiheuttaneet vakavaa häiriötä toisille. Heille kaikille tulee koitumaan seurauksia rikkomiensa valojen tähden. Tarkemmin sanottuna sentimentaalisuus (qing) on jo pitkään ollut joidenkin ihmisten taakkana, mutta he ovat kiinnittäneet siihen vain vähän huomiota, mikä on tehnyt heistä harjoittajina esiintyvien agenttien kohteita. Nämä ihmiset ovat vajonneet yhä syvemmälle noiden agenttien ansoihin, ja he ovat kieltäytyneet kuuntelemasta kenenkään neuvoja. Annan esimerkin: Aiemmin puhuin eräästä naisesta, joka pakeni Singaporesta Japaniin, mutta siitä huolimatta jotkut ihmiset eivät tulleet järkiinsä. En maininnut tuolloin mitään nimiä, koska hän ei ollut sen arvoinen. Hän käyttäytyy ikään kuin hän olisi ahkera ja tunnollinen, sekä teeskentelee olevansa kuuliainen, ja hän on taitava huijaamaan ihmisiä. Useat ihmiset ovat seuranneet häntä ja astuneet harhaan ymmärryksessään meidän opetuksistamme, kuten hän itsekin. Heidän joukossaan on joitakin henkilöitä, jotka ihailevat yliluonnollisia kykyjä, ja jotka ovat täysin hänen lumoissaan. Hän väittää usein, että hänellä on yhteyksiä toisiin edellisistä elämistään. Jotkut harjoittajat ovat tällaisia provosoivia huomautuksia kuultuaan – vastakkaisen sukupuolen rohkeasti esittämiä huomautuksia – olleet aidosti ihastuneita häneen ja uskoneet häntä. Ne ihmiset, joita tämä koskee, ovat nyt mitä suurimmassa vaarassa.

On olemassa myös tietty määrä harjoittajia, joukossaan pitkään harjoittaneita ja säännöllisesti Dafa-työssä mukana olleita, jotka ovat jatkaneet Fa’n opiskelua, mutta jotka eivät ole kyenneet ylittämään tiettyjä esteitä kriittisellä hetkellä. Harjoittamanne Suuri Tie on se, joka on synnyttänyt kaiken elämän maailmankaikkeudessa, ja se on luonut erikoislaatuisia jumalallisia olentoja, ja se on luonut pienimmät virukset ja bakteeritkin. Te olette henkilöitä, jotka elävät henkisen kehittymisen elämää Suuren Tien ohjauksessa, ja jotka auttavat minua pelastamaan ihmisiä, ja pelastaessanne ihmisiä olette auttaneet tuhoamaan monien ihmisten bakteereja ja viruksia, jotka ovat olleet tuhansia kertoja tehokkaampia kuin minkään epidemian vastaavat. Silti ette ole henkilökohtaisella tasolla onnistuneet käsittelemään tämän pandemian tapausta asianmukaisesti. Jotkut harjoittajat ovat pelänneet saavansa tartunnan, kun taas toiset ovat jyrkästi kieltäytyneet ottamasta rokotteen. Molemmissa tapauksissa teidän tulisi pysähtyä ja kysyä itseltänne, täytättekö nimityksen ”Dafa-opetuslapsi”. Tietysti tähän joukkoon kuuluu joitakin naispuolisia harjoittajia, jotka ovat raskaana. Kyse ei kuitenkaan ole siitä, että minä ottaisin kantaa siihen, otatteko rokotteen [vai ette], tai siihen, miten epidemia voi teihin vaikuttaa. Älkää menkö äärimmäisyyksiin kummassakaan tapauksessa. Äärimmäisyyksiin meneminen johtuu inhimillisestä ajattelusta. Mitä haluan teille kertoa, on se, että te arvioitte itseänne inhimillisen ajattelun kautta, sen sijaan että tarkastelisitte asioita henkiselle harjoittamiselle omistautuneen henkilön näkökulmasta. Ja tämä taas johtuu siitä, että siinä, kuinka olette kehittäneet itseänne henkisesti, on aukkokohta.

Tällä hetkellä keskuudessamme on myös joitakin henkilöitä, jotka ovat hyvin kiintyneitä poliittisiin tapahtumiin ja tavallisten ihmisten kiistoihin. Älkää unohtako, mitä me olemme täällä tekemässä. Teidän velvollisuutenne ei ole kääntää yhteiskuntaa ympäri. Yhteiskunta on tällä hetkellä aivan loppuvaiheessaan, ja kaikki pahat asiat, joita tapahtuu, ovat väistämättömiä. Kaiken sen tarkoituksena mitä me teemme on ihmisten pelastaminen. Vanha maailmankaikkeus on mikä on; antakaa sen olla. Teidän vastuullanne on pelastaa elämiä ja johdattaa ne uuteen maailmankaikkeuteen. Se, mitä seuraavaa historiallista aikakautta varten tarvitaan – aikakautta, jolloin Fa oikaisee ihmisten maailman – on ihmisten pelastaminen Fa’n oikaisemaan maailmaan, sekä perinteisen kulttuurin ja perinteisten tapojen elvyttäminen. Vaikka Fa-konferenssia ei ole pidetty varsin pitkään aikaan, niin se, mitä haluan kertoa, ei ole mitään erilaista. Sen on tarkoitus auttaa teitä säilyttämään oikea kurssi henkisen kehittymisen matkallanne, sekä viime kädessä täyttämään historian aamunkoitteessa vannomanne valat. Olette matkallanne selviytyneet lukuisista vaikeuksista, ettekä saisi kompastua ja kaatua lopussa. Vaikka ajoittain on ihmisiä, jotka tekevät typeriä asioita, nimitys ”Dafa-opetuslapsi” on jotakin, mitä jopa jumalalliset olennotkin ihailevat ja toivoisivat saavansa.